Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 8 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Jarosław Walaszkowski za
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski za
21 Krzysztof Świątczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 2 3 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Jarosław Walaszkowski za
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski za
21 Krzysztof Świątczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Jarosław Walaszkowski za
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski za
21 Krzysztof Świątczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 4 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Jarosław Walaszkowski za
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski za
21 Krzysztof Świątczak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 5 2 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian wstrzymał się
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka przeciw
14 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło za
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Bogdan Libich za
19 Leszek Leciejewski wstrzymał się
20 Krzysztof Świątczak nieobecny
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 5 2 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka przeciw
14 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło za
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Bogdan Libich za
19 Leszek Leciejewski wstrzymał się
20 Krzysztof Świątczak nieobecny
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 2 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 3 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata wstrzymał się
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga za
10 Artur Obolewski za
11 Bogdan Oszmian za
12 Bożena Pobłocka wstrzymał się
13 Zbigniew Rudyk przeciw
14 Krzysztof Siwka za
15 Tomasz Sopyłło za
16 Jarosław Walaszkowski przeciw
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski przeciw
19 Halina Łukian nieobecny
20 Krzysztof Świątczak nieobecny
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 2 11 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Artur Obolewski przeciw
11 Bogdan Oszmian przeciw
12 Bożena Pobłocka za
13 Zbigniew Rudyk za
14 Krzysztof Siwka wstrzymał się
15 Tomasz Sopyłło przeciw
16 Jarosław Walaszkowski za
17 Bogdan Libich przeciw
18 Leszek Leciejewski za
19 Halina Łukian nieobecny
20 Krzysztof Świątczak nieobecny
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 5 1 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Artur Obolewski za
11 Bogdan Oszmian za
12 Bożena Pobłocka wstrzymał się
13 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
14 Krzysztof Siwka za
15 Tomasz Sopyłło za
16 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski wstrzymał się
19 Halina Łukian nieobecny
20 Krzysztof Świątczak nieobecny
21 Radosław Zimnowoda nieobecny