Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII Sesja Rady Miejskiej w Lęborku ".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 4 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Bogdan Oszmian za
12 Bożena Pobłocka przeciw
13 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
14 Krzysztof Siwka za
15 Tomasz Sopyłło za
16 Krzysztof Świątczak za
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Artur Obolewski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 5 11 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Bogdan Oszmian przeciw
12 Bożena Pobłocka za
13 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
14 Krzysztof Siwka przeciw
15 Tomasz Sopyłło przeciw
16 Krzysztof Świątczak przeciw
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Artur Obolewski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
11 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata przeciw
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka przeciw
14 Zbigniew Rudyk przeciw
15 Krzysztof Siwka wstrzymał się
16 Tomasz Sopyłło za
17 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
18 Jarosław Walaszkowski przeciw
19 Radosław Zimnowoda przeciw
20 Bogdan Libich za
21 Leszek Leciejewski przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 2 14 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
15 Krzysztof Siwka wstrzymał się
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Krzysztof Świątczak przeciw
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Radosław Zimnowoda przeciw
20 Bogdan Libich przeciw
21 Leszek Leciejewski za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
15 5 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata wstrzymał się
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka za
14 Krzysztof Siwka za
15 Tomasz Sopyłło za
16 Krzysztof Świątczak za
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Zbigniew Rudyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 7 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata wstrzymał się
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka wstrzymał się
14 Krzysztof Siwka za
15 Tomasz Sopyłło za
16 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Zbigniew Rudyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 1 11 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Krzysztof Siwka przeciw
15 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
16 Jarosław Walaszkowski za
17 Radosław Zimnowoda za
18 Bogdan Libich przeciw
19 Leszek Leciejewski za
20 Tomasz Sopyłło nieoddany
21 Zbigniew Rudyk nieobecny