Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "Próbna Sesja Rady Miejskiej w Lęborku".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 5 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela przeciw
2 Zbigniew Cybula za
3 Marcin Grudziński wstrzymał się
4 Włodzimierz Klata wstrzymał się
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska za
7 Jarosław Litwin za
8 Łucjan Łaga wstrzymał się
9 Halina Łukian przeciw
10 Artur Obolewski za
11 Bogdan Oszmian za
12 Bożena Pobłocka za
13 Zbigniew Rudyk przeciw
14 Krzysztof Siwka wstrzymał się
15 Tomasz Sopyłło przeciw
16 Krzysztof Świątczak za
17 Jarosław Walaszkowski przeciw
18 Radosław Zimnowoda za
19 Bogdan Libich za
20 Leszek Leciejewski za
21 Małgorzata Bresler nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 4 14 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Zbigniew Cybula wstrzymał się
3 Marcin Grudziński przeciw
4 Włodzimierz Klata przeciw
5 Łukasz Kuriata za
6 Katarzyna Lipkowska przeciw
7 Jarosław Litwin przeciw
8 Łucjan Łaga przeciw
9 Halina Łukian przeciw
10 Artur Obolewski przeciw
11 Bogdan Oszmian wstrzymał się
12 Bożena Pobłocka przeciw
13 Zbigniew Rudyk wstrzymał się
14 Krzysztof Siwka przeciw
15 Tomasz Sopyłło przeciw
16 Krzysztof Świątczak przeciw
17 Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
18 Radosław Zimnowoda przeciw
19 Bogdan Libich przeciw
20 Leszek Leciejewski przeciw
21 Małgorzata Bresler nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 1 1 6 9
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jarosław Litwin wstrzymał się
2 Łucjan Łaga za
3 Artur Obolewski za
4 Tomasz Sopyłło przeciw
5 Krzysztof Świątczak za
6 Radosław Zimnowoda za
7 Halina Łukian nieoddany
8 Bogdan Oszmian nieoddany
9 Bożena Pobłocka nieoddany
10 Zbigniew Rudyk nieoddany
11 Krzysztof Siwka nieoddany
12 Jarosław Walaszkowski nieoddany
13 Małgorzata Biela nieobecny
14 Małgorzata Bresler nieobecny
15 Zbigniew Cybula nieobecny
16 Marcin Grudziński nieobecny
17 Włodzimierz Klata nieobecny
18 Łukasz Kuriata nieobecny
19 Katarzyna Lipkowska nieobecny
20 Bogdan Libich nieobecny
21 Leszek Leciejewski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 0 11 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Biela za
2 Zbigniew Cybula za
3 Łukasz Kuriata za
4 Bogdan Oszmian za
5 Krzysztof Siwka za
6 Tomasz Sopyłło za
7 Leszek Leciejewski za
8 Marcin Grudziński nieoddany
9 Włodzimierz Klata nieoddany
10 Katarzyna Lipkowska nieoddany
11 Jarosław Litwin nieoddany
12 Łucjan Łaga nieoddany
13 Halina Łukian nieoddany
14 Zbigniew Rudyk nieoddany
15 Krzysztof Świątczak nieoddany
16 Jarosław Walaszkowski nieoddany
17 Radosław Zimnowoda nieoddany
18 Bogdan Libich nieoddany
19 Małgorzata Bresler nieobecny
20 Artur Obolewski nieobecny
21 Bożena Pobłocka nieobecny