Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 6 12 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
14 Krzysztof Siwka przeciw
15 Tomasz Sopyłło przeciw
16 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Bożena Pobłocka nieobecny