Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 1 5 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 2 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Krzysztof Świątczak przeciw
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Radosław Zimnowoda wstrzymał się
20 Bogdan Libich przeciw
21 Leszek Leciejewski za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 3 1 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 1 13 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski wstrzymał się
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Krzysztof Świątczak przeciw
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Radosław Zimnowoda za
20 Bogdan Libich przeciw
21 Leszek Leciejewski za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2 6 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 6 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata przeciw
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka przeciw
14 Zbigniew Rudyk przeciw
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło za
17 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
18 Jarosław Walaszkowski przeciw
19 Radosław Zimnowoda wstrzymał się
20 Bogdan Libich wstrzymał się
21 Leszek Leciejewski przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 9 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler wstrzymał się
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata przeciw
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka wstrzymał się
14 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło za
17 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
18 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
19 Radosław Zimnowoda przeciw
20 Bogdan Libich za
21 Leszek Leciejewski wstrzymał się