Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
18 2 1 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
18 2 1 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
19 1 1 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 4 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 4 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Małgorzata Bresler przeciw
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński przeciw
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska przeciw
8 Jarosław Litwin przeciw
9 Łucjan Łaga przeciw
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski przeciw
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
15 Krzysztof Siwka przeciw
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Radosław Zimnowoda za
20 Bogdan Libich wstrzymał się
21 Leszek Leciejewski za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Małgorzata Bresler wstrzymał się
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata wstrzymał się
6 Łukasz Kuriata przeciw
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka wstrzymał się
14 Zbigniew Rudyk przeciw
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło za
17 Krzysztof Świątczak przeciw
18 Jarosław Walaszkowski przeciw
19 Radosław Zimnowoda przeciw
20 Bogdan Libich za
21 Leszek Leciejewski przeciw