Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
645 - rozwiń Zapytanie ws. nowych lamp wewnątrz koron drzew przy Placu Piastowskim. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-02
644 - rozwiń Zapytanie ws. usterek na ul. Lotników, Głowackiego, Komuny Paryskiej, Marcinkowskiego, Przyzamcze. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-02
643 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy wyrwanej z ziemi barierki oraz słupka pomiędzy posesją nr 63 i 61 przy ul.Stryjewskiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-12-01
642 - rozwiń Zapytanie ws. zdemontowania kamery monitoringu wizyjnego przy ul. Łokietka w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-29
641 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań w celu pozyskania na własność działki leśnej 14/11 - L. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-11-29
640 - rozwiń Wniosek ws. zabezpieczenia nabrzeża rzeki Łeby przy ul. Plac Spółdzielczy. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-11-28
639 - rozwiń Wniosek ws. wymiany istniejącego znaku drogowego znajdującego się przy przedszkolu na Placu Spółdzielczym oraz przy placu zabaw przy ul. Przymurnej na znak A-17. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-11-28
638 - rozwiń Interpelacja ws. rozważenia przejęcia obsługi lodowiska przez CSiR w Lęborku. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-11-25 2022-12-01
637 - rozwiń Zapytanie ws. nowej lampy wewnątrz korony drzewa Al. Wolności (parking) zapytanie Włodzimierz Klata 2022-11-24
636 - rozwiń Zapytanie dot. wymiany uszkodzonej pokrywy betonowej zabezpieczającej studzienkę telekomunikacyjną przy posesji nr 3 na ul. Staromiejskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-24 2022-11-28
635 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzonej pokrywy studzienki w ul.Staromiejskiej i Reja ( Vison Express) zapytanie Włodzimierz Klata 2022-11-23 2022-11-28
634 - rozwiń Zapytanie dot. przestawienia lampy oświetleniowej ustytuowanej na środku wjazdu na posesję nr 36 ABC ul.Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-15
633 - rozwiń Wniosek o dokonanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta. wniosek Zbigniew Rudyk 2022-11-21
632 - rozwiń Interpelacja ws. przygotowania do właściwego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym w gminie Lębork interpelacja Łukasz Kuriata 2022-11-21
631 - rozwiń Zapytania dotyczące umiejscowienia znaku zakazu wjazdu B-2 na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego z ul. Nadmorską zapytanie Leszek Leciejewski 2022-11-21
630 - rozwiń Interpelacja ws. zakończenia obserwacji i wykonania remotu zapadliska ul.Czołgistów. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-11-16 2022-11-28
629 - rozwiń Zapytanie ws. lodowiska oraz oszczędności energii. zapytanie Radosław Zimnowoda 2022-11-15
628 - rozwiń Zapytanie ws. dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. zapytanie Radosław Zimnowoda 2022-11-10
627 - rozwiń Zapytanie ws. dostępności Parku Żeroma dla mieszkańców miasta Lęborka. zapytanie interpelacja zbiorowa 2022-11-10 2022-11-25
626 - rozwiń Interpelacja ws. lęborskiego lodowiska. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-11-14 2022-11-23
625 - rozwiń Interpelacja ws. remontu klatek schodowych na ul. Sienkiewicza 10,11,12,13,14 (budynki). interpelacja Łukasz Kuriata 2022-11-14
624 - rozwiń Interpelacja ws. nieudostępniania mieszkańcom na stronie BIP projektu uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023r. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-11-09 2022-11-18
623 - rozwiń Zapytanie dotyczące zanieczyszczenia powietrza przez zakład o nazwie SPOMEL mieszczący się w Lęborku przy ul. Abrahama 15. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-07 2022-11-15
622 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawy chodnika przy ul. Mireckiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-07 2022-11-28
621 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu podwórka posesji nr 63 przy ul. Kossaka w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-07 2022-11-14
620 - rozwiń Interpelacja ws. podwórka przy ul.Kossaka 63 interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-11-04 2022-11-14
619 - rozwiń Interpelacja - ambaras architektoniczny wokoło Placu Pokoju, interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-10-31 2022-11-17
618 - rozwiń Interpelacja ws. błotnistego parkingu w centrum miasta. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-10-31 2022-11-17
617 - rozwiń Zapytanie ws. kosztów w budynku na ul.Sienkiewicza. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-10-26 2022-11-04
616 - rozwiń Zapytanie ws. usterek na ul.Gdańskiej, ul.Chłopskiej oraz na Al.Wolności. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-10-26
615 - rozwiń Zapytanie ws. utworzenia punktu dystrybucji węgla dla mieszkańców miasta Lęborka oraz ws. wniosków o dodatek węglowy. zapytanie Jarosław Walaszkowski 2022-10-26 2022-11-03
614 - rozwiń Zapytanie dot. udzielenia odpowiedzi uzupełniającej ws. utworzenia prywatnego parkingu samochodowego przy ul.Legionów Polskich w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-24 2022-11-30
613 - rozwiń Interpelacja ws. doświetlenia miejsca placu na tyłach ul. Sienkiewicza. Na terenie gminy miasta Lęborka. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-10-21 2022-10-31
612 - rozwiń Zapytanie dotyczące projektowanego odcinka drogi wzdłuż garaży przy ul. Czołgistów w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-20 2022-10-27
611 - rozwiń Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego na odcinku ul. Grunwaldzkiej. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-10-17 2022-10-31
610 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu ulicy Portowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-07 2022-11-17
609 - rozwiń Zapytanie ws. planowanej modernizacji podwórka przy ul.Nadmorskiej 5 i 6 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-07 2022-10-19
608 - rozwiń Zapytanie ws. usunięcia z drogi gminnej donicy ustawionej na ul.Stefana Wyszyńskiegow Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-04 2022-11-17
607 - rozwiń Zapytanie ws.chodnika ul. Krzywoustego, podestów ul. Przymurna, studzienki ul. Stryjewskiego oraz odpadów ul.Gdańska. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-10-10
606 - rozwiń Interpelacja ws. nieprzejezdnej ul. Portowej. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-10-10 2022-11-03
605 - rozwiń Zapytanie ws. prowadzonego remontu ul.Nadmorskiej w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-29 2022-10-07
604 - rozwiń Zapytanie o problemy techniczne w lokalu miejskim przy ul. Sienkiewicza. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-28 2022-10-21
603 - rozwiń Zapytanie ws. progu spowalniającego ul. Artylerzystów, studzienki ul. Leg. Polskich, dziury ul. Gierymskiego/Pułaskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-28 2022-11-03
602 - rozwiń Zapytanie ws. niedrożnych wpustów, zapadniętych chodników, brudnych znaków, wystających przyłączy. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-27
601 - rozwiń Interpelacja ws. interpelacja Bożena Pobłocka 2022-09-27 2022-11-03
600 - rozwiń Zapytanie ws. rozlewiska na skrzyżowaniu ul. Kellera/Plac Kopernika. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-26 2022-10-18
599 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawienia drogi przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-26 2022-11-03
598 - rozwiń Interpelacja ws. telefonu w Urzędzie Miejskim dla mieszkańców. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-09-22 2022-09-26
597 - rozwiń Zapytanie dot. budowy odcinka drogi od skrzyżowania ul.Kossaka do ronda z ul. Nadmorską. zapytanie Leszek Leciejewski 2022-09-21 2022-09-26
596 - rozwiń Zapytanie ws. dziur, kałuż i wystających studzienek w ul. Wyszyńskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-21 2022-11-30
595 - rozwiń Wniosek o interwencję ws. połamanego drzewa w Parku Michalskiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-09-16 2022-09-22
594 - rozwiń Zapytanie dotyczące prowadzonego remontu ul. Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-16 2022-09-23
593 - rozwiń Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu parkingu samochodowego przy posesji nr 52 na ul. A. Krajowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-16 2022-09-26
592 - rozwiń Interpelacja ws. braku chodników na tzw. osiedlu drzewiastym. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-09-13 2022-09-27
591 - rozwiń Zapytanie dotyczące zmiany formy wywożenia odpadów komunalnych w mieście Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2022-09-19
590 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu chodnika usytuowanego przy ul. Rodła w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2022-09-26
589 - rozwiń Zapytanie dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów w pobliżu posesji nr 49 przy ul. A. Krajowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2022-10-06
588 - rozwiń Zapytanie dotyczące utrzymania porządku w przejściu podziemnym przy ul. Żeromskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-09
587 - rozwiń Interpelacja dot. ciągłych zaniedbań w utrzymaniu porządku w Parku im. L.M. Kaczyńskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-09-08 2022-10-05
586 - rozwiń Interpelacja ws. lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Inżynierów. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-09-06
585 - rozwiń Interpelacja ws. znaku B-36 po pn-zach stronie ul. Chłopskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-09-06 2022-10-18
584 - rozwiń Interpelacja ws. utworzenia miejsc parkingowych po pd-wsch stronie ul.Chłopskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-09-06 2022-09-09
583 - rozwiń Zapytanie ws. planów dotyczących fotowoltaiki na budynkach podległych Urzędowi Miejskiemu. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-09-05 2022-09-14
582 - rozwiń Zapytanie dot. uzyskania informacji uzupełniających ws. remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Wrocławskiej. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-09-05 2022-09-14
581 - rozwiń Zapytanie dot. uzyskania informacji uzupełniających ws. remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy. ul. Opolskiej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-05 2022-09-14
580 - rozwiń Zapytanie dot. zakończenia prac remontowych w ramach reiwtalizacji ścieżki rowerowej prowadzącej od ul. Al. Wolności do ul. Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-05 2022-09-14
579 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości zainstalowania kamery monitoringu miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez Straż Miejską i Policję. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-30 2022-09-14
578 - rozwiń Zapytanie dot. usunięcia składowanych odpadów komunalnych przy wiacie śmietnikowej na ul.Malczewskiego 30 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-29
577 - rozwiń Zapytanie dot. nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych przy wiatach śmietnikowych przy ul.Stryjewskiego 55. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-22
576 - rozwiń Zapytanie dot. nieudzielenia odpowiedzi ws. postawienia znaku B-36 przy parkingu samochodowym usytuowanym po drugiej stronie jezdni na wysokości Centrum Medycznego nr 18 przy ul. Legionów Polskich. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-14
575 - rozwiń Zapytanie dot. rozbiórki komórki przy ul. Orlińskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-02
574 - rozwiń Zapytanie ws. umieszczenia lustra drogowgo przy skrzyżowaniu ul.Mostnika z ul.Rodła. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-10-05
573 - rozwiń Interpelacja ws. korekty projektu budowy ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Nadmorska-Poznańska. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-08-29 2022-09-06
572 - rozwiń Interpelacja ws. zakorkowanej ul. Chłopskiej. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-29 2022-10-14
571 - rozwiń Interpelacja ws. dostępności psychologa w szkołach znajdujących się na terenie gminy miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-24 2022-08-25
570 - rozwiń Interpelacja ws. rosnących kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2022-08-23 2022-09-16
569 - rozwiń Interpelacja ws. ślepych scieżek rowerowych w Lęborku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-22 2022-08-31
568 - rozwiń Interpelacja ws. niesprawnej windy na peronie PKP od ul. Żeromskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-22 2022-08-30
567 - rozwiń Interpelacja ws. braku chodnika od nr 36 ul. Komuny Paryskiej interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-22 2022-10-14
566 - rozwiń Zapytanie dotyczace uprzątnięcia oraz skoszenia trawy na placu zabaw przy ul. Stryjewskiego 58 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-19 2022-09-16
565 - rozwiń Zapytanie dotyczące wymiany oraz opróżniania koszy na odpady komunalne. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-19 2022-09-16
564 - rozwiń Zapytanie dotyczące zniszczenia ławki na bulwarze przy rzece Łebie w pobliżu ul. A. Krajowej oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-19 2022-08-31
563 - rozwiń Interpelacja ws. wadliwych napraw dróg ul.Czołgistów i Jagiellońska interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-18 2022-10-05
562 - rozwiń Zapytanie ws. niedrożnych studzienek na ul.Konopnickiej i Słupskiej. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-18 2022-09-26
561 - rozwiń Interpelacja ws. lęborskich zabytków tj. młyna wodnego i spichlerza solnego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-17 2022-08-25
560 - rozwiń Interpelacja ws. problemów społecznych i innych występujących w Gminie miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16 2022-08-30
559 - rozwiń Interpelacja ws. rozwoju infrastruktury kolejowej/ transportu publicznego w Gminie miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16 2022-09-13
558 - rozwiń Interpelacja ws. infrastruktury drogowej występującej w Gminie miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16
557 - rozwiń Interpelacja ws. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16 2022-08-31
556 - rozwiń Interpelacja ws. funduszy rządowych przyznanych Gminie miasto Lębork w latach 2015-2022. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16 2022-08-25
555 - rozwiń Interpelacja ws. szkół podstawowych na terenie Gminy miasta Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16 2022-08-25
554 - rozwiń Zapytanie dot. wyłożenia trutki przeciw gryzoniom. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-04 2022-08-17
553 - rozwiń Zapytanie dot. naprawy jezdni na ul.Łokietka. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-04 2022-08-24
552 - rozwiń Zapytanie dot. usunięcia składowanych odpadów komunalnych przy wiacie śmietnikowej na ul. Malczewskiego 30. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-04 2022-08-25
551 - rozwiń Interpelacja ws. Ochotniczej Straży Pożarnej Lębork. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-03 2022-08-11
550 - rozwiń Zapytanie dot. nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych przy wiatach śmietnikowych przy ul. Stryjewskiego 55. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-01 2022-08-31
549 - rozwiń Zapytanie dot. nasadzenia zieleni przy ul. Łokietka 8. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-01 2022-08-11
548 - rozwiń Zapytanie dot. postawienia słupków lub innych przeszkód na chodniku przy ul. Łokietka 8. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-01 2022-08-11
547 - rozwiń Interpelacja ws. pominięcia Lęborskiego Bractwa Historycznego wśród organizatorów Lęborskich Dni Jakubowych. interpelacja Bogdan Libich 2022-07-29 2022-08-12
546 - rozwiń Interpelacja ws. spadających cegieł i degradacji murów obronnych przez wrastające drzewa. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-10-05
545 - rozwiń Interpelacja ws. braku pielęgnacji zieleni wzdłuż bulwaru nad rz. Łebą od Sądu do starego basenu. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-08-17
544 - rozwiń Zapytanie ws. zniszczeń i problemów w Parku im. Michalskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-08-11
543 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia i braku estetyki budynku dawnej centrali TP SA od strony ul. Skłodowskiej. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-09-14
542 - rozwiń Zapytanie ws. zniszczonego ścieku podłużnego Targowa- Wyspiańskiego i śmieci na przystani kajakowej. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-09-14
541 - rozwiń Interpelacja ws. zniszczonej infrastruktury publicznej przy Armii Krajowej 22,24,26. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-08-25
540 - rozwiń Interpelacja ws. dojazdu linii nr 2 do górnej pętli w okresie listopad-marzec. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-01 2022-08-24
539 - rozwiń Wnioski ws. usunięcia usterek. wniosek Jarosław Litwin 2022-07-28 2022-10-03
538 - rozwiń Zapytanie dotyczące skoszenia trawy na brzegach rzeki Łeby przy ul. A. Krajowej oraz B. Chłopskich 18 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-26 2022-08-11
537 - rozwiń Zapytanie dotyczące zamontowania kamery monitoringu na skrzyżowaniu ulic Malczewskiego i ul. Krótkiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-26 2022-08-08
536 - rozwiń Interpelacja ws. przeniesienia obecnego sądu z ul. Przyzamcze do innego budynku w mieście. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-07-26 2022-08-09
535 - rozwiń Wniosek ws. zamiany lokalu mieszkalnego. wniosek Krzysztof Świątczak 2022-07-21 2022-08-05
534 - rozwiń Zapytanie ws. wystających gwoździ i połamanych sprzętów na placy zabaw i niebezpiecznie zdegradowanych schodów w Parku im. M. i L. Kaczyńskich. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-07-18 2022-07-28
533 - rozwiń Zapytanie ws. usterek drogowych ul. Gliniana-Beniowskiego oraz Pilotów-Weterynaryjna. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-07-18 2022-08-04
532 - rozwiń Wniosek o dokonanie przeglądu Parku im. Michalskiego oraz ws. planu utworzenia toalety dla psów w Centrum Miasta. wniosek Małgorzata Biela 2022-07-18 2022-07-28
531 - rozwiń Interpelacja ws. przejazdu kolejowego ul.Mireckiego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-07-18 2022-08-03
530 - rozwiń Interpelacja ws. skażonej ziemi na Osiedlu Roszarniczym. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-07-18 2022-07-27
529 - rozwiń Interpelacja ws. skweru przy Pl. Pokoju i planowanej przestrzeni na psią toaletę. interpelacja Radosław Zimnowoda 2022-07-14 2022-07-27
528 - rozwiń Interpelacja ws. niebezpiecznego skrzyżowania ścieżki rowerowej z ulicą Wybickiego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-07-11
527 - rozwiń Interpelacja ws. postępu prac przy wybiegu dla psów na nieużytkach pomiędzy rz. Łebą a Okalicą. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-07-11 2022-07-28
526 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy chodnika przy ul.Dygasińskiego 1. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-07 2022-08-04
525 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy chodnika przy wjeździe na teren OSP przy ul. I Armii Wojska Polskiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-07 2022-08-04
524 - rozwiń Zapytanie ws. niedrożnej studzienki i zapadlisk chodników przy ul. Jagiellońskiej 6,7,8. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-07-06 2022-10-03
523 - rozwiń Zapytanie ws. opóźnień w odpowiednich na interpelacje i zapytania. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-07-06 2022-09-03
522 - rozwiń Zapytanie ws. odpadów komunalnych przy wiacie śmietnikowej na ul. Malczewskiego 30. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-05 2022-08-27
521 - rozwiń Zapytanie ws. postawienia znaku B-36 przy wjeździe na parking po drugiej stronie jezdni na wysokości Centrum Medycznego nr 18 przy Legionów Polskich zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-01 2022-09-14
520 - rozwiń zapytanie ws. naprawy jezdni na Łokietka zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-07-04 2022-08-10
519 - rozwiń Interpelacja ws. niepodwyższania podatków na 2023r. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-07-05 2022-09-06
518 - rozwiń Interpelacja ws. braku zieleni na skwerze przy Pl. Pokoju oraz kontrowersyjnego wybiegu dla psów. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-07-01 2022-07-08
517 - rozwiń Wniosek o usunięcie usterek. wniosek Jarosław Litwin 2022-07-01
516 - rozwiń Zapytanie dotyczące usunięcia lamy oświetleniowej ze środka chodnika przy ul.Kellera zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-06-20 2022-06-30
515 - rozwiń Zapytanie dot. podjęcia działań na podwórzu posesji nr 22 przy ul. Malczewskiego w Lęborku przywracających ład i porządek. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-06-30 2022-07-18
514 - rozwiń Interpelacja ws. zniesienia barier dla niepełnosprawnych w ulicy A. Krajowej. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-30 2022-08-10
513 - rozwiń Zapytnie dot. rozbiórki komórki przy ul. Orlińskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-06-27 2022-09-02
512 - rozwiń Wniosek ws. usunięcia usterki (dziura w klapie rewizyjnej). interpelacja Radosław Zimnowoda 2022-06-28 2022-08-10
511 - rozwiń Interpelacja ws. asfaltu na Placu Kopernika koło sądu. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-06-28 2022-08-04
510 - rozwiń Zapytanie ws. usterek ul. Czołgistów, Leginów, Dygasińskiego, Harcerzy, Kaszubska. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-06-27 2022-09-26
509 - rozwiń Interpelacja ws. realizacji wniosków z Budżetu Obywatelskiego. interpelacja Bożena Pobłocka 2022-06-27 2022-07-20
508 - rozwiń Zapytanie ws. kosztów obsługi zadłużenia. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-06-23 2022-07-27
507 - rozwiń Zapytanie ws. pożarów i kosztów poniesionych na ich gaszenie zapytanie Zbigniew Rudyk 2022-06-23 2022-07-13
506 - rozwiń Zapytanie ws. gromadzenia się wód opadowych w rejonie Krzywoustego 'bis'- okolica planowanego pawilonu DINO. zapytanie Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-10-27
505 - rozwiń Zapytanie ws. obowiązku wspónot mieszkaniowych dezynfekcji pojemników na śmieci. zapytanie Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-07-07
504 - rozwiń Zapytanie ws. łamania porządku publicznego. zapytanie Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-10-27
503 - rozwiń Zapytanie ws. ławek i śmietników na Placu Pokoju zapytanie Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-10-27
502 - rozwiń Zapytanie ws.uruchomienia fontann. zapytanie Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-10-27
501 - rozwiń Wniosek ws .lokalizacji psiego wybiegu wniosek Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-07-07
500 - rozwiń Wniosek ws. posadzenia drzew w pn-zach pierzei Placu Pokoju wniosek Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-07-07
499 - rozwiń Wniosek ws. czyszczenia Placu Pokoju metodą ciśnieniową wniosek Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-10-27
498 - rozwiń Wniosek radej ws. egzekwowania od firm sprzątających obowiązków wynikających z umów wniosek Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-10-27
497 - rozwiń Wniosek ws. przeglądu podwórek komunalnych wniosek Małgorzata Biela 2022-06-22
496 - rozwiń Wniosek radnego ws. zalegającej wody przed przejściem dla pieszych na ul. Wojska Polskiego oraz niedziałającego przycisku do zmiany sygnalizacji świetlnej. wniosek Jarosław Litwin 2022-06-22
495 - rozwiń Interpelacja umocnienia nabrzeża oraz wymiany barierki przy rzece Łebie na ul. Plac Spółdzielczym. interpelacja Jarosław Litwin 2022-06-22
494 - rozwiń Interpelacja ws. stanu czystości w mieście w tym wiat śmietnikowych. interpelacja Małgorzata Biela 2022-06-22 2022-07-07
493 - rozwiń Interpelacja ws. bezpieczeństwa na ul. Staromiejskiej ( dot. rowerzystów) interpelacja Bogdan Libich 2022-06-22
492 - rozwiń Interpelacja ws.wyrównania progu spowalniającego na ul. Harcerzy;likwidacji dziury w asfalcie na ul. Kanałowej;lustra na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Łowicką. interpelacja Halina Łukian 2022-06-22 2022-10-18
491 - rozwiń Interpelacja ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Pomorskiej, Kanałowej, Lubelskiej i Topolowej. interpelacja Halina Łukian 2022-06-22 2022-06-29
490 - rozwiń Interpelacja ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Komuny Paryskiej i Sudeckiej. interpelacja Halina Łukian 2022-06-22 2022-06-29
489 - rozwiń Interpelacja ws. zwiększenia wydatków stanowiących dotację na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne interpelacja Halina Łukian 2022-06-22 2022-07-07
488 - rozwiń Interpelacja ws. wykonania projektu drogowego łączącego most na rzece Łebie, ulicę Mostnika z ulicą Skarżyńskiego. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-06-22 2022-06-30
487 - rozwiń Wniosek ws. włączenia w plan rozwoju sieci MPEC tzw. os. Roszarniczego. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-06-22 2022-06-30
486 - rozwiń Interpelacja ws. wniosku mieszkańców o utwardzenie terenu pomiędzy Al. Wolności i ul. Batalionów Chłopskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-24 2022-08-10
485 - rozwiń Zapytanie ws. usterek infrastruktury w miejscach publicznych. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-06-24 2022-08-10
484 - rozwiń Interpelacja ws. umiejscowienia sygnatury Orła Białego Rzeczypospolitej Polskiej. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-06-20 2022-07-27
483 - rozwiń Interpelacja ws. utwardzenia drogi wewnętrznej, drogi dojazdowej, wykonanie odwodnienia oraz umieszczenia stosownego oznakowania drogi wewnętrznej. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-06-20 2022-06-30
482 - rozwiń Interrpelacja ws. stanu technicznego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasto Lębork z ul. Woj. Polskiego. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-06-20 2022-07-04
481 - rozwiń Interpelacja ws. zdewastowanego murku w Parku Michalskiego interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-06-17 2022-07-06
480 - rozwiń Zapytanie dot. skoszenia trawy na terenie wypoczynkowo rekreacyjnym przy ul. Czołgistów 18 w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-06-17 2022-06-30
479 - rozwiń Zapytanie ws. usunięcia skrzynki energetycznej z środka budowanej ścieżki rowerowej przy ul. Kellera w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-06-17 2022-06-27
478 - rozwiń Interpelacja ws. fatalnego stanu ławek w centrum Lęborka. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-06-14 2022-10-18
477 - rozwiń Interpelacja ws. wytyczenia przejścia dla pieszych ul. Topolowa, Artylerzystów. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-14 2022-06-28
476 - rozwiń Interpelacja ws. wysokiej trawy i krzaków ul. Kolejarzy, Gracza, Armii Krajowej, Bieszki. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-14 2022-06-23
475 - rozwiń Interpelacja ws. zakłócania spokoju i porządku publicznego. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-06-13 2022-06-28
474 - rozwiń Interpelacja ws. usunięcia usterek drogowych na ul. Woj. Polskiego, Targowa- Wyspiańskiego oraz Mściwoja II. interpelacja Jarosław Litwin 2022-06-13 2022-08-04
473 - rozwiń Interpelacja ws. przejścia i przejazdu kolejowego na ul. Mireckiego i Topolowej. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-13 2022-08-10
472 - rozwiń Zapytanie ws. nieczynnej fontanny na Placu Pokoju. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-06-10 2022-06-23
471 - rozwiń Interpelacja ws. remontu Placu Młodzieży. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-09 2022-08-10
470 - rozwiń Wniosek ws. ograniczonej widoczności na przejeździe kolejowym przy ul. Traugutta - Chłopska. interpelacja Jarosław Litwin 2022-06-07 2022-06-15
469 - rozwiń Interpelacja ws. dziur w jezdni między ul. Korczaka a Aleją Wolności. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-06-06 2022-08-10
468 - rozwiń Interpelacja ws. modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Lęborku interpelacja Łukasz Kuriata 2022-06-06 2022-06-17
467 - rozwiń Interpelacja ws. zarośniętego 1 km ciągu pieszo-rowerowego z płyt ul. Artylerzystów interpelacja Włodzimierz Klata 2022-06-06 2022-08-10
466 - rozwiń Wniosek ws. umieszczenia znaku kierunkowego wskazującego drogę do toalety publicznej znajdującej się w murach ul. Skłodowskiej-Curie. interpelacja Radosław Zimnowoda 2022-06-06 2022-06-15
465 - rozwiń Wniosek ws. nowej nawierzchni na skwerze przy Placu Pokoju. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-06-06 2022-06-28
464 - rozwiń Wniosek ws. podjęcia działań związanych z serwisem elementów małej architektury w Parku Chrobrego. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-06-06 2022-10-27
463 - rozwiń Wniosek o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jana Styki - Wita Stwosza. wniosek Jarosław Litwin 2022-06-06 2022-06-15
462 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia do programu Moje Boisko- Orlik 2012 interpelacja Leszek Leciejewski 2022-06-06 2022-06-13
461 - rozwiń Zapytanie dot. budowy nowych skrzyżowań przy ul. Al. Wolności i A. Krajowej, ul. A. Krajowej z ul. Czołgistów, ul. Okrzei z ul. Mireckiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-30 2022-06-07
460 - rozwiń Zapytanie dotyczące usunięcia składowych odpadów komunalnych usytuowanych przy wiacie śmietnikowej na ul. Malczewskiego 30 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-30 2022-06-27
459 - rozwiń Zapytanie dotyczące przebudowania skrzyżowania przy Al. Wolności z ul. Kossaka w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-30 2022-06-13
458 - rozwiń Interpelacja ws. odtworzenia do stanu pierwotnego asfaltu na ścieżkach rowerowych. interpelacja Jarosław Litwin 2022-05-27 2022-06-15
457 - rozwiń Interpelacja ws. uszkodzeń infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. interpelacja Jarosław Litwin 2022-05-27 2022-06-15
456 - rozwiń Ponowienie interpelacji ws. utworzenia na lęborskim cmentarzu tzw. ściany pamięci interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-05-27 2022-06-08
455 - rozwiń Interpelacja ws. uszkodzonych lamp. interpelacja Jarosław Litwin 2022-05-27 2022-06-15
454 - rozwiń Interpelacja radnego ws. planowanej modernizacji linii kolejowej na trasie Lębork - Słupsk. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-05-27 2022-06-13
453 - rozwiń Interpelacja ws. nazwania placu przed dworcem PKP Placem Jana Kiśluka. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-05-27 2022-08-12
452 - rozwiń Interpelacja ws. banerów reklamowych rozwieszanych na terenie miasta Lęborka. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-05-27 2022-06-14
451 - rozwiń Interpelacja ws. patroli policyjnych przy bulwarze rzeki Łeby oraz mycia ławek na Pl. Pokoju interpelacja Bogdan Libich 2022-05-27 2022-06-15
450 - rozwiń Zapytanie ws.koszy na śmieci przy ul.Stryjewskiego 63. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-26 2022-06-06
449 - rozwiń Zapytanie ws. znaku B-36 i tablic ostrzegawczych na parkingu na przeciwko Centrum Medycznego 18. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-26 2022-09-14
448 - rozwiń Interpelacja ws. uszkodzonej studzienki telekomunikacyjnej. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-05-24 2022-06-07
447 - rozwiń Zapytanie dotyczące uszkodzenia jezdni na ul.Wyszyńskiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-23 2022-06-07
446 - rozwiń Zapytanie dot. zapadnięcia się jezdni oraz ścieżki rowerowej przy posesji 14AA na ul.Nadmorskiej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-23 2022-06-28
445 - rozwiń Zapytanie ws. usterek infrastruktury w miejscach publicznych. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-05-23 2022-06-07
444 - rozwiń Interpelacja ws. trudnej sytuacji mieszkaniowej Doroty .... . interpelacja Łukasz Kuriata 2022-05-23 2022-05-27
443 - rozwiń Zapytanie ws. udzielenia informacji uzupełniających ws.sprzątania przez właścicieli zwierząt domowych odchodów z miejsc publicznych. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-19 2022-06-30
442 - rozwiń Interepelacja ws. ogrzewania geotermalnego w mieście. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-05-18 2022-06-22
441 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzenia studzienki kanalizacyjnej na podwórzu posesji przy ul. Łokietka. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-16 2022-05-31
440 - rozwiń Interpelacja ws. sygnalizacji świetlnej w mieście. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-05-12 2022-05-23
439 - rozwiń Zapytanie ws. sprzątania przez właścicieli zwierząt domowych odchodów z miejsc publicznych. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-06 2022-05-17
438 - rozwiń Zapytanie ws. przywrócenia poprzedniej nazwy ul. Portowej na ul. Nadmorską. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-06 2022-06-01
437 - rozwiń Wniosek o naprawę usterek. wniosek Jarosław Litwin 2022-05-09 2022-05-16
436 - rozwiń Wniosek ws. naprawy nawierzchni jezdni na ul. Słowackiego, Targowej, Gdańskiej oraz skrzyżowania 1 Maja z Al.Wolności wniosek Jarosław Litwin 2022-05-09 2022-06-07
435 - rozwiń Zapytanie dot. naprawy chodnika i wjazdu na posesję nr 14B przy Orlińskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-04 2022-06-28
434 - rozwiń Zapytanie dot. palącej się od około dwóch tygodni lampy oświetleniowej przy Al. Wolności w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-05-04 2022-05-19
433 - rozwiń Interpelacja ws. odpadów komunalnych przy ul. Malczewskiego. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-05-04 2022-05-24
432 - rozwiń Interpelacja ws. ruiny walącego się dawnego magazynu i sklepu meblowego znajdującego się między Przystankiem PKS a ul. Armii Wojska Polskiego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-05-04 2022-05-26
431 - rozwiń Interpelacja ws. odpadów komunalnych przy ul. Stryjewskiego. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-04-29 2022-09-07
430 - rozwiń Interpelacja ws. zmiany oświetlenia przy ul. Armii Wojska Polskiego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-04-27 2022-05-23
429 - rozwiń Zapytanie ws.remontu jezdni na skrzyżowaniu ul.Westerplatte z ul.Stryjewskiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-21 2022-06-15
428 - rozwiń Wniosek ws. naprawy uszkodzonej studzienki przy ul. Dworcowej. wniosek Jarosław Litwin 2022-04-21 2022-06-07
427 - rozwiń Zapytanie ws. pojemników Eco Textil. zapytanie Zbigniew Rudyk 2022-04-21 2022-05-16
426 - rozwiń Zapytanie ws. pęknięć na scieżce rowerowej przy ul. Nadmorskiej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-20 2022-05-24
425 - rozwiń Wniosek ws. uczestnictwa radnych w procedurze planistycznej miasta. wniosek Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-04-11
424 - rozwiń Zapytanie ws. badania obszaru projektowanego na założenie cmentarza. zapytanie Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-04-11
423 - rozwiń Zapytanie ws. kosztów przerobienia ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Krzywoustego. zapytanie Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-04-21
422 - rozwiń Zapytanie ws. granic terenu chronionego Doliny Świniuchy. zapytanie Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-05-04
421 - rozwiń Zapytanie ws. składowania materiałów kamieniarskich na ul. Krzywoustego. zapytanie Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-05-26
420 - rozwiń Zapytanie ws. wycinki drzew na ul. Różyckiego. zapytanie Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-04-11
419 - rozwiń Wniosek ws. zwiększenia ilości urządzeń do zabawy na placach zabaw przy ul. Komuny Paryskiej. wniosek Halina Łukian 2022-04-19 2022-05-26
418 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań umożliwiających szybszą wypłatę środków pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-04-19 2022-04-22
417 - rozwiń Interpelacja ws. podania do wiadomości wykazu podziału odpowiedzialności za poszczególne parki i place zabaw w mieście Lęborku. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-04-19 2022-04-29
416 - rozwiń Interpelacja ws. nadania nazw ulic dla działek przypisanych adresem do ul. Nadmorskiej. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-04-19 2022-05-04
415 - rozwiń Zapytanie ws. zapadniętego chodnika przy ul. Kossaka w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-13 2022-05-24
414 - rozwiń Zapytanie ws. zapadniętego chodnika przy ul. Al. Wolności w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-13 2022-06-07
413 - rozwiń zapytanie ws. udziału Miasta Lęborka w Programie pn. Regiony Rewitalizacji zapytanie Małgorzata Biela 2022-04-01 2022-04-15
412 - rozwiń Interpelacja tabletów ze szkół dla Ukraińców interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-04-15 2022-04-20
411 - rozwiń interpelacja ws. budowy ul. Myśliwskiej interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-04-10 2022-04-19
410 - rozwiń zapytanie ws.remontu ulic na Osiedlu Wschód zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-07 2022-04-14
409 - rozwiń zapytanie ws. wiaty przystankowej przy posesji nr 63 na ul.Kossaka zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-07 2022-05-23
408 - rozwiń zapytanie ws. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy ul.A.Krajowej i ul.Czołgistów. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-07
407 - rozwiń zapytanie ws. usunięcia nielegalnych odpadów z działki przy ul.Słupskiej zapytanie Radosław Zimnowoda 2022-04-08 2022-04-15
406 - rozwiń Intertpelacja ws. wymiany ławki, wiaty przystankowej i koszy na śmieci na os. Sportowa. interpelacja Bożena Pobłocka 2022-04-07 2022-04-20
405 - rozwiń test wniosek 2022-04-20 2022-04-20
404 - rozwiń Interpelacja ws. usunięcia słupów telekomunikacyjnych wraz z kablami. interpelacja Halina Łukian 2022-04-05 2022-05-19
403 - rozwiń Wniosek ws. uzupełnienia nasadzeń krzewów wzdłuż bulwaru przy rzece Łebie. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-04-05
402 - rozwiń Wniosek ws. usunięcia usterek na placu zabaw w Parku Chrobrego. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-04-05 2022-05-26
401 - rozwiń Wniosek ws. przeglądu ławek w mieście oraz dokonania ich konserwacji i naprawy. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-04-05 2022-05-26
400 - rozwiń Wniosek ws. uporządkowania obszaru Centrum Miasta, w szczególności ul. Staromiejskiej i Pl. Pokoju. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-04-05
399 - rozwiń Interpelacja ws. udrożnienia oraz oświetlenia przejścia dla pieszych pomiędzy ul Jesionową i Cisową oraz oświetlenia przejścia na ul. Kasztanowej. interpelacja Artur Obolewski 2022-04-05 2022-05-10
398 - rozwiń Zapytanie uzupełniające ws. budowy Cmentarza Komunalnego na terenie miasta Lęborka. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-04-05 2022-04-27
397 - rozwiń Zapytanie ws. budowy nowego skrzyżowania przy ul. Al. Wolności i A. Krajowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-05 2022-04-25
396 - rozwiń Zapytanie ws. likwidacji miejsc parkingowych przy ul. Czołgistów 19. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-05 2022-05-19
395 - rozwiń Zapytanie ws. zapadniętego chodnika przy Al. Wolności w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-04-05 2022-05-19
394 - rozwiń Zapytanie ws. wyłożenia kostką brukową parkingu przy ul. Czołgistów 18. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-04-05 2022-08-24
393 - rozwiń Wniosek ws. obrony cywilnej na terenie miasta Lęborka. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-04-04 2022-05-30
392 - rozwiń Wniosek ws. realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego ujętych w tegorocznym budżecie Miasta Lęborka. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-04-04 2022-04-19
391 - rozwiń Interpelacja ws. naprawy ławek na przystanku autobusowym MPK przy ul. Leg. Polskich. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2022-03-29 2022-04-11
390 - rozwiń Interpelacja ws. pilnej potrzeby wykonania oświetlenia osiedlowego przy ul. Boh. Monte Cassino interpelacja Jarosław Walaszkowski 2022-03-29 2022-04-08
389 - rozwiń Interpelacja ws. regularnych przeglądów oraz naprawy uszkodzonych urządzeń na placach zabaw. interpelacja Jarosław Litwin 2022-03-29 2022-04-08
388 - rozwiń Zapytanie ws. budynku po dawnym PKO. zapytanie Zbigniew Rudyk 2022-03-28 2022-04-12
387 - rozwiń Interpelacja ws. ściany pamięci na cmentarzu. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-03-28 2022-04-07
386 - rozwiń Zapytanie ws. Cmentarza Komunalnego zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-03-21 2022-03-31
385 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy jezdni przy ul. Stryjewskiego 63 w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-03-21 2022-04-08
384 - rozwiń Interpelacja ws. usunięcia z przestrzeni publicznej Lęborka sowieckiego człogu IS-2. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-03-17 2022-03-29
383 - rozwiń Wniosek ws. pilnego odtworzenia oznakowania pionowego oraz poziomego na ul. Bohaterów Westerplatte. wniosek Jarosław Litwin 2022-03-17 2022-04-08
382 - rozwiń Zapytanie dotyczące nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych w Lęborku przy wiatach śmietnikowych przy ul. Stryjewskiego i Malczewskiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-03-15 2022-04-05
381 - rozwiń Zapytanie dot. wymiany okien w mieszkaniu usytuowanym w Lęborku przy ul. Łokietka zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-03-15 2022-05-10
380 - rozwiń interpelacja ws. krzyża prawosławnego na cmentarzu żołnierzy radzieckich. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-03-07 2022-03-18
379 - rozwiń zapytanie ws. rozbudowy parkingu przy ul. Łokietka 8. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-03-07 2022-03-14
378 - rozwiń Interpelacja ws. budowy elektrowni atomowej w gminie Choczewo. interpelacja Jarosław Litwin 2022-03-02 2022-03-10
377 - rozwiń Interpelacja ws. pomocy dla uchodźców z Ukrainy. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-03-02 2022-03-07
376 - rozwiń Interpelacja ws. znaków zakazu, montażu progu spowalniającego, wyrównania drogi dojazdowej oraz kursów autobusów w rejonie os. Sportowa. interpelacja Bożena Pobłocka 2022-03-02 2022-03-07
375 - rozwiń interpelacja ws. udzielenia pomocy humanitarnej Ukrainie interpelacja Włodzimierz Klata 2022-02-28 2022-03-11
374 - rozwiń zapytanie ws. udostępnienia mieszkańcom i turystom szaletu miejskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-02-25 2022-03-10
373 - rozwiń interpelacja ws.utworzenia użytku ekologicznego Dolina Świniuchy interpelacja Włodzimierz Klata 2022-02-22 2022-03-09
372 - rozwiń Interpelacja ws umowy najmu lokalu mieszkalnego interpelacja Łukasz Kuriata 2022-02-22 2022-03-04
371 - rozwiń interpelacja ws. streetworkera w Lęborku interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-02-21 2022-03-03
370 - rozwiń Interpelacja ws. ujęcia w inwestycjach drogowych antypoślizgowych przejść dla pieszych. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-02-16 2022-02-25
369 - rozwiń Interpelacja ws. antypoślizgowych przejść dla pieszych w ramach bieżacego utrzymania. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-02-16 2022-03-02
368 - rozwiń Interpelacja radnego ws. błędnego oznakowania dróg rowerowych interpelacja Krzysztof Siwka 2022-02-16 2022-03-14
367 - rozwiń Interpelacja radnego ws. nowych ścieżek rowerowych interpelacja Krzysztof Siwka 2022-02-16 2022-03-01
366 - rozwiń Interpelacja ws. utwardzenia drogi wewnętrznej, adaptacji miejsc parkingowych na os. Sportowa. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-02-16 2022-03-24
365 - rozwiń zapytanie ws. zamontowania kamery monitoringu na skrzyżowaniu ul. Orlińskiego i Skarżyńskiego zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-02-14 2022-03-01
364 - rozwiń zapytanie ws. zamknięcia odcinka jezdni przy ul.Plac Piastowski w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-02-14 2022-02-24
363 - rozwiń zapytanie ws. zakończenia prowadzonego remontu przy Osiedlowej Bazie w Lęborku przy ul. Łokietka. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-02-14 2022-02-21
362 - rozwiń Wniosek ws. wybudowania płotu przy Szkole Podstwowej nr 1 w Lęborku. wniosek Zbigniew Rudyk 2022-02-14 2022-02-23
361 - rozwiń Interpelacja ws. uszkodzeń drogowych na ul. Słowackiego, Staromiejskiej , Armii Krajowej. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-02-10 2022-03-02
360 - rozwiń Zapytanie ws. niepłacenia za wywóz nieczystości przez mieszkańców ul. Gdańskiej. zapytanie Zbigniew Rudyk 2022-02-02 2022-02-10
359 - rozwiń Interpelacja ws. złego stanu technicznego nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 12. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-02-01 2022-02-25
358 - rozwiń interpelacja ws. wykonania progu spowalniającego na ul. Marcinkowskiego. interpelacja Bogdan Libich 2022-01-21 2022-06-28
357 - rozwiń interpelacja ws. oświetlenia przy ul. Gen. Sosabowskiego. interpelacja Halina Łukian 2022-01-21 2022-02-02
356 - rozwiń interplacja ws. chodnika wzdłuż cmentarza przy ul.Kaszubskiej interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-01-24 2022-02-14
355 - rozwiń Wniosek ws. zagospodarowania dwóch placów przy ul. Mazurskiej. wniosek Halina Łukian 2022-01-20 2022-02-17
354 - rozwiń Interpelacja ws. utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym. interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-12-30 2022-02-21
353 - rozwiń Interpelacja ws. mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-12-14 2021-12-29
352 - rozwiń wniosek ws. siłowni zewnętrznej wniosek Radosław Zimnowoda 2021-12-09 2021-12-23
351 - rozwiń uzupełnienie wniosku ws. koszy na śmieci dot. ul. Zwycięstwa ( wiadukty) wniosek Radosław Zimnowoda 2021-12-09 2021-12-22
350 - rozwiń wniosek ws. drzwi zewn. od strony podwórza oraz ulicy w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 oraz stanu klatek schodowych kamienic z lokalami socjalnymi przy ul.Sienkiewicza. wniosek Radosław Zimnowoda 2021-12-09 2021-12-21
349 - rozwiń powtórzenie interpelacji ws. akcji Szlachetna Paczka interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-12-08 2021-12-09
348 - rozwiń ponowienie zapytania ws. wysokości budżetów miasta Lęborka w latach 2010-2020 zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-12-08 2021-12-14
347 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzeń w pasach drogowych ul. Czołgistów i Reja. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-03 2021-12-22
346 - rozwiń Zapytanie ws. późniejszego wyłączania oświetlenia miejskiego na terenie miasta Lęborka. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-12-03 2021-12-22
345 - rozwiń zapytanie ws. wsparcia finansowego na rzecz powstania Banku Kultury w Lęborku zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-12-02 2021-12-14
344 - rozwiń interpelacja ws. projektowanego ronda Al.Wolności/ AK i wyjazdu z ul. Bat.Chłopskich interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-01 2021-12-14
343 - rozwiń zapytanie ws.projektowanego odcinka drogi wzdłuż garaży przy ul.Czołgistów zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-12-01 2021-12-10
342 - rozwiń Interpelacja ws. dowiązania drogowego ul. Mostnika z mostem przy ul. K. Wielkiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-01 2021-12-09
341 - rozwiń Interpelacja radnego ws. niewydajnej wentylacji i zagrzybienia pomieszczeń szaletu miejskiego interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-01 2021-12-07
340 - rozwiń zapytanie ws. imiennego poinformowania autorów niezrealizowanych wniosków na wymianę źródeł ciepła o ważności ich wniosków zapytanie Włodzimierz Klata 2021-11-30 2021-12-27
339 - rozwiń zapytanie ws. uporządkowania i oznakowania terenu przy rzece Świniucha przy cmentarzu zapytanie Włodzimierz Klata 2021-11-30 2021-12-10
338 - rozwiń Zapytanie ustanowienia odcinka ul. Mściwoja i Dąbrowskiego jako dróg jednokierunkowych zapytanie Jarosław Litwin 2021-11-29 2021-12-17
337 - rozwiń wniosek o wprowadzenie elementu drogowego, który uspokoi ruch na Placu Spółdzielczym w obrębie przedszkola wniosek Jarosław Litwin 2021-11-29 2021-12-17
336 - rozwiń Zapytanie ws kolektora na wody opadowe przy ul.Armii Krajowej i Al.Wolnosci oraz ws. zabezpieczenia miejsca parkingowego w ok.ul. Orlińskiego zapytanie Leszek Leciejewski 2021-11-26 2021-12-08
335 - rozwiń Wnioski ws. wyminy piasku w piaskownicy przy ul.Przymurnej, uzupełnienia koszy ulicznych zgodnie z regulaminem czystości oraz toalet samoczyszczących w parkach i na placach zabaw. wniosek Radosław Zimnowoda 2021-11-26 2021-12-17
334 - rozwiń Interpelacja ws. uszczelnienia sysemu gospodarowania odpadami interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-11-26 2021-12-10
333 - rozwiń Interpelacja ws. dewastacji budynku dawnego PKO interpelacja Bogdan Libich 2021-11-26 2021-12-07
332 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców ul. Malczewskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-11-26 2021-12-21
331 - rozwiń zapytanie ws. instalacji utrudniajacej przepłynięcie kajakiem pod mostem na rzece Łeba do przystani zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-11-29 2021-12-08
330 - rozwiń wniosek ws. wykonania przejścia dla pieszych na ul. Targowej wniosek Radosław Zimnowoda 2021-11-29 2021-12-17
329 - rozwiń wniosek ws. wsparcia finansowego na rzecz budowy Hospicjum wniosek Zbigniew Rudyk 2021-11-29 2021-12-07
328 - rozwiń zapytanie ws. wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lęborka oraz pracowników Urzędu Miejskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-11-22 2021-12-07
327 - rozwiń wniosek radnego Z.Rudyka o włączenie się Burmistrza, radnych i urzędników do akcji Szlachetna Paczka+ wniosek Zbigniew Rudyk 2021-11-19 2021-12-09
326 - rozwiń interpelacja ws. dokumentacji projektu przebudowy ul. 8 Maja interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-11-19 2021-11-24
325 - rozwiń Wniosek ws. podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego wniosek Zbigniew Rudyk 2021-11-15 2021-11-25
324 - rozwiń Interpelacja ws. umowy dot. przebudowy ul. 8-go Maja interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-30 2021-11-18
323 - rozwiń interpelacja ws. oświetlenia ulicznego ul. Strzelców Podhalańskich interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-27 2021-11-08
322 - rozwiń Interpelacja ws. antypoślizgowego malowania pasów na przejściach dla pieszych. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-22 2021-12-17
321 - rozwiń Interpelacja ws. utwardzenia pobocza drogi 1330G cmentarz-Dziechno. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-22 2021-12-17
320 - rozwiń Interpelacja ws. budowy chodnika przy ul. Komuny Paryskiej. interpelacja Halina Łukian 2021-10-22 2021-11-03
319 - rozwiń Interpelacja ws. zmiany stanowiska dla odjazdów autobusów ZKM z numerem 2 na numer 1. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-22 2021-11-04
318 - rozwiń Interpelacja ws. wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Topolowa. interpelacja Artur Obolewski 2021-10-22 2021-11-24
317 - rozwiń Zapytanie odnośnie braku odpowiedzi na interpelacje z XXIX sesji RM. zapytanie Bożena Pobłocka 2021-10-22 2021-11-02
316 - rozwiń Zapytanie ws. terminu wykonania tzw. "kocich oczek". zapytanie Bożena Pobłocka 2021-10-22 2021-11-03
315 - rozwiń Zapytanie ws. częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci oraz sprzątania placów zabaw. zapytanie Bożena Pobłocka 2021-10-22 2021-12-17
314 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia pracy nad uchwałą dot. ustanowienia Stypendium Sportowego. interpelacja Marcin Grudziński 2021-10-22 2021-11-04
313 - rozwiń Interpelacja ws. remontu parkietu Miejskiej Hali Sportowej oraz adaptacji dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych. interpelacja Marcin Grudziński 2021-10-22 2021-11-04
312 - rozwiń Interpelacja ws. wprowadzenia do budżetu na 2022 r. projektu remontu budynku ZWAR. interpelacja Katarzyna Lipkowska 2021-10-22 2021-10-29
311 - rozwiń Interpelacja ws. podwyżek dla pracowników UM w Lęborku interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-25 2021-11-03
310 - rozwiń Interpelacja ws. robót drogowych wykonywanych na terenie miasta Lęborka. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-22 2021-11-22
309 - rozwiń Zapytanie ws. listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego ( ponowienie) zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-21 2021-11-03
308 - rozwiń Zapytanie ws. przydziału mieszkań komunalnych. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-21 2021-10-21
307 - rozwiń Intereplacja ws. zamieszczenia rejestru umów zawartych przez Burmistrza na pierwszej stronie BIP Lębork interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-10-26
306 - rozwiń Intereplacja ws. umowy na realizację zadania pn. Roboty dodatkowe, zwiększona wymiana gruntu. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-11-03
305 - rozwiń Intereplacja ws. umowy na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Al.Wolności i Armii Krajowej. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-10-29
304 - rozwiń Intereplacja ws. umowy na realizację zadania pn. Iluminacja dwóch fragmentów murów obronnych w Lęborku interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-10-22
303 - rozwiń Interpelacja ws. programu PolskiŁad dla samorządów. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-12-23
302 - rozwiń Interpelacja ws. mediów prowadzonych przez jednostki lęborskiego samorządu terytorialnego interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-11-17
301 - rozwiń Interpelacja ws. komunikacji miejskiej. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-11-02
300 - rozwiń Interpelacja ws. pojazdów służbowych Burmistrza Lęborka. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-11-10
299 - rozwiń Zapytanie ws. wzrostu liczby etatów w UM Lębork na przełomie 2018 i 2019r. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-18 2021-10-19
298 - rozwiń Zapytanie ws. wysokości budżetów Miasta Lęborka w latach 2010-2020 zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-18 2021-12-14
297 - rozwiń Interpelacja ws. ekspertyzy-projektu akustycznej adaptacji Miejskiej Hali Sportowej na potrzeby organizacji imprez kulturalno-muzycznych interpelacja Jarosław Litwin 2021-10-13 2021-10-28
296 - rozwiń Interpelacja ws. odśnieżania ul. Bieszki. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-12 2021-11-05
295 - rozwiń Interpelacja w sprawie słabej widoczności na skrzyżowaniu ul. Rodła z ul. Mostnika. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-12 2021-11-03
294 - rozwiń Interpelacja ws. odpadającej elewacji budynku dawnego PKO. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-08 2021-11-15
293 - rozwiń zapytanie w sprawie chodnika przy cmentarzu przy ul. Kaszubskiej zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-09 2021-10-19
292 - rozwiń zapytanie dotyczące przestawienia skrzynki energetycznej oraz remontu studzienki kanalizacyjnej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-09 2021-10-25
291 - rozwiń Zapytanie dotyczące dodatkowej informacji ws. remontu ścieżki gruntowej usytuowanej w Lęborku przy ul. Cisowej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-08 2021-10-28
290 - rozwiń zapytanie w sprawie ilości etatów w Urzędzie Miejskim w latach 2010- 2021 zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-05 2021-10-13
289 - rozwiń zapytanie w sprawie nadania ulicy lub rondu imienia śp. Premiera Jana Olszewskiego zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-05 2021-10-26
288 - rozwiń zapytanie dot. postawienia słupków ograniczających przejazd przez ścieżkę rowerową przy ul.Czołgistów zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-04
287 - rozwiń zapytanie dot. ustawienia znaku B-2 na podwórzu posesji nr 64 przy ul. Stryjewskiego zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-04 2021-10-12
286 - rozwiń zapytanie dot. prawidłowości oznakowania dróg ul.M.Stryjewskiego, ul.B.Prusa, ul.F.Kellera. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-01 2021-11-03
285 - rozwiń Interpelacja ws. znaczącego wzrostu ceny ciepła z lęborskiego MPEC. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-11-10
284 - rozwiń Interpelacja ws. zalewania dojść do kompleksu garaży przy ul. 1-go Maja. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-12-08
283 - rozwiń Zapytanie ws. miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych na ul. Stryjewskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-11-03
282 - rozwiń Interpelacja ws. braku odpowiedniego oświetlenia na schodach przy ul. Syrokomli. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-11-03
281 - rozwiń interpelacja w sprawie przeglądu ławek interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-27 2021-11-03
280 - rozwiń interpelacja w sprawie zabezpieczenia dziur w asfalcie interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-27
279 - rozwiń interpelacja w sprawie chorych drzew interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-27 2021-10-01
278 - rozwiń interpelacja ws. zamontowania lustra drogowego ( skrzyżowanie ul. Kusocińskiego i ul. Teligi) interpelacja Bożena Pobłocka 2021-09-24 2021-11-02
277 - rozwiń interpelacja ws. wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Czecha i Marusarzówny interpelacja Bożena Pobłocka 2021-09-24 2021-11-02
276 - rozwiń interpelacja ws. uprzątnięcia przejścia pod tunelem ( ul.Olimpijczyków- os. Sportowa) interpelacja Bożena Pobłocka 2021-09-24 2021-11-02
275 - rozwiń interpelacja w sprawie budynku Kaszubskiego Pierścienia interpelacja Bogdan Libich 2021-09-24 2021-09-29
274 - rozwiń zapytanie ws. zatoki dla miejsc parkingowych przy ul. Al. Wolności ( sąsiedztwo szkoły nr 3) zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-09-24 2021-12-17
273 - rozwiń zapytanie ws. planów przebudowy skrzyżowania ul. Al.Wolności z ul.Kossaka zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-09-24 2021-10-08
272 - rozwiń zapytanie dot. usunięcia pojazdow parkujących na parkingu przy budynku byłego ZWARu. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-09-24 2021-10-08
271 - rozwiń zapytanie ws. monitoringu i autobusów nieliniowych na Lęborskim Węźle Przesiadkowym. zapytanie Włodzimierz Klata 2021-09-24 2021-10-15
270 - rozwiń Interpelacja ws. bezpieczeństwa ruchu na ul. Batalionów Chłopskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-23 2021-11-08
269 - rozwiń Interpelacja radnego ws. modernizacji ul. Wrocławskiej, Opolskiej, Mikołajczyka, Pułaskiego oraz parkingu przy ul. Konopnickiej/ Al. Wolności. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-23 2021-10-08
268 - rozwiń Zapytanie dot. remontu ścieżki gruntowej usytuowanej w Lęborku przy ul. Cisowej prowadzącej do kilkudziesięciu garaży. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-23 2021-10-06
267 - rozwiń Zapytanie dot. obniżenia wysokości siedzeń drewnianych oraz zaokrąglenia ostrych krawędzi zamontowanych w postumentach przy ul. K. Wielkiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-23
266 - rozwiń zapytanie w sprawie usunięcia znaku parking przy ul. Kazimierza Wielkiego zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-21 2021-11-02
265 - rozwiń zapytanie w sprawie wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-21
264 - rozwiń zapytanie dotyczące wymiany słupa oświetleniowego usytuowanego na podwórzu posesji nr 64 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-17
263 - rozwiń Zapytanie dot. naprawy ubytków w jezdni ul. Kościuszki i ul. Przyzamcze. zapytanie Jarosław Litwin 2021-09-13 2021-09-28
262 - rozwiń Interpelacja ws. szybkiej realizacji wniosków najemców w sprawie zakupu mieszkań. interpelacja Halina Łukian 2021-09-09
261 - rozwiń Interpelacja ws. konieczności ogłoszenia konkursu na kompleksowe zagospodarowanie parku Chrobrego. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-09-09 2021-09-23
260 - rozwiń Interpelacja ws. braku właściwego zagospodarowania cmentarza parafialnego przy ul. Kaszubskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-09-09 2021-09-23
259 - rozwiń Interpelacja ws. remontu schodów w parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich. interpelacja Bogdan Libich 2021-09-09 2021-11-08
258 - rozwiń Interpelacja ws. popękanych płyt chodnikowych obok Galerii Lębork. interpelacja Bogdan Libich 2021-09-09 2021-11-08
257 - rozwiń Interpelacja ws. braku wykończenia podjazdu na teren poczty przy ul. Dworcowej. interpelacja Bogdan Libich 2021-09-09 2021-09-20
256 - rozwiń Interpelacja ws. zamontowania na ul. Kolejarzy szykan powodujących spowolnienie ruchu. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-09-09 2021-10-12
255 - rozwiń zapytanie dotyczące dokończenia remontu drogi oraz zejścia ze skarpy (ul. K. Wielkiego oraz ul. Mostnika) zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-13
254 - rozwiń zapytanie dotyczące zainstalowania kamery monitoringu miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez Straż Miejską oraz Policję zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-13 2021-09-24
253 - rozwiń interpelacja w sprawie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul.Sienkiewicza i Grunwaldzkiej oraz dostawienia pojemników na odpady przy ul. Grunwaldzkiej interpelacja Łukasz Kuriata 2021-09-08 2021-09-22
252 - rozwiń interpelacja ws. Parku Marii i Lecha Kaczyńskich interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-02 2021-09-08
251 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia z powodu degradacji na ciągach komunikacyjnych. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-23 2021-09-08
250 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia na jezdniach i chodnikach z powodu przerośniętych gałęzi drzew i krzaków. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-23 2021-08-27
249 - rozwiń zapytanie dotyczące remontu parkingu samochodowego przy ul. Konopnickiej w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-08-12 2021-08-19
248 - rozwiń Interpelacja ws. przycięcia konarów drzew na ul. Kolejarzy. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-16 2021-08-24
247 - rozwiń Interpelacja ws. zamontowania dwóch progów zwalniających na ul. Kolejarzy. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-16 2021-09-08
246 - rozwiń Interpelacja ws. udrożnienia studzienek kanalizacji deszczowej oraz uprzątnięcia terenu przy garażach mieszczących się pomiędzy ul. Dworcową i Wojska Polskiego. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-12 2021-09-08
245 - rozwiń Interpelacja ws. ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulic Dąbka i Inżynierów oraz na skrzyżowaniu ulic Rzemieślnicza i Architektów. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-12 2021-09-08
244 - rozwiń Interpelacja ws. utworzenia ścieżki rowerowej w ciągu Al. Niepodległości. interpelacja Jarosław Litwin 2021-08-09 2021-12-03
243 - rozwiń Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na ul. Bat. Chłopskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-09-08
242 - rozwiń Interpelacja ws. niebezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Chrobrego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-08-25
241 - rozwiń Interpelacja ws. połamanych ławek w Parku Michalskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-08-25
240 - rozwiń Zapytanie ws. zagrażającej lampy przy ul. Staromiejskiej. zapytanie Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-08-25
239 - rozwiń Zapytanie dotyczące żłobka w Lęborku zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-08-05 2021-08-17
238 - rozwiń Interpelacja ws. modernizacji ścieżki rowerowej na ul. Zwycięstwa. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-08-04 2021-08-11
237 - rozwiń Interpelacja ws. aplikowania o fundusze z Polskiego Ładu na budowę drogi łączącej most na rzece Łebie przy osiedlu Czołgistów z ul. Kossaka. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-08-04 2021-08-11
236 - rozwiń Interpelacja ws. przebudowy nowej zatoki autobusowej na ul. Kossaka. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-08-04 2021-08-11
235 - rozwiń zapytanie dotyczące niepłacenia za nieczystości przez mieszkanców zamieszkujących budynek Wspólnoty Mieszkaniowej zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-08-03 2021-08-06
234 - rozwiń Interpelacja w sprawie przeglądu ławek miejskich interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-07-29 2021-08-24
233 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lęborka. Informacja na temat koncesji sprzedaży alkoholu na terenie Gminy miasta Lęborka. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-07-29 2021-07-30
232 - rozwiń Zapytanie ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przy ul. Boh. Westerplatte. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
231 - rozwiń Zapytanie ws. węzła przesiadkowego. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
230 - rozwiń Zapytanie ws. przejścia dla pieszych na ul. Glinianej. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
229 - rozwiń Zapytanie ws. ograniczonej widoczności ul. 1 Maja. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
228 - rozwiń Zapytanie ws. ubytków w chodniku ul. Grunwaldzka. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
227 - rozwiń Zapytanie dot. niedziałających lamp na ul. Jagiellońskiej. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
226 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie zamontowania tablic multimedialnych przy dworcu PKP i PKS w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-07-29
225 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie dokończenia remontu drogi przy ul. Malczewskiego w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
224 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Opolskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
223 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Wrocławskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
222 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie postawienia wiaty autobusowej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
221 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie remontu ulic na osiedlu zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
220 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie wykonania przejścia dla pieszych zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
219 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości ustanowienia ul. Dąbrowskiego (w całości) jako drogi jednokierunkowej. interpelacja Jarosław Litwin 2021-07-23 2021-08-24
218 - rozwiń Zapytanie dotyczące ul. Mściwoja II. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-20 2021-08-24
217 - rozwiń Interpelacja w sprawie zdemontowanych ławeczek przy pomniku Jana Pawła II interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-07-18 2021-07-29
216 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lęborka, w szczególności dot. ulic Grunwaldzkiej, Pileckiego, Sienkiewicza interpelacja Łukasz Kuriata 2021-07-15 2021-07-30
215 - rozwiń Interpelacja ws. aktualnego stanu prawnego w zakresie palenia papierosów w miejscach publicznych, przestrzegania przepisów porządkowych w Gminie Miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-07-09 2021-07-30
214 - rozwiń zapytanie dotyczące remontu ulicy usytuowanej w Lęborku przy ul.Wrocławskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-09 2021-07-16
213 - rozwiń zapytanie dotyczące remontu ulicy usytuowanej w Lęborku przy ul. Opolskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-09 2021-07-16
212 - rozwiń zapytanie dot. nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-09 2021-08-02
211 - rozwiń Zapytanie ws. utwardzenia dojazdów do kompleksów garaży przy ul. Teligi. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-07 2021-08-27
210 - rozwiń Interpelacja ws. poprawy widoczności na przejazdach kolejowych ul. Topolowa i E.Plater interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-06-30 2021-07-16
209 - rozwiń Zapytanie ws. składów osobowych rad nadzorczych zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-06-30 2021-07-12
208 - rozwiń Zapytanie ws. terminu usunięcia głębokiego zapadliska ul. Łokietka zapytanie Włodzimierz Klata 2021-07-05 2021-07-15
207 - rozwiń Interpelacja ws. remontu schodów , płyt chodnikowych, uporządkowania skarpy, koszy na śmieci w parku im. M. i L. Kaczyńskich interpelacja Bogdan Libich 2021-06-29 2021-09-08
206 - rozwiń Interpelacja ws. remontu infrastruktury drogowej ul. Stamma, Wielkopolska i Artylerzystów. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-06-29 2021-08-24
205 - rozwiń Interpelacja ws. wykonania połączenia ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Zwycięstwa od ul. Sieroszewskiego do ul. P. Skargi. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-06-29 2021-08-24
204 - rozwiń Interpelacja ws. ustawienia koszy na śmieci przy ul. Kaszubskiej. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-06-29 2021-08-24
203 - rozwiń Interpelacja ws. wymalowania pasów na przejściach dla pieszych na ul. A. Krajowej interpelacja Leszek Leciejewski 2021-06-29 2021-08-24
202 - rozwiń Interpelacja ws. obniżenia krawężnika na ul. Olimpijczyków obok byłej apteki interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29
201 - rozwiń Interpelacja ws.ławek i koszy na placu zabaw przy ul. Marusarzówny 5 a Teligi 14 interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29 2021-08-25
200 - rozwiń Interpelacja ws. utwardzenia miejsca postojowego przy bloku Teligi 20 interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29 2021-08-25
199 - rozwiń Interpelacja ws. objęcia monitoringiem miejskim os. sportowa interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29 2021-07-30
198 - rozwiń Interpelacja w sprawie ustawienia na ul. Słupskiej przed wiaduktem znaku zakazu wjazdu dla rowerzystów tzn. znak informujący,że pod wiaduktem, po chodniku rower należy prowadzić. interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-24 2021-08-24
197 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni pod wiaduktem na ul. Olimpijczyków w kierunku ul. Sportowa oraz naprawę sufitu pod wiaduktem. interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-24 2021-08-24
196 - rozwiń Interpelacja w sprawie odnowienia oznakowań poziomych przejść dla pieszych ul.A.Krajowej i Czołgistów. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-21 2021-06-30
195 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego ul. Chłopska interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-21 2021-06-30
194 - rozwiń Zapytanie ws. terminu wykonania i postawienia wiaty autobusowej przy ul. Kossaka 63. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-06-18 2021-06-30
193 - rozwiń Interpelacja ws.: zapiaszczenie ul. Gdańska, dziury ul. Grottgera, dojazd Sienkiewicza 15 interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-17 2021-07-16
192 - rozwiń Interpelacja ws. wybudowania chodnika w ul. Kanałowej, Pomorskiej, Lubelskiej. interpelacja Halina Łukian 2021-05-28 2021-08-24
191 - rozwiń Interpelacja: schody ul. Stwosza, studzienki ul. A. Krajowej, Leg. Polskich, gen. Maczka interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-14 2021-06-29
190 - rozwiń Zapytanie dotyczące działań ws. osób z problemem alkoholowym i bezdomnością przebywających notorycznie w przestrzeni publicznej. zapytanie Jarosław Litwin 2021-06-10 2021-07-06
189 - rozwiń Zapytanie ws. wykonania uchwały dotyczącej upamiętnienia tablicą wielkiego lęborskiego sportowca-boksera i trenera. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-05-31 2021-06-08
188 - rozwiń Zapytanie w sprawie nadania nowych nazw dla terenu począwszy od linii torów kolejowych na Łebę , do granicy z Nową Wsią Lęborską, aż po ulicę Kossaka. zapytanie Leszek Leciejewski 2021-05-28 2021-06-07
187 - rozwiń Zapytanie w sprawie odtworzenia placu zabaw w Mini Parku przy Al.Wolności. zapytanie Leszek Leciejewski 2021-05-28 2021-06-24
186 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia na koszt właścicieli samochodów ,które od miesięcy, a może od lat stoją tylko na parkingach. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-05-28 2021-06-11
185 - rozwiń Interpelacja w sprawie planowanego ostatecznego zakończenia prac na budowie Węzła Przesiadkowego w Lęborku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-05-28 2021-06-09
184 - rozwiń Interpelacja ws. wykarczowania starych krzewów i nasadzenia nowych przy ul. Architektów interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-23
183 - rozwiń Interpelacja ws. dzikiego wysypiska śmieci pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Słupską. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-09
182 - rozwiń Interpelacja ws. remontu nawierzchni ul. Wróblewskiego. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-24
181 - rozwiń Interpelacja ws. infrastruktury sportowej na os. Roszarniczym interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-15
180 - rozwiń Interpelacja w sprawie reaktywacji bocznic kolejowych w Polsce. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-05-28 2021-06-08
179 - rozwiń Interpelacja w sprawie ponownego rozpatrzenia przyznania lokalu socjalnego w Gminie Miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-05-28 2021-06-08
178 - rozwiń Interpelacja ws. usterek w ul. Chłopskiej, Targowej, Bat. Chłopskich, Pionierów, rondzie Solidarności. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-05-25 2021-06-18
177 - rozwiń Zapytanie w sprawie nowego asfaltu na ul.E.Plater zapytanie Jarosław Litwin 2021-05-18
176 - rozwiń Interpelacja dot. korzystania z bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców miasta przez okres 1 roku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-05-17 2021-06-08
175 - rozwiń Interpelacja: usterki ul.Targowa, Wojska Polskiego,Gdańska, Plac Pokoju, plac zabaw Park Michalskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-05-10 2021-06-18
174 - rozwiń Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa placów zabaw. interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-05-10 2021-05-21
173 - rozwiń Interpelacja w sprawie ptasiej grypy H5N8 interpelacja Leszek Leciejewski 2021-04-29 2021-05-25
172 - rozwiń Interpelacja w sprawie zniszczonego terenu zielonego przy ul. Boh. Monte Cassino i ul. Warszawskiej. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2021-04-30 2021-05-21
171 - rozwiń Interpelacja w sprawie brakujących miejsc parkingowych na osiedlu Słowackiego. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2021-04-30 2021-05-14
170 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy ul. Wrocławskiej zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-07
169 - rozwiń Zapytanie dotyczące budynku tzw. Belwederu zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-14
168 - rozwiń Zapytanie dotyczące przejazdu kolejowego w ul. Mireckiego zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-14
167 - rozwiń Zapytanie dotyczące chodnika przy ul. Kaszubskiej. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-07
166 - rozwiń Zapytanie dotyczące Skweru Orła Białego zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-14
165 - rozwiń Interpelacja dot. braku miejsc dla niepełnosprawnych na parkingu Staromiejska/Niepodległości. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-04-29 2021-05-14
164 - rozwiń Interpelacja ws. przydziału mieszkania socjalnego interpelacja Jarosław Walaszkowski 2021-04-27
163 - rozwiń Interpelacja dot. usterek w ul.Armii Krajowej i placu zabaw w Parku Chrobrego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-04-26 2021-05-06
162 - rozwiń Interpelacja dot. usterek ul.Staromiejskiej,Przyzamcze,Wolności,Marusarzówny, Czołgistów. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-04-14 2021-04-29
161 - rozwiń Interpelacja ws. usterek: ul. Nadmorska, Styki, Park Chrobrego, Park L.M.Kaczyńskich interpelacja Włodzimierz Klata 2021-03-31 2021-04-08
160 - rozwiń Interpelacja dot.wykonania po okresie zimowym bieżącej kontroli stanu technicznego i konserwacji placów zabaw i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-03-31 2021-04-13
159 - rozwiń Interpelacja dot.pełnej realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego tj.połączenia chodnika istniejącego z obecnie budowanym . interpelacja Halina Łukian 2021-03-26 2021-04-06
158 - rozwiń Zapytanie w sprawie spraw sądowych z osobami zamieszkującymi w zasobach koumnalnych i socjalnych. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-03-26 2021-04-14
157 - rozwiń Interpelacja dot. przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w mieście i koniecznością przyśpieszenia wymiany kotłów grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne źródła ogrzewania . interpelacja