Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja ws. stanu czystości w mieście w tym wiat śmietnikowych.

Numer: 494, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka p. Witold Namyślak
data wpływu: 2022-06-22, data przekazania: 2022-06-24

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Biela radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG-ODK, data odpowiedzi: 2022-07-07