Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie w sprawie ilości etatów w Urzędzie Miejskim w latach 2010- 2021

Numer: 290, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-10-05, data przekazania: 2021-10-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Marian Kurzydło Sekretarz Miasta

Wydział merytoryczny: Stanowisko ds. Kadr i Spraw Pracowniczych , data odpowiedzi: 2021-10-13