Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Wniosek ws. naprawy lamp oświetleniowych przy ul. Sienkiewicza , ul. Grunwaldzkiej w Lęborku . wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-08 2024-05-20
2 Wniosek ws.naprawy pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie „ Żabka „ , na ul. Stryjewskiego w Lęborku . wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-08 2024-06-07
3 Wniosek ws. dzikiego wysypiska na ul.Pułaskiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-22
4 Interpelacja ws. odbioru odpadów na Wysypisku w Czarnówku. interpelacja Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-28
5 Wniosek o porządkowanie terenów zielonych przy ul. Gierymskiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-22
6 Wniosek o nasadzenia krzewów przy rzece Łebie. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-22
7 Wniosek o przenośne toalety. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-06-12
8 Wniosek o śmietnik przy placu zabaw osiedla Armii Krajowej 22,24,26. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-09 2024-05-17
9 Interpelacja ws. zmian w rządowym programie budowy żłobków Aktywny Maluch( wcześniej Maluch +) i pozyskania dodatkowych środków dla gminy miasta Lębork. interpelacja Leszek Leciejewski 2024-05-14 2024-05-21
10 Wniosek dotyczący naprawy jezdni biegnącej wzdłuż bloku wielorodzinnego nr 45 przy ul. A . Krajowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
11 Wniosek dotyczący remontu odcinka jezdni na wysokości Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Plac Kopernika 4. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
12 Wniosek dotyczący uruchomienia fontanny przy ul. Plac Pokoju w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
13 Wniosek dotyczący umożliwienia korzystania z boiska sportowego znajdującego się na terenie Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO w Lęborku przy ul. Malczewskiego 34. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-06
14 Wniosek dotyczący naprawy odcinka drogi prowadzącej od skrzyżowania z ul. Orlińskiego do końca drogi ul. Skarżyńskiego w kierunku ogródków działkowych w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
15 Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ulicy chojnickiej 8 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-07-17
16 Wniosek dotyczący dokończenia budowy odcinka drogi prowadzącej przy ulicy Nadmorskiej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-10
17 Wniosek dot. naprawy pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie "Żabka" na ul Stryjewskiego w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
18 Wniosek dot. podjęcia bardzo pilnych działań związanych z przebudową wejść oraz windy prowadzących na perony dworca PKP w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
19 Wniosek dot. postawienia lamp oświetleniowej przy szeregu garaży na wysokości podwórza posesji nr 8c przy Emilii Plater w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
20 Wniosek dot. umieszczenia lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy Opolskiej na ul poznańskiej w Lęborku oraz zbudowania wyniesienia drogowego wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29
21 Interpelacja dotycząca rewitalizacji parku im Bolesława Chrobrego w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-07-12
22 Wniosek dot. zainstalowania kamery monitoringu Miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez straż miejską oraz policję. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
23 Wniosek dotyczący naprawy ścieżki rowerowej na ulicy Nadmorskiej w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-07-08
24 Wniosek dot. wygrabienia kamieni posiania trawy oraz położenia zdemontowanych z chodnika kostek betonowych przy ul Łokietka 1A w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-07-08
25 Wniosek ws. wyznaczenia ogólnodostępnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Armii Krajowej 45c w Lęborku wniosek Małgorzata Bizewska 2024-05-29
26 Interpelacja ws. zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum Lęborka. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-07
27 Interpelacja w sprawie przejęcia terenu były nielegalnym składowisku odpadów na ul. Słupskiej 18. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-04
28 Interpelacja w sprawie połączenia ul. Kolejarzy z ul. Wojska Polskiego. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-07
29 Interpelacja w sprawie zjazdu z wiaduktu drogowego koło Betlejem. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-06
30 Interpelacja dotycząca rozbudowy obecnego basenu Miejskiego usytuowanego przy ulicy Olimpijczyków 31 w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
31 Wnioski ws. uchwały krajobrazowej, Placu Pokoju, Parku Chrobrego oraz planu ogólnego miasta Lęborka. wniosek Małgorzata Biela 2024-06-04 2024-06-12
32 Wniosek ws. lustra drogowego na skrzyżowaniu ul.Rodła i Mostnika. wniosek Małgorzata Bizewska 2024-06-18
33 Wniosek o dostosowanie drogi tymczasowej do nowo wybudowanej jezdni. wniosek Elżbieta Marcisz 2024-07-08
34 Wniosek ws. naprawy ciągów pieszych. wniosek Elżbieta Marcisz 2024-07-08
35 Wniosek dot. nasadzenia w ilości i gatunkach roślinności skoszenia na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul Malczewskiego 30 oraz Pułaskiego w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-06-27 2024-07-09
36 Wniosek dot. podjęcia skutecznych działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie m. Lęborka. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-06-27 2024-07-11
37 Wniosek dotyczący skoszenia trawy oraz wypielenia roślinności przy ul Malczewskiego 30 oraz Stryjewskiego 52. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-06-27 2024-07-11
38 Wniosek dot. utwardzenia naprawy oznakowania odcinka drogi gruntowej pomiędzy posesją numer 46 i 47 przy ulicy Stryjewskiego w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-06-27
39 Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ul Kasztanowej 8 w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-06-27
40 Interpelacja dotycząca budowy cmentarza komunalnego przy ul Kaszubskiej w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2024-06-27
41 Wniosek dotyczący budowy drogi od nowo wybudowanego skrzyżowania przy ulicy Kazimierza Wielkiego do końca ulicy Skarżyńskiego w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-06-27 2024-07-12
42 Wniosek ws nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Graniczną a ul. Kaszubską wniosek Małgorzata Biela
Krzysztof Siwka
Tomasz Sopyłło
Teresa SzczepańskaKrzysztof Świątczak
2024-06-27
43 Zapytanie dotyczące wydania pisemnej opinii prawnej ewentualnego naruszenia podejmowanych decyzji na pierwszych posiedzeniach KSiR oraz KPS. zapytanie Krzysztof Świątczak 2024-06-27 2024-07-12
44 Interpelacja ws. wykonania północnego zjazdu z wiaduktu drogowego koło Betlejem stanowiącego w przyszłości odcinek zachodniej obwodnicy Lęborka interpelacja Krzysztof Siwka 2024-06-27 2024-07-08
45 Interpelacja ws. usunięcia zagrożenia jakim jest dzikie składowisko niebezpieczne odpadów na ul Słupskiej znajdujące się tuż obok domów mieszkalnych na osiedlu Roszarniczym. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-06-27 2024-07-02
46 Interpelacja ws. przejęcia od wykonawcy drogi ekspresowej S6 drogi technicznej która połączy zachodnią część Lęborka z węzłem Lębork południe interpelacja Krzysztof Siwka 2024-06-27 2024-07-10
47 Zapytanie dotyczące instalacji energii elektrycznej w spółkach i instytucjach publicznych na terenie miasta Lęborka. zapytanie Leszek Leciejewski 2024-06-27
48 Wniosek dot. wybudowania ciągu pieszo-rowerowego na ul Glinianej i Cisowej. wniosek Krzysztof Siwka 2024-06-27 2024-07-16
49 Wniosek dotyczący likwidacji panującej tzw. betonozy na Pl. Pokoju w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-02 2024-07-16
50 Wniosek dot. postawienia oraz wywieszenia na lampach oświetleniowych na ul. Staromiejskiej oraz Pl. Pokoju kwiatów . wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-02 2024-07-11
51 Interpelacja ws. niebezpiecznego zagłębienia na ul. Kolejarzy. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-07-03
52 Interpelacja ws. przeglądu kolektora podczyszczającego wody opadowe i roztopowe przy ul. Spółdzielczej i Harcerzy. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-07-04
53 Zapytanie ws. wykorzystnia wody z pływalni miejskiej podlegającej wymianie do czyszczenia infrastruktury miejskiej. zapytanie Tomasz Sopyłło 2024-07-08
54 Interpelacja ws. zalewanych posesji na ul. Orląt Lwowskich. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-07-08
55 Interpelacja ws. niedrożnych przepustów na kanale przy ul. Spółdzielczej i rowie przy ul. Generała Maczka. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-07-08
56 Wniosek dot. udzielenia informacji dotyczącej ilości zatrudnionych osób przy utrzymaniu zieleni na terenie m. Lęborka. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-09
57 Wniosek dot. przekazania dokumentów związanych z decyzją o wykopaniu drzew i roślin na terenie boiska sportowego na os. Sportowym. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-09
58 Wniosek dot. zamontowania dodatkowych miejskich koszy na odpady komunalne na terenie rynku przy ul. Targowej. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-09
59 Wniosek dot. naprawienia zapadniętej kostki brukowej na chodniku przy posesji nr 10 na ul. Stryjewskiego w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-09
60 Wniosek dot. wyprofilowania chodników oraz trawników w parku im. L. i M. Kaczyńskich. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-09
61 Zapytanie dotyczące wydania pisemnej opinii prawnej ewentualnego naruszenia decyzji podjętych na pierwszych posiedzeniach KSiR oraz KPS. zapytanie Krzysztof Świątczak 2024-07-09 2024-07-12
62 Wniosek dot. budowy drogi przy ul. Cisowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-09 2024-07-16
63 Wniosek ws.wyprofilowania chodników oraz trawników w parku im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Lęborku , w taki sposób żeby nie tworzyły się tam rozlewiska powstałe w wyniku opadów atmosferycznych wniosek Krzysztof Świątczak 2024-07-16