Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 1 8 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Zbigniew Cybula przeciw
3 Marcin Grudziński przeciw
4 Włodzimierz Klata za
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska przeciw
7 Jarosław Litwin przeciw
8 Halina Łukian za
9 Artur Obolewski przeciw
10 Bogdan Oszmian przeciw
11 Bożena Pobłocka za
12 Zbigniew Rudyk za
13 Tomasz Sopyłło przeciw
14 Krzysztof Świątczak przeciw
15 Jarosław Walaszkowski za
16 Radosław Zimnowoda za
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski za
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 8 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Zbigniew Cybula przeciw
3 Marcin Grudziński wstrzymał się
4 Włodzimierz Klata za
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
7 Jarosław Litwin przeciw
8 Halina Łukian przeciw
9 Artur Obolewski przeciw
10 Bogdan Oszmian przeciw
11 Bożena Pobłocka za
12 Zbigniew Rudyk za
13 Tomasz Sopyłło przeciw
14 Krzysztof Świątczak przeciw
15 Jarosław Walaszkowski za
16 Radosław Zimnowoda za
17 Bogdan Libich wstrzymał się
18 Leszek Leciejewski za
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 2 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Zbigniew Cybula za
3 Marcin Grudziński za
4 Włodzimierz Klata przeciw
5 Łukasz Kuriata przeciw
6 Katarzyna Lipkowska za
7 Jarosław Litwin za
8 Halina Łukian za
9 Artur Obolewski za
10 Bogdan Oszmian za
11 Bożena Pobłocka wstrzymał się
12 Zbigniew Rudyk za
13 Tomasz Sopyłło za
14 Krzysztof Świątczak za
15 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
16 Radosław Zimnowoda wstrzymał się
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski wstrzymał się
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 3 2 1 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Zbigniew Cybula za
3 Marcin Grudziński za
4 Włodzimierz Klata przeciw
5 Łukasz Kuriata przeciw
6 Katarzyna Lipkowska za
7 Jarosław Litwin za
8 Halina Łukian za
9 Artur Obolewski za
10 Bogdan Oszmian za
11 Bożena Pobłocka wstrzymał się
12 Zbigniew Rudyk za
13 Tomasz Sopyłło za
14 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
15 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
16 Bogdan Libich za
17 Leszek Leciejewski za
18 Radosław Zimnowoda nieoddany
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 7 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Zbigniew Cybula za
3 Marcin Grudziński za
4 Włodzimierz Klata wstrzymał się
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska za
7 Jarosław Litwin za
8 Halina Łukian za
9 Artur Obolewski za
10 Bogdan Oszmian za
11 Bożena Pobłocka wstrzymał się
12 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
13 Tomasz Sopyłło wstrzymał się
14 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
15 Jarosław Walaszkowski za
16 Radosław Zimnowoda wstrzymał się
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski za
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6 3 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Zbigniew Cybula za
3 Marcin Grudziński za
4 Włodzimierz Klata przeciw
5 Łukasz Kuriata przeciw
6 Katarzyna Lipkowska za
7 Jarosław Litwin za
8 Halina Łukian za
9 Artur Obolewski za
10 Bogdan Oszmian za
11 Bożena Pobłocka wstrzymał się
12 Zbigniew Rudyk przeciw
13 Tomasz Sopyłło za
14 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
15 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
16 Radosław Zimnowoda wstrzymał się
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski wstrzymał się
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 1 1 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 4 5 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Zbigniew Cybula przeciw
3 Marcin Grudziński wstrzymał się
4 Włodzimierz Klata za
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
7 Jarosław Litwin przeciw
8 Halina Łukian przeciw
9 Artur Obolewski przeciw
10 Bogdan Oszmian przeciw
11 Bożena Pobłocka za
12 Zbigniew Rudyk za
13 Tomasz Sopyłło wstrzymał się
14 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
15 Jarosław Walaszkowski za
16 Radosław Zimnowoda za
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski za
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 6 3 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Zbigniew Cybula wstrzymał się
3 Marcin Grudziński wstrzymał się
4 Włodzimierz Klata za
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
7 Jarosław Litwin wstrzymał się
8 Halina Łukian przeciw
9 Artur Obolewski przeciw
10 Bogdan Oszmian przeciw
11 Bożena Pobłocka za
12 Zbigniew Rudyk za
13 Tomasz Sopyłło wstrzymał się
14 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
15 Jarosław Walaszkowski za
16 Radosław Zimnowoda za
17 Bogdan Libich za
18 Leszek Leciejewski za
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Łucjan Łaga nieobecny
21 Krzysztof Siwka nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 7 1 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela wstrzymał się
2 Zbigniew Cybula za
3 Marcin Grudziński za
4 Włodzimierz Klata przeciw
5 Łukasz Kuriata wstrzymał się
6 Katarzyna Lipkowska za
7 Jarosław Litwin za
8 Halina Łukian za
9 Artur Obolewski za
10 Bogdan Oszmian za
11 Bożena Pobłocka wstrzymał się
12 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
13 Krzysztof Świątczak wstrzymał się
14 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
15 Radosław Zimnowoda wstrzymał się
16 Bogdan Libich za
17 Leszek Leciejewski nieoddany
18 Małgorzata Bresler nieobecny
19 Łucjan Łaga nieobecny
20 Krzysztof Siwka nieobecny
21 Tomasz Sopyłło nieobecny