Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 1 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 0 0 1 3