Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 Wniosek ws. naprawy lamp oświetleniowych przy ul. Sienkiewicza , ul. Grunwaldzkiej w Lęborku . wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-08 2024-05-20
2 Wniosek ws.naprawy pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie „ Żabka „ , na ul. Stryjewskiego w Lęborku . wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-08 2024-06-07
3 Wniosek ws. dzikiego wysypiska na ul.Pułaskiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-22
4 Interpelacja ws. odbioru odpadów na Wysypisku w Czarnówku. interpelacja Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-28
5 Wniosek o porządkowanie terenów zielonych przy ul. Gierymskiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-22
6 Wniosek o nasadzenia krzewów przy rzece Łebie. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-05-22
7 Wniosek o przenośne toalety. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-08 2024-06-12
8 Wniosek o śmietnik przy placu zabaw osiedla Armii Krajowej 22,24,26. wniosek Radosław Zimnowoda 2024-05-09 2024-05-17
9 Interpelacja ws. zmian w rządowym programie budowy żłobków Aktywny Maluch( wcześniej Maluch +) i pozyskania dodatkowych środków dla gminy miasta Lębork. interpelacja Leszek Leciejewski 2024-05-14 2024-05-21
10 Wniosek dotyczący naprawy jezdni biegnącej wzdłuż bloku wielorodzinnego nr 45 przy ul. A . Krajowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
11 Wniosek dotyczący remontu odcinka jezdni na wysokości Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Plac Kopernika 4. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
12 Wniosek dotyczący uruchomienia fontanny przy ul. Plac Pokoju w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
13 Wniosek dotyczący umożliwienia korzystania z boiska sportowego znajdującego się na terenie Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej LTO w Lęborku przy ul. Malczewskiego 34. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-06
14 Wniosek dotyczący naprawy odcinka drogi prowadzącej od skrzyżowania z ul. Orlińskiego do końca drogi ul. Skarżyńskiego w kierunku ogródków działkowych w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-16 2024-06-07
15 Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ulicy chojnickiej 8 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29
16 Wniosek dotyczący dokończenia budowy odcinka drogi prowadzącej przy ulicy Nadmorskiej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-10
17 Wniosek dot. naprawy pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie "Żabka" na ul Stryjewskiego w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
18 Wniosek dot. podjęcia bardzo pilnych działań związanych z przebudową wejść oraz windy prowadzących na perony dworca PKP w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
19 Wniosek dot. postawienia lamp oświetleniowej przy szeregu garaży na wysokości podwórza posesji nr 8c przy Emilii Plater w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
20 Wniosek dot. umieszczenia lustra drogowego przy wyjeździe z ulicy Opolskiej na ul poznańskiej w Lęborku oraz zbudowania wyniesienia drogowego wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29
21 Interpelacja dotycząca rewitalizacji parku im Bolesława Chrobrego w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2024-05-29
22 Wniosek dot. zainstalowania kamery monitoringu Miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez straż miejską oraz policję. wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
23 Wniosek dotyczący naprawy ścieżki rowerowej na ulicy Nadmorskiej w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29
24 Wniosek dot. wygrabienia kamieni posiania trawy oraz położenia zdemontowanych z chodnika kostek betonowych przy ul Łokietka 1A w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2024-05-29
25 Wniosek ws. wyznaczenia ogólnodostępnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Armii Krajowej 45c w Lęborku wniosek Małgorzata Bizewska 2024-05-29
26 Interpelacja ws. zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum Lęborka. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-07
27 Interpelacja w sprawie przejęcia terenu były nielegalnym składowisku odpadów na ul. Słupskiej 18. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-04
28 Interpelacja w sprawie połączenia ul. Kolejarzy z ul. Wojska Polskiego. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-07
29 Interpelacja w sprawie zjazdu z wiaduktu drogowego koło Betlejem. interpelacja Krzysztof Siwka 2024-05-29 2024-06-06
30 Interpelacja dotycząca rozbudowy obecnego basenu Miejskiego usytuowanego przy ulicy Olimpijczyków 31 w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2024-05-29 2024-06-07
31 Wnioski ws. uchwały krajobrazowej, Placu Pokoju, Parku Chrobrego oraz planu ogólnego miasta Lęborka. wniosek Małgorzata Biela 2024-06-04 2024-06-12
32 Wniosek ws. lustra drogowego na skrzyżowaniu ul.Rodła i Mostnika. wniosek Małgorzata Bizewska 2024-06-18
33 Wniosek o dostosowanie drogi tymczasowej do nowo wybudowanej jezdni. wniosek Elżbieta Marcisz
34 Wniosek ws. naprawy ciągów pieszych. wniosek Elżbieta Marcisz