Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
19 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
19 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 10 3 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler wstrzymał się
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian wstrzymał się
11 Artur Obolewski wstrzymał się
12 Bogdan Oszmian przeciw
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka wstrzymał się
16 Tomasz Sopyłło przeciw
17 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Bogdan Libich wstrzymał się
20 Leszek Leciejewski za
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 4 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 9 3 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler wstrzymał się
3 Zbigniew Cybula przeciw
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian przeciw
11 Artur Obolewski wstrzymał się
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka wstrzymał się
16 Tomasz Sopyłło wstrzymał się
17 Krzysztof Świątczak przeciw
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Bogdan Libich wstrzymał się
20 Leszek Leciejewski za
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 6 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula wstrzymał się
4 Marcin Grudziński wstrzymał się
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
8 Jarosław Litwin wstrzymał się
9 Łucjan Łaga za
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka za
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka wstrzymał się
16 Tomasz Sopyłło za
17 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
18 Jarosław Walaszkowski za
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski za
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 7 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata wstrzymał się
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka wstrzymał się
14 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło za
17 Krzysztof Świątczak za
18 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 6 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Małgorzata Bresler za
3 Zbigniew Cybula za
4 Marcin Grudziński za
5 Włodzimierz Klata za
6 Łukasz Kuriata za
7 Katarzyna Lipkowska za
8 Jarosław Litwin za
9 Łucjan Łaga wstrzymał się
10 Halina Łukian za
11 Artur Obolewski za
12 Bogdan Oszmian za
13 Bożena Pobłocka wstrzymał się
14 Zbigniew Rudyk za
15 Krzysztof Siwka za
16 Tomasz Sopyłło wstrzymał się
17 Krzysztof Świątczak za
18 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski wstrzymał się
21 Radosław Zimnowoda nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 3 2 0 1