Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Miasto Lębork

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1041 - rozwiń Zapytanie ws. nowych stanowisk inwazyjnego rdestowca japońskiego w Lęborku. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-27
1040 - rozwiń Wniosek ws. nowej lokalizacji wyprzedaży grażowych. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-25
1039 - rozwiń Zapytanie w sprawie obwieszczenia i 4-minutowych konsultacji z mieszkańcami. zapytanie Jarosław Litwin 2023-09-22
1038 - rozwiń Wniosek dotyczący naprawy chodnika przy ul.Chojnickiej 8. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-09-21
1037 - rozwiń Zapytanie ws. podmycia jezdni 1-go maja i obróconych znaków drogowych przy Moim rynku. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-22
1036 - rozwiń Interpelacja ws. nieczystości ścieżki dźwiękowej z nagrania sesji rady miejskiej w dn. 11.09.2023 r. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-09-21
1035 - rozwiń Zapytanie ws. umieszczania banerów i plakatów wyborczych w pasie drogowym. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-09-21
1034 - rozwiń Wniosek o naprawienie bujaka sprężynowego na placu zabaw w Parku Chrobrego. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-21
1033 - rozwiń Wniosek ws. usunięcia pozostawionych w Parku Chrobrego odpadów. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-21
1032 - rozwiń Zapytanie ws. częstotliwości opróżniania toalet TOI TOI na placach zabaw. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-09-21
1031 - rozwiń Wniosek ws. naprawy chodnika przy obiekcie o nazwie „Manufaktura” na chodniku przy ul. Orzeszkowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-09-20
1030 - rozwiń Wniosek ws. udzielenia informacji na temat usunięcia drzew na terenie parku im. Lecha Kaczyńskiego przy ul. Sienkiewicza w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-09-20
1029 - rozwiń Zapytanie dot. usunięcia składowanych odpadów komunalnych usytuowanych przy wiacie śmietnikowej na ul. Malczewskiego 30 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-09-20
1028 - rozwiń Wniosek ws. dodatkowego nasadzenia roślinności w ilości i gatunkach które są zgodne z projektem wykonanej inwestycji na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Malczewskiego 30 w Lęborku . wniosek Krzysztof Świątczak 2023-09-20
1027 - rozwiń Wniosek o poprawienie stanu nawierzchni ul. Powstańców Warszawy jeszcze w tym tygodniu. wniosek Włodzimierz Klata 2023-09-20
1026 - rozwiń Wniosek o naprawę nawierzchni chodnika przy budynku Grunwladzka 13. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-20
1025 - rozwiń Interpelacja ws. remontu zdegradowanej nawierzchni parkingu przy ul. Słowackiego interpelacja Włodzimierz Klata 2023-09-18
1024 - rozwiń Wniosek do projektu uchwały nr 3 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 11.09.2023 r. o zmianie MPZP w rejonie ulicy Pionierów i rz. Łeby w Lęborku. wniosek Leszek Leciejewski 2023-09-18 2023-09-20
1023 - rozwiń Interpelacja ws. oznakowania i zabezpieczenia pozostałości Cmentarza Żydowskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-09-18
1022 - rozwiń Interpelacja ws. lepszego nagłaśniania i społecznego konsultowania samorządowych rozwiązań strategicznych oraz koncepcji zagospodarowania przestrzeni miasta Lęborka. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-09-18 2023-09-26
1021 - rozwiń Zapytanie ws. usunięcia mylącego oznakowania przejścia dla pieszych ul. Boh. Monte Cassino. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-18
1020 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia Gminy Miasto Lębork do programu rządowego Rożświetlamy Polskę. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-09-15 2023-09-21
1019 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia Gminy Miasto Lębork do programu rządowego Ciepłe Mieszkanie 2023. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-09-15
1018 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia Gminy Miasto Lębork do programu FENIKS- odbetonowywania przestrzeni miejskich. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-09-15
1017 - rozwiń Wniosek o remont ścieżki rowerowej przy ul. Wojska Polskiego. wniosek Jarosław Litwin 2023-09-14
1016 - rozwiń Wniosek ws. nieprawidłowości w działaniu kanalizacji deszczowej przy ul. Mireckiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-14
1015 - rozwiń Wniosek o montaż barierki uniemożliwiającej wjazd na działkę nr 420 przy ul.Pionierów. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-14
1014 - rozwiń Wniosek ws. zmiany organizacji ruchu przy Placu Młodzieży. wniosek Marcin Grudziński 2023-09-13
1013 - rozwiń Interpelacja ws. zaniedbania Parku Chrobrego. interpelacja Bogdan Libich 2023-09-13
1012 - rozwiń Interpelacja ws. naprawy wiaty przystankowej przy ul. Lubelskiej w Lęborku. interpelacja Halina Łukian 2023-09-13
1011 - rozwiń Interpelacja ws. niewielkich zagłębień w asfalcie przy posesji nr 4 na ul. Kanałowej. interpelacja Halina Łukian 2023-09-13
1010 - rozwiń Interpelacja ws. polepszenia widoczności i bezpieczenstwa na skrzyżowaniu ul. Mostnika i Rodła. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-09-12
1009 - rozwiń Zapytanie ws. oczyszczenia miejskich tablic informacyjnych. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-12 2023-09-26
1008 - rozwiń Wniosek ws. horrendalnych kosztów podgrzania ciepłej wody dla bloku 26 przy ul.Armii Krajowej wniosek Włodzimierz Klata 2023-09-12 2023-09-18
1007 - rozwiń Wniosek ws. gromadzenia odpadów na działce przy ul. E. Plater. wniosek Jarosław Litwin 2023-09-12
1006 - rozwiń Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na wcześniejsze pisma. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-12 2023-09-20
1005 - rozwiń Wniosek o udostępnienie protokołu odbioru prac polegających na dostawie i montażu pomp do fontanny na Pl. Pokoju w Lęborku. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-09-11
1004 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia pilnych działań monitorowanych przez MOPS i Komendę Powiatową Policji w Lęborku. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-09-11
1003 - rozwiń Zapytanie dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obr. 2 m. Lęborka. zapytanie Jarosław Litwin 2023-09-11 2023-09-15
1002 - rozwiń Zapytanie ws. możliwości zamontowania lustra drogowego przy ul. Matejki. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-08
1001 - rozwiń Zapytanie ws. usterek infrastruktury publicznej A. Krajowej, Jagiellońska, Plater, Majkowskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-08
1000 - rozwiń Zapytanie ws. kolejnej wierzby zaatakowanej przez hubę. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-08
999 - rozwiń Zapytanie ws. pilnego poprawienia stanu ul. Powstańców Warszawy. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-08
998 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzenia kładki linowo-łańcuchowej z bali drewnianych w Parku Michalskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-07 2023-09-14
997 - rozwiń Zapytanie ws. progów spowalniających w ul. Artylerzystów. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-07
996 - rozwiń Zapytanie ws. protestu mieszkańców Sienkiewicza 16 z powodu usytuowania parkingów pod ich oknami. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-06 2023-09-21
995 - rozwiń Wniosek o utworzenie dodatkowego etatu opiekuna świetlicy w SP5 w Lęborku. wniosek Bożena Pobłocka 2023-09-01 2023-09-11
994 - rozwiń Zapytanie ws. skandalicznej od kilku lat degradacji chodnika przy ul Grunwaldzkiej zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-05
993 - rozwiń Zapytanie ws. szlaku kajakowego na odcinku ul. Staromiejska -Armii Krajowej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-04
992 - rozwiń Zapytanie ws. sprzątania ulic. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-04 2023-09-12
991 - rozwiń Zapytanie ws. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Ceramicznej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-09-04 2023-09-06
990 - rozwiń Zapytanie ws. ograniczenia rozprzestrzeniania się inwazyjnego rdestowca japońskiego na terenach zielonych Miasta Lęborka. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-31 2023-09-14
989 - rozwiń Interpelacja ws. polepszenia widoczności na przejeździe kolejowym ul. Mireckiego/Topolowa. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-08-31
988 - rozwiń Zapytanie ws. zabezpieczenia środków na likwidację zastoin wodnych w zatoce autobusowej Al. Wolności. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-31 2023-09-22
987 - rozwiń Ponowienie wniosku dot. regularnego przeglądu placów zabaw na terenie miasta Lęborka. wniosek Jarosław Litwin 2023-08-30
986 - rozwiń Wniosek ws. naprawy jezdni znajdującej się na ul. Al.Wolności. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28 2023-09-22
985 - rozwiń Wniosek ws. demontażu znaku drogowego D-15 w pobliżu posesji nr 7 przy ul.Komuny Paryskiej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-25
984 - rozwiń Interpelacja ws. bezczynności w ustanowieniu użytku ekologicznego Doliny Świniuchy. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-08-29 2023-09-26
983 - rozwiń Zapytanie ws. zgody na zamieszkiwanie w dotychczasowym lokalu siedmioosobowej rodziny z trojgiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-28 2023-09-15
982 - rozwiń Zapytanie ws. budowy oświetlenia ul. Traugutta. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-28 2023-09-07
981 - rozwiń Zapytanie ws. oznakowania skrzyżowania ul. Pułaskiego/Skoczylasa. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-28
980 - rozwiń Wniosek dot. zagospodarowania terenu po dawnym basenie usytuowanym w parku im. B. Chrobrego. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28 2023-09-05
979 - rozwiń Wniosek dot. naprawy zapadniętej kostki brukowej usytuowanej na podwórzu posesji nr 1 przy ul. Łokietka. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28 2023-09-04
978 - rozwiń Wniosek dot. postawienia słupka lub dużej donicy na wysokości bud. nr 8 przy ul. Łokietka. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28
977 - rozwiń Wniosek dot. budowy nowej drogi usytuowanej w Lęboku przy ul. Portowej. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28 2023-09-08
976 - rozwiń Wniosek dot. remontu odcinka jezdni na wysokości Sądu Rejonowego w Lęborku przy ul. Plac Kopernika 4. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28
975 - rozwiń Wniosek dot. podjęcia skutecznych działań związanych z nieprawidłowym parkowaniem na chodniku pojazdów przy ul. M. Reja w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28 2023-09-13
974 - rozwiń Wniosek dot. podjęcia skutecznych działań związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów przy ul. Plac Pokoju w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28
973 - rozwiń Wniosek dot. podjęcia skutecznych działań na podwórzu pos. nr 22,23 przy ul. Malczewskiego w związku z notorycznym naruszaniem w tym miejscu ładu i porządku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28
972 - rozwiń Wniosek dot. usunięcia odpadów komunalnych spod wiaty przy ul. Malczewskiego 30 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-28 2023-09-04
971 - rozwiń Wniosek ws. zwiększenia ilości kamer monitoringu na terenie dworca kolejowego w Lęborku. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-08-25
970 - rozwiń Zapytanie ws. podziału działek przy ul. Weterynaryjnej/Pionierów. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-25 2023-08-28
969 - rozwiń Zapytanie ws. śmieci na ul. Stryjewskiego i postawienia 3 dodatkowych koszy ulicznych na odc. ul. Skarżyńskiego do ul. Boh. Westerplatte. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-24 2023-09-12
968 - rozwiń Zapytanie ws. usterek infrastruktury pub. Al. Wolności, ul. Węgrzynowicza, ul. Zwycięstwa, ul. Różyckiego, ul. Targowa, ul. Moniuszki. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-24 2023-09-01
967 - rozwiń Zapytanie ws. zagrożenia dla pieszych z powodu uszkodzonej barierki na wiadukcie w ciągu Al. Niepodległości. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-23 2023-08-30
966 - rozwiń Zapytanie ws. skoszenia trawy w okolicy parkingu i placu zabaw przy ul. Gracza - pl. Szczypiora. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-23 2023-08-29
965 - rozwiń Zapytanie ws. ogniska gnijących owoców przy banu Millennium. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-23 2023-09-01
964 - rozwiń Zapytanie ws niebezpiecznego stanu wyposażenia placu zabaw przy ul. Mireckiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-22 2023-09-14
963 - rozwiń Wniosek o uprzątnięcie, oznakowanie i zabezpieczenie schodów i otoczenia przed remontowaną dawną siedzibą banku PKO. wniosek Jarosław Litwin 2023-08-21 2023-08-31
962 - rozwiń Interpelacja ws. legalności i bezpieczeństwa Placu Sportów Miejskich w Lęborku. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-08-18 2023-08-31
961 - rozwiń Zapytanie ws. wierzby płaczącej przy rzece Łebie. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-08-18 2023-08-28
960 - rozwiń Wniosek dot. uzyskania dod. inf. ws. koszenia trawy oraz wypielenia miejsc gdzie są posadzone rośliny na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Czołgistów i K. Wielkiego w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-16
959 - rozwiń Wniosek dot. naprawy zapadniętego chodnika w Lęborku przy ul. Kasztanowej. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-16
958 - rozwiń Wniosek dot. uprzątnięcia z liści kratki odprowadzającej wodę do instalacji deszczowej przy ul. Stryjewskiego 63 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-16
957 - rozwiń Wniosek dot. budowy drogi na ul. Wrocławskiej i Opolskiej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-16
956 - rozwiń Wniosek o wykonanie dojścia do wiaty śmietnikowej dla mieszkańców bloku przy ul. Różyckiego 13. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-08-16
955 - rozwiń Wniosek dot. udzielenia dod. inf. ws. ustosunkowania się do skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Lęborku ws. uchwalonej uchwały nr XXXI-490/2021 ws. ustalania zasad przyznawania i wysokości diet radnych. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-14
954 - rozwiń Interpelacja ws. wysokiego wskaźnika bezrobocia w powiecie i w mieście Lęborku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-08-11 2023-09-14
953 - rozwiń Zapytanie ws. uzupełnienia oznakowania poziomego skrzyżowania A. Krajowej-Czołgistów. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-11 2023-08-21
952 - rozwiń Interpelacja ws. uszkodzenia lampy ulicznej na ulicy Portowej w Lęborku oraz prośba o interwencję. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-08-11 2023-08-22
951 - rozwiń Zapytanie ws. nieporządku w okolicy parkingu i placu zabaw przy ul. Gracza - pl. Szczypiora zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-10 2023-09-08
950 - rozwiń Zapytanie ws. przywrócenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu A.Krajowej-Al.Wolności po niszczeniu barier i sygnalizacji świetlnej w wypadku z 8.08.2023. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-09 2023-09-01
949 - rozwiń Interpelacja ws. skutecznej likwidacji bariery architektonicznej dla niepełnosprawnych w ul. A. Krajowej (Manhattan). interpelacja Włodzimierz Klata 2023-08-09 2023-09-26
948 - rozwiń Interpelacja niebezpiecznie mylącego oznakowania przejścia dla pieszych ul. Boh. Monte Cassino. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-08-09 2023-09-01
947 - rozwiń Interpelacja ws. niebezpiecznie mylącego oznakowania ścieżki rowerowej do ul. Mireckiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-08-09 2023-09-19
946 - rozwiń Zapytanie ws. ryzyka rozprzestrzeniania się inwazyjnego rdestowca japońskiego na terenach zielonych Lęborka. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-07 2023-08-28
945 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzenia drewnianego poszycia mostu na rzece Łebie. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-07 2023-08-22
944 - rozwiń Zapytanie ws. wymalowania niewidocznych przejść dla pieszych farbą o odpowiedniej gęstości i chropowatości na ul. Mostnika ,Stryjewskiego ,Nadmorskiej w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-08-07
943 - rozwiń Wniosek ws. podkoszenia trawy , wypielenia miejsc gdzie są posadzone rośliny , oraz dodatkowych nasadzeń roślin zgodnie z projektem inwestycji na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Malczewskiego 30 . wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-07 2023-08-24
942 - rozwiń Wniosek ws.wymiany okien w mieszkaniu przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-07 2023-08-22
941 - rozwiń Wniosek ws. naprawy jezdni usytuowanej przy ul.Chojnickiej 17. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-03 2023-09-19
940 - rozwiń Wniosek ws. uprzątnięcia parkingu samochodowego oraz terenu zielonego przy ul. Kellera 18. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-08-03 2023-08-18
939 - rozwiń Interpelacja ws. zastoin wodnych w zatoce autobusowej Al. Wolności (przy wymiennikowni). interpelacja Włodzimierz Klata 2023-08-04 2023-08-21
938 - rozwiń Zapytanie ws. powtarzającego się zapadliska w chodniku przy ul. 1-go Maja 7. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-04 2023-08-11
937 - rozwiń Zapytanie ws. dodatkowych środków finansowych przeznaczonych przez Premiera RP dla Gminy Lębork. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-08-03 2023-09-08
936 - rozwiń Zapytanie ws. zakończenia inwestycji polegającej na rozbudowie Placu Sportów Miejskich w Parku Michalskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-08-03 2023-08-16
935 - rozwiń Wniosek ws. uszkodzonego progu zwalniającego na ul. Tczewskiej wniosek Jarosław Litwin 2023-08-02 2023-08-10
934 - rozwiń Wniosek o oznakowanie poziome na ul. Okrzei, Traugutta oraz Mieszka I. wniosek Jarosław Litwin 2023-08-02 2023-09-19
933 - rozwiń Zapytanie ws. wniosku Proboszcza Parafii Św. Jakuba o podjęcie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej patronatu Św. Jakuba Starszego Apostoła nad Lęborkiem. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-02 2023-08-16
932 - rozwiń Zapytanie ws. katastrofalnego stanu nawierzchni gruntowej ulicy Strzelców Podhalańskich. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-02 2023-08-16
931 - rozwiń Zapytanie ws. wytyczenia przejścia dla pieszych ul. Topolowa-Artylerzystów zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-02 2023-09-26
930 - rozwiń Zapytanie ws. wytyczenia przejścia i postawienia lustra ul. Traugutta-Wojska Polskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-08-01 2023-09-08
929 - rozwiń Interpelacja ws. wraku samochodu porzuconego przy Al.Niepodległości. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-31 2023-08-14
928 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzeń infrastruktury ul.Głowackiego i Gdańskiej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-31 2023-09-01
927 - rozwiń Zapytanie dotyczące dodatkowych informacji w sprawie utwardzenia odcinka drogi gruntowej płytami betonowymi typu „ jumbo „ usytuowanej pomiędzy posesją nr.46 i 47 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-07-31 2023-08-11
926 - rozwiń Wniosek dotyczący skoszenia trawy oraz wypielenia miejsc gdzie są posadzone rośliny na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym przy ul. Czołgistów i Kazimierza Wielkiego w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-31 2023-08-08
925 - rozwiń Wniosek dotyczący uprzątnięcia terenu parkingu samochodowego oraz terenu zielonego przy ul. Łokietka 18 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-31 2023-08-03
924 - rozwiń Zapytanie ws. uzyskania dodatkowych informacji w sprawie użyczenia lub dzierżawy działki nr 47 , obręb ewidencyjny nr. 0012 o powierzchni około 247 metrów . zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-07-28 2023-08-04
923 - rozwiń Interpelacja ws. trudności z oddaniem komunalnych odpadów papierowych. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-28 2023-08-03
922 - rozwiń Zapytanie ws. znadal niedrożnych studni kanalizacyjnych Al. Wolności, ul. A. Krajowej, ul.Gdańska. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-28 2023-09-08
921 - rozwiń Interpelacja ws. zdegradowanej nawierzchni parkingu przy ul. Słowackiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-28
920 - rozwiń Interpelacja ws. kontroli antydopingowej w regulaminie Biegu Świętego Jakuba. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-28 2023-08-10
919 - rozwiń Wniosek ws. niebezpiecznego stanu nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Mściwoja II. wniosek Jarosław Litwin 2023-07-27
918 - rozwiń Wniosek o uzupełnienie informacji ws. remontu fontanny. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-07-27 2023-08-11
917 - rozwiń Wniosek dot. zabezpieczenia pokrywą studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na środku jezdni ul. Nadmorskiej na wysokości posesji nr 68 przy ul. Kossaka. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-26 2023-08-10
916 - rozwiń Wniosek dot. ustosunkowania się do skargi wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Lęborku ws. uchwalonej uchwały nr XXXI-490/2021 ws. ustalania zasad przyznawania i wysokości diet radnych. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-26
915 - rozwiń Wniosek dot. usunięcia worka z gruzem z chodnika przy ul. Targowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-26 2023-08-21
914 - rozwiń Wniosek dot. naprawy wywróconej lampy oświetleniowej przy ul. Toruńskiej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-26 2023-08-21
913 - rozwiń Interpelacja ws. sprzedaży podczas Dni Jakubowych kubeczków z niecenzuralnymi napisami. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-07-25 2023-08-01
912 - rozwiń Zapytanie ws. nieudostępnienia danych o awaryjności sygnalizacji A.Krajowej-Al.Wolnści. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-24 2023-07-28
911 - rozwiń Zapytanie ws. zniszczonej infrastruktury wypoczynkowej w parku za Starostwem. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-24 2023-08-10
910 - rozwiń Interpelacja ws. braku wypłat mieszkańcom refundacji podatku VAT za paliwo gazowe. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-24 2023-08-04
909 - rozwiń Interpelacja ws. wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz asfaltowej drogi dojazdowej w rejonie ulic Saperów, Matejki i Lotników. interpelacja Halina Łukian 2023-07-21 2023-08-04
908 - rozwiń Wniosek dot. naprawy jezdni przy posesji nr 2 na ul. Łokietka w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-21 2023-08-07
907 - rozwiń Wniosek dot. naprawy chodnika usytuowanego w Lęborku przy ul. Kasprzaka. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-21 2023-07-26
906 - rozwiń Zapytanie ws. braku systematycznej pielęgnacji obszarów zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-21 2023-08-01
905 - rozwiń Zapytanie dot. użyczenia lub dzierżawy działki nr 47, obr. ewidencyjny nr 0012 o pow. ok. 247m2 w celu wspólnego wykorzystania nieruchomości jako drogę - dojazd do posesji. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-07-21 2023-07-27
904 - rozwiń Wniosek ws. uprzątnięcia z gruzu oraz innych zanieczyszczeń ścieżek spacerowych w Parku Chrobrego. wniosek Tomasz Sopyłło 2023-07-20 2023-08-04
903 - rozwiń Wniosek o udzielenie informacji ws. utwardzenia drogi ul. Gajowej. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-07-19 2023-08-22
902 - rozwiń Wniosek o naprawę mostu na rzece Okalicy wniosek Radosław Zimnowoda 2023-07-19 2023-08-10
901 - rozwiń Wniosek dot. projektowanego odcinka drogi wzdłuż garaży przy ul. Czołgistów w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-19 2023-08-16
900 - rozwiń Wniosek dot. podjęcia działań związanych ze zmianą lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii kom. P4 przez operatora PLAY w odległości ok. 12 m od zabudowań mieszkalnych przy ul. Gierymskiego 8 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-19 2023-07-25
899 - rozwiń Wniosek dot. skoszenia trawy oraz wypielenia miejsc gdzie są posadzone rośliny w obrębie tzw. Stawku Morskie Oko w pobliżu ul. Pułaskiego w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-19 2023-08-01
898 - rozwiń Interpelacja ws. oczyszczenia, wykoszenia roślinności ze skarp i pogłębienie rowów mielioracyjnych wzdłuż ulic: Artylerzystów, Pomorskiej i Lubelskiej. interpelacja Halina Łukian 2023-07-18 2023-07-24
897 - rozwiń Wniosek dotyczący naprawy zapadniętej betonowej pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się na chodniku przy ul. Stryjewskiego 15 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-17 2023-08-07
896 - rozwiń Wniosek dot. uprzątnięcia terenu placu zabaw przy ul. Stryjewskiego 55 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-17 2023-08-02
895 - rozwiń Wniosek dotyczący naprawy pokrywy betonowej od studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się na chodniku przy sklepie żabka na ul. Stryjewskiego 18 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-17 2023-08-07
894 - rozwiń Wniosek dot. systematycznego opróżniania kosza na śmieci znajdującego się na chodniku w Lęborku przy ul. Orlińskiego 1. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-17 2023-08-02
893 - rozwiń Zapytanie w sprawie odmalowania przejść dla pieszych oraz pozostałych znaków poziomych. zapytanie Jarosław Litwin 2023-07-12
892 - rozwiń Wniosek ws. podjęcia działań mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Olimpijczyków. wniosek Bożena Pobłocka 2023-07-11 2023-07-28
891 - rozwiń Wniosek ws. podjęcia odpowiednich działań w celu uprzątnięcia terenu placu zabaw przy ul. Czecha oraz zainstalowania w tym miejscu piaskownicy. wniosek Bożena Pobłocka 2023-07-11 2023-08-07
890 - rozwiń Wniosek dot. zakłócania porządku na ul. Marusarzówny. wniosek Bożena Pobłocka 2023-07-11 2023-08-10
889 - rozwiń Wniosek o podjęcie działań mających na celu wyrównanie nawierzchni gruntowej ul. Strzelców Podhalańskich w Lęborku. wniosek Jarosław Litwin 2023-07-11 2023-07-28
888 - rozwiń Wniosek o podjęcie działań mających na celu regularne wrównywanie nawierzchni gruntowej ul. Spółdzielczej w Lęborku. wniosek Jarosław Litwin 2023-07-11 2023-07-28
887 - rozwiń Interpelacja ws. ustawienia ławek z oparciem wzdłuż ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. interpelacja Halina Łukian 2023-07-10 2023-08-18
886 - rozwiń Interpelacja ws. usunięcia dziury w asfalcie przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. interpelacja Halina Łukian 2023-07-10 2023-08-10
885 - rozwiń Interpelacja ws. zaniedbanych ogrodów deszczowych przy ul. Olimpijczyków. interpelacja Bożena Pobłocka 2023-07-10 2023-07-25
884 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego mieszkania dla rodziny z osobą niepełnosprawną. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-07-10 2023-07-21
883 - rozwiń Interpelacja ws. wycięcia i okaleczenia drzew na zapleczu budynku dawnego PKO. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-06 2023-08-04
882 - rozwiń Interpelacja ws. wielodniowego braku reakcji na awarię sygnalizacji świetlnej A.Krajowej-Al. Wolności. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-05
881 - rozwiń Zapytanie ws. toalet przy placu zabaw w Parku Chrobrego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-04 2023-08-16
880 - rozwiń Interpelacja ws. poprawy bezpieczeństwa na rolkowisku przy Placu Piastowskim. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-07-04 2023-07-19
879 - rozwiń Zapytanie ws. brudu zalegającego w tunelu dla pieszych od peronu 2 do ul. Żeromskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-04 2023-07-12
878 - rozwiń Zapytanie ws. niebezpiecznego zapadliska w asfalcie na skrzyżowaniu ul. Łokietka i ul. Prusa. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-07-04 2023-08-07
877 - rozwiń Wniosek dot. uporządkowania terenu oraz zasiania trawy przy wybudowanej drodze na ul. Pułaskiego w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-03 2023-08-04
876 - rozwiń Wniosek dot. nasadzenia wzdłuż posesji nr 5 i 6 przy ul. Nadmorskiej, ul. Plac Piastowski 1, ul. Łokietka 8, ul. Stryjewskiego 52 oraz ul. Kellera w Lęborku żywopłotów, wysiania traw oraz posadzenia innej roślinności. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-07-03 2023-07-19
875 - rozwiń Zapytanie dot. uzyskania dodatkowych informacji na temat uruchomienia fontanny na Placu Pokoju. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-07-03 2023-07-07
874 - rozwiń Interpelacja ws. rozszerzenia regulaminu dot. zasad fair-play. interpelacja Bożena Pobłocka 2023-07-03 2023-07-14
873 - rozwiń Interpelacja ws. podwyżek dla pracowników UM w Lęborku z wieloletnim stażem i doświadczeniem. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-07-03 2023-07-12
872 - rozwiń Zapytanie ws. sterty gnijącego siana w Parku Michalskiego zapytanie Włodzimierz Klata 2023-06-30 2023-07-19
871 - rozwiń Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z ulicy Jagiellońskiej na ulicę Czołgistów. wniosek Jarosław Litwin 2023-06-30 2023-08-11
870 - rozwiń Wniosek w sprawie poprawienia ścieżki rowerowej przy ul. Nadmorskiej. wniosek Jarosław Litwin 2023-06-30 2023-08-24
869 - rozwiń Interpelacja ws. złego stanu nawierzchni drogi na ul. 8 Maja. interpelacja Katarzyna Lipkowska 2023-06-30 2023-08-10
868 - rozwiń Interpelacja ws. oznakowania poziomego na ul. Chłopskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2023-06-29 2023-07-05
867 - rozwiń Zapytanie ws. zapchanej studni deszczowej w ul. A. Krajowej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-06-29 2023-07-07
866 - rozwiń Wniosek dot. remontu drogi gruntowej usytuowanej pomiędzy posesjami 27,28,27b,28b przy ul. Targowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-06-29 2023-07-20
865 - rozwiń Wniosek dot. naprawy chodnika przy posesji nr 8 na ul. Chojnickiej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-06-29 2023-08-11
864 - rozwiń Wniosek dot. naprawy chodnika przy posesji nr 8 na ul. Kasztanowej w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-06-29 2023-07-07
863 - rozwiń Interpelacja ws. zabezpieczenia drzew przed zniszczeniem ich przez bobry na skarpie rz. Łeby (wzdłuż ul. Matejki). interpelacja Halina Łukian 2023-06-28 2023-07-07
862 - rozwiń Zapytanie ws. dokumentacji odcinków ul. Artylerzystów, na których zlokalizowano skrzyżowania wyniesione i progi spowalniające. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-06-28 2023-07-26
861 - rozwiń Interpelacja dot. efektywnej współpracy i komunikacji między burmistrzem a radnymi miejskimi. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-06-26 2023-07-10
860 - rozwiń Zapytanie radnego ws. braku donic z kwiatami zdobiącymi miasto. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-06-26 2023-07-19
859 - rozwiń Zapytanie ws. montażu domofonów w modernizowanych budynkach zasobu komunalnego przy ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-06-26 2023-07-12
858 - rozwiń Zapytanie ws. likwidacji rozbiórki SKATE PARKU zlokalizowanego na tzw. kortach zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-06-26 2023-07-03
857 - rozwiń Wniosek radnego ws. modernizacji systemu wentylacji Hali Miejskiej w Lęborku. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-26 2023-07-05
856 - rozwiń Zapytanie ws. pielęgnacji oraz postępowania z drzewami w czasie prowadzonych w mieście remontów, modernizacji i przebudów. zapytanie Bożena Pobłocka 2023-06-26 2023-07-20
855 - rozwiń Zapytania ws. etatu plastyka miejskiego oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku. zapytanie Małgorzata Biela 2023-06-26 2023-07-20
854 - rozwiń Interpelacja ws. zarządzania przestrzenią Placu Pokoju. interpelacja Małgorzata Biela 2023-06-26 2023-07-20
853 - rozwiń Interpelacja ws. zalewania terenów przy ul. Wierzbowej. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-06-26 2023-07-26
852 - rozwiń Wniosek o naprawę tyrolki na placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej oraz informację ws. zasad konserwacji elementów małej architektury w mieście. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-26 2023-07-28
851 - rozwiń Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi o wymagane dokumenty (dot. wniosku ws. placu sportów miejskich) wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-26 2023-06-23
850 - rozwiń Zapytanie ws. remontu osiedlowej ulicy dojazdowej od strony skrzyżowania ul.Boh.Westerplatte z ul. Al.Wolości. zapytanie Tomasz Sopyłło 2023-06-22 2023-07-05
849 - rozwiń Wniosek ws. awarii instalacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Armii Krajowej z Al.Wolności. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-21 2023-06-23
848 - rozwiń Wniosek o umożliwienie płatności kartą za korzystanie z toalety publicznej. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-21 2023-07-24
847 - rozwiń Zapytanie ws. infrastruktury publicznej - studzienki, znak, chodnik, mostek. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-06-20 2023-07-05
846 - rozwiń Interpelacja ws. zarośniętego 1 km ciągu pieszo-rowerowego z płyt ul. Artylerzystów interpelacja Włodzimierz Klata 2023-06-19 2023-07-19
845 - rozwiń Interpelacja ws. zgody na zamieszkiwanie w dotychczasowym lokalu siedmioosobowej rodzinie z trojgiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-06-19 2023-06-29
844 - rozwiń Wniosek o możliwość uzyskania większego mieszkania z zasobów komunalnych dla rodziny 4 os. z niepełnosprawnym dzieckiem. wniosek Łukasz Kuriata 2023-06-16 2023-06-29
843 - rozwiń Wniosek o przyłożenie większej uwagi do zabezpieczenia drzew w rejonie prac rewitalizacyjnych tj. ul. Sienkiewicza. wniosek Jarosław Litwin 2023-06-15 2023-06-29
842 - rozwiń Wniosek ws. "ścieżki zdrowia' w Parku im. B. Chrobrego w Lęborku. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-14 2023-06-29
841 - rozwiń Wniosek ws. udostępnienia umowy na remont fontanny na Placu Pokoju. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-14 2023-07-20
840 - rozwiń Zapytanie ws. nieczynnego składowiska niebezpiecznych odpadów na ul.Słupskiej w Lęborku. zapytanie Tomasz Sopyłło 2023-06-13 2023-06-29
839 - rozwiń Wniosek o nasadzenie żywopłotu wzdłuż posesji nr 5 i 6 przy ul.Nadmorskiej. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-06-07 2023-06-26
838 - rozwiń Interpelacja: interpelacja Łukasz Kuriata 2023-06-12 2023-06-23
837 - rozwiń Powtórne zapytanie ws. fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-06-12 2023-07-20
836 - rozwiń Wniosek ws. dziur w asfalcie na ul. Zwarowskiej. wniosek Jarosław Litwin 2023-06-12 2023-06-26
835 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania dodatkowych informacji na temat uruchomienia fontanny w parku im. Bolesława Chrobrego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-06-07 2023-07-11
834 - rozwiń Zapytanie ws. utwardzenia odcinka drogi gruntowej płytami betonowymi typu zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-06-05 2023-07-20
833 - rozwiń Wniosek o interwencję ws. systematycznego naruszania przez zarządcę cmentarza parafialnego terenu przyległego stanowiącego tzw. Dolinę Świniuchy. wniosek interpelacja zbiorowa 2023-06-05 2023-06-26
832 - rozwiń Interpelacja ws. pilnej potrzeby przekazania/ zamiany odpowiedniego mieszkania z zasobów socjalnych potrzebującej rodzinie. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-06-05 2023-06-23
831 - rozwiń Wniosek o interwencję w zakresie utrzymania czystości przy ul.B.Monte Cassino 15, ul. Targowej 59A oraz zapytanie o fontannę z żabkami. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-06-01 2023-06-07
830 - rozwiń Interpelacja ws. możliwości uczęszczania uczniów klas III szkoły podstawowej do świetlicy, w roku szkolnym 2023/2024. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-06-01 2023-06-12
829 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy wiaty przystankowej przy posesji nr. 63 na ul.Kossaka w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-31 2023-07-26
828 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu drogi gruntowej usytuowanej pomiędzy posesjami 27,28,27b,28b przy ul. Targowej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-31 2023-06-26
827 - rozwiń Zapytanie ws. wymiany płyt chodnikowych na kostkę brukową przy posesji nr. 2 i 3 w Lęborku przy ul. Łokietka. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-31 2023-07-20
826 - rozwiń Interpelacja ws. utrudnień dla pieszych przy ul. Mieszka I-go. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-05-31 2023-06-26
825 - rozwiń Zapytanie ws. systematycznego opróznienia kosza na rgu ul.Chopina z Targową w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-29 2023-06-13
824 - rozwiń Zapytanie ws. okresowych lustracji chodników i ścieżek rowerowych pod kątem zanieczyszczenia odpadami komunalnymi. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-29 2023-06-12
823 - rozwiń Zapytanie ws. nasadzenia zieleni przy budynku nr 8 na ul.Łokietka w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-26 2023-06-15
822 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy ławek oraz uprzątniecia odpadów komunalnych z terenu placu rekreacyjno-wypoczynkowego obok mostu kolejowego przy ul.Czołgistów. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-26 2023-06-15
821 - rozwiń Zapytanie ws. postawienia dodatkowego kosza na odpady komunalne przy ławce u zbiegu ulic Al.Niepodległości i Targowej.. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-24 2023-06-07
820 - rozwiń Zapytanie ws. postawienia lampy oświetleniowej przy szeregu garaży na wysokości podwórza posesji nr 8c na ul.E.Plater. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-24
819 - rozwiń Zapytanie ws. uruchomienia fontanny w parku im. Bolesława Chrobrego zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-24 2023-06-02
818 - rozwiń Wniosek ws. Placu sportów miejskich. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-05-25 2023-06-05
817 - rozwiń Interpelacja ws. hamonogramu działań na Placu Sportów Miejskich w parku im. M.Michalskiego w Lęborku. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-05-24 2023-06-05
816 - rozwiń Zapytanie ws. procedur w zakresie oceny stanu drzew oraz planowanych zabiegów pielęgnacyjnych. zapytanie Bożena Pobłocka 2023-05-24 2023-06-26
815 - rozwiń Zapytanie ws. przejścia dla pieszych na Al.Niepodległości. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-05-24 2023-06-02
814 - rozwiń Interpelacja ws pozostawienia Parku sportów miejskich w dotychczasowej lokalizacji tj. w Parku Michalskiego. interpelacja Radosław Zimnowoda 2023-05-23 2023-06-05
813 - rozwiń Wniosek ws. uruchomienia toalety publicznej przy Rynku Rolnym, zniszczonej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci na osiedlu Armii Krajowej (22,24,26) oraz ws. braku chodnika przy ul.Chopina. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-05-23 2023-06-23
812 - rozwiń Wniosek dot. udostępnienia obrazu ze wszystkich kamer monitoringu miejskiego dla Komendy Powiatowej. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-05-23 2023-07-18
811 - rozwiń Wniosek ws. zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej na zjeździe do warsztatu samochodowego o nazwie "Tuning serwis" znajdującego się naprzeciw budynku nr 2 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku wniosek Krzysztof Świątczak 2023-05-23 2023-07-05
810 - rozwiń Interpelacja ws. pielęgnacji oraz postępowania z drzewami w czasie prowadzonych w mieście remontów, modernizacji i przebudów. interpelacja Bożena Pobłocka 2023-05-19 2023-05-30
809 - rozwiń Wniosek o uporządkowanie terenu oraz zasianie trawy przy wybudowanej drodze na ul.Pułaskiego w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2023-05-17 2023-05-24
808 - rozwiń Wniosek o przywrócenie okresowego sprzątania chodników i ulic na terenie miasta Lęborka. interpelacja Krzysztof Świątczak 2023-05-17 2023-05-26
807 - rozwiń Interpelacja ws. dawnego magazynu- sklepu meblowego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-05-17 2023-05-23
806 - rozwiń Wniosek ws. wymalowania przejścia wniosek Jarosław Litwin 2023-05-16 2023-05-24
805 - rozwiń Interpelacja ws. przejścia dla pieszych w ul. Słowackiego róg Wojska Polskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-05-15 2023-05-24
804 - rozwiń Interpelacja ws. przejścia dla pieszych w ul. Topolowej róg Harcerzy. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-05-15 2023-06-02
803 - rozwiń Interpelacja ws. organizacji cyklu szkoleń informacyjnych dla seniorów w celu zapobiegania oszustwom interpelacja Łukasz Kuriata 2023-05-15 2023-05-22
802 - rozwiń Wniosek ws. przeglądów technicznych placów zabaw na terenie miasta. wniosek Jarosław Litwin 2023-05-11 2023-07-07
801 - rozwiń Interpelacja ws. zapisów uczniów klas II do świetlicy szkolnej. interpelacja Bożena Pobłocka 2023-05-11 2023-05-23
800 - rozwiń Zapytanie ws. udzielenia informacji na temat ogrodzonego placu ustytuowanego w obrębie ul. Targowej, Wyspiańskiego i Staszica. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-10 2023-05-16
799 - rozwiń Zapytanie ws. rewitalizacji parku im. Bolesława Chrobrego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-05-10 2023-05-26
798 - rozwiń Interpelacja ws. szybkiego wybudowania ul. Strzelców Podhalańskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-05-10 2023-05-22
797 - rozwiń Wniosek o przywrócenie organizacji ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego. wniosek Jarosław Litwin 2023-05-09 2023-05-24
796 - rozwiń Zapytanie dotyczące przeprowadzenia rozbiórki opuszczonego drewnianego pomieszczenia po garażu i komórce pomiędzy pos. nr 8-9 przy ul. Mieszka I w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2023-05-05
795 - rozwiń Interpelacja ws. propozycji nadania imienia ulicy, ronda lub skweru imienia śp. Premiera Rzeczpospolitej Jana Olszewskiego w Lęborku. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-05-02 2023-05-22
794 - rozwiń Wniosek o usunięcie słupa telekomunikacyjnego przy ul. Komuny Paryskiej. wniosek Halina Łukian 2023-04-21 2023-04-26
793 - rozwiń Wniosek o zabezpieczenie otworu prowadzącego do wnętrza zbiornika zakopanego pod ziemią za tzw. lądowiskiem , usytuowanego przy ścieżce biegnącej wzdłuż torów kolejowych prowadzących w kierunku miejscowości Mosty. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-04-19 2023-04-26
792 - rozwiń Zapytanie ws. wyczyszczenia instalacji deszczowej oraz wyprofilowania jezdni - dot. przejścia dla pieszych usytuowanego przy posesji nr 7 na ul. Dworcowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-19 2023-05-08
791 - rozwiń Zapytanie ws. montażu koszy na odpady komunlane na terenie parku im.Bolesława Chrobrego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-18 2023-05-09
790 - rozwiń Interpelacja ws. naprawy luźnej pokrywy studzienki. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-04-19 2023-05-04
789 - rozwiń Wniosek o interwencję ws. zapadającego się chodnika na rogu ul. 1 Maja i Czołgistów. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-04-19
788 - rozwiń Interpelacja ws. utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej czynnego 24/h w Lęborku. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-04-19 2023-04-28
787 - rozwiń Wniosek o naprawę defektów w chodniku u zbiegu ulicy Topolowej z ulicą Lubelską. wniosek Jarosław Litwin 2023-04-18
786 - rozwiń Wniosek o naprawę defektów w chodniku i jezdni na ulicy Komuny Paryskiej. wniosek Jarosław Litwin 2023-04-18 2023-05-16
785 - rozwiń Zapytanie ws. telefonu interwencyjnego. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-04-15 2023-04-24
784 - rozwiń Zapytanie ws. fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-04-15 2023-06-02
783 - rozwiń Zapytanie ws. przejazdu kolejowego na ul. Mireckiego. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-04-15 2023-05-09
782 - rozwiń Zapytanie dotyczące uprzątnięcia i odnowienia placu zabaw usytuowanego z boku posesji nr 106 przy ul. Kossaka w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-14 2023-05-24
781 - rozwiń Zapytanie ws. projektu inwestycyjnego- budowa podwórka za budynkiem przy ul.Grunwaldzkiej 9,10,11,12 zapytanie Łukasz Kuriata 2023-04-14 2023-05-09
780 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawy zepsutej fontanny na ul. Pl. Pokoju w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-13 2023-04-14
779 - rozwiń Zapytanie dotyczące postawienia wiaty śmietnikowej przy ul. Łokietka 1A w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-13 2023-05-10
778 - rozwiń Zapytanie ws. usterek w oznakowaniu ciągów komunikacyjnych zapytanie Włodzimierz Klata 2023-04-12 2023-04-19
777 - rozwiń Zapytanie ws. usterek nawierzchni ciągów komunikacyjnych zapytanie Włodzimierz Klata 2023-04-12 2023-04-19
776 - rozwiń Interpelacja ws. obniżenia progów spowalniających w ul. Artylerzystów interpelacja Włodzimierz Klata 2023-04-11 2023-05-09
775 - rozwiń Zapytanie dotyczące likwidacji wybiegu dla psów przy ul. Pl. Pokoju w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-05 2023-04-14
774 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Portowej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-04 2023-04-17
773 - rozwiń Wniosek o dofinansowanie dopłat do śmieci. interpelacja Radosław Zimnowoda 2023-03-31 2023-04-28
772 - rozwiń Zapytanie ws. prowadzonej przez miasto polityki senioralnej. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-03-31 2023-04-07
771 - rozwiń Wniosek o przystąpienie do programu Kiedy śmieci wniosek Radosław Zimnowoda 2023-03-31 2023-04-07
770 - rozwiń Wniosek o nadanie ulicy, ronda lub parku imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. wniosek interpelacja zbiorowa 2023-03-31 2023-04-26
769 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawy zapadniętej kostki brukowej na chodniku przy ul. Kasztanowej 8 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-04-03 2023-04-14
768 - rozwiń Zapytanie dotyczące usunięcia składowanych odpadów komunalnych oraz budowlanych usytuowanych na podwórzu posesji przy ul. Targowej 262 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-30 2023-04-14
767 - rozwiń Zapytanie ws. zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.Styki i Stwosza. zapytanie Jarosław Litwin 2023-04-03 2023-05-09
766 - rozwiń Wniosek o posprzątanie śmieci z miejskiego terenu pomiędzy blokami przy ul. Teligi a Marusarzówny. wniosek Jarosław Litwin 2023-04-03 2023-04-11
765 - rozwiń Zapytanie ws. budowy drogi ustytuowanej w Lęborku przy ul. Opolskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-28 2023-04-04
764 - rozwiń Zapytanie dotyczące rozbudowy obecnego basenu miejskiego usytuowanego przy ul. Olimpijczyków 31 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-28
763 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Wrocławskiej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-28 2023-04-04
762 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawy lampy oświetleniowej usytuowanej w pobliżu posesji nr 60 przy ul. Żeromskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-28 2023-04-03
761 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy wiaty przystankowej przy posesji nr 63 na ul. Kossaka w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-28 2023-05-05
760 - rozwiń Zapytanie ws. planów dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Wyszyńskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-03-24 2023-03-31
759 - rozwiń Interpelacja ws. Biegu Jakubowego organizowanego podczas Lęborskich Dni Jakubowych. interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-03-24 2023-04-07
758 - rozwiń Zapytanie ws. budowy ul. Powstańców Warszawy. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-17 2023-04-03
757 - rozwiń Wniosek ws. uruchomienia punktu skupu złomu, zbierania odpadów na działce nr 4/4 obręb 10 w Lęborku. wniosek interpelacja zbiorowa 2023-03-16 2023-04-14
756 - rozwiń Zapytanie ws. budowy miejsc parkingowych przy ul.Kartuskiej oraz na ul.Kaszubskiej. zapytanie interpelacja zbiorowa 2023-03-16 2023-04-03
755 - rozwiń Zapytanie ws. odnowienia mostu na rzece Łebie w ciągu Alei Wolności. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-16 2023-03-28
754 - rozwiń Zapytanie ws. funkcjonowania toalety publicznej przy ul. Skłodowskiej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-16 2023-04-05
753 - rozwiń Zapytanie ws. budowy ulicy Strzelców Podhalańskich. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-16 2023-04-04
752 - rozwiń Zapytanie ws.wydatków poniesionych na rzecz OSP Strażnicy i Straży Miejskiej w Lęborku za rok 2020 2021 2022 zapytanie Łukasz Kuriata 2023-03-15 2023-03-22
751 - rozwiń Interpelacja ws. kamery na rondzie Jana Pawla II. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-03-13 2023-03-15
750 - rozwiń Zapytanie dot. zbudowania wybiegu dla psów na terenie parku im.Chrobrego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-03 2023-04-12
749 - rozwiń Zapytanie dotyczące prawidłowego zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej oraz uporządkowania terenu usytuowanego pomiędzy posesją nr.1-3 przy ul. Sienkiewicza w Lęborku . zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-03
748 - rozwiń Zapytanie ws. remontu i naprawy fontanny usytuowanej na Placu Pokoju. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-03-02 2023-04-14
747 - rozwiń Wniosek o ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Harcerzy z ul. Topolową. wniosek Halina Łukian 2023-03-09 2023-03-20
746 - rozwiń Interpelacja ws. monitoringu na Rondzie Jana Pawła II w Lęborku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-03-09 2023-03-15
745 - rozwiń Zapytanie ws. decyzji zatwierdzającej organizacje ruchu z donicą na ul. Wyszyńskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-08 2023-03-20
744 - rozwiń Zapytanie ws. zwisającego konara w Mini Parku i usterki chodnika ul. Orzeszkowej . zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-08 2023-03-20
743 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia Gminy Miasto Lębork do rządowego programu budowy przyszkolnych hal sportowych Olimpia. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-03-08 2023-03-14
742 - rozwiń Zapytanie ws. niebezpiecznego uszkodzenia bramy na placu zabaw w Parku Chrobrego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-03-06 2023-03-10
741 - rozwiń Interpelacja ws. zaprojektowania w jak najszybszym tempie ulicy Mikołajczyka w Mostach. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-03-06 2023-03-16
740 - rozwiń Zapytanie ws. przebudowy trasy S6 i bezpośredniej komunikacji pomiędzy osiedlem Lębork Wschód a centrum Miasta. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-03-03 2023-03-15
739 - rozwiń Wniosek o udostępnienie projektu rewitalizacji otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-03-03 2023-03-15
738 - rozwiń Zapytanie ws. niezrealizowanych projektów budżetu obywatelskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2023-03-03 2023-03-15
737 - rozwiń Interplacja ws. śniegołapów na dachu budynku przy ul. Marusarzówny 4, miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy ul.Tczewskiej 44 oraz dziur na drodze dojazdowej do stadionu przy ul.Kusocińskiego 56. interpelacja Bożena Pobłocka 2023-03-01 2023-03-23
736 - rozwiń Interpelacja ws. sieci 5G. interpelacja Bożena Pobłocka 2023-03-01 2023-03-20
735 - rozwiń Zapytanie ws. problemów w infrastrukturze publicznej zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-28 2023-03-20
734 - rozwiń Wniosek o umieszczenie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Lubelską bis. wniosek Radosław Zimnowoda 2023-02-28 2023-03-24
733 - rozwiń Interpelacja ws. organizacji wyprzedaży garażowej przez Miasto Lębork. interpelacja Radosław Zimnowoda 2023-02-28 2023-03-16
732 - rozwiń Zapytania dot. informacji dla radnych na temat prac rewitalizacyjnych, projektu zielone innowacje oraz projektu ścieżek, przy których staną ławki solarne i tablice inf. wskazujące cechy i właściwości przyrodnicze Lęborka. zapytanie Małgorzata Biela 2023-02-28
731 - rozwiń Zapytanie ws. wyrównania i utwardzenia podwórka przy posesji nr 2i 3 przy ul.Czołgistów. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-02-27 2023-03-03
730 - rozwiń Zapytanie ws. odnowienia zdegradowanych tablic dla turystów z mapami i atrakcjami Lęborka. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-27 2023-03-12
729 - rozwiń Interpelacja ws. zagrażającego pieszym zalewania przejść na rogu Al. Wolności i ul. Wyszyńskiego oraz przy wjeździe za wymiennikownią. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-02-27 2023-03-03
728 - rozwiń Zapytanie ws. doprecyzowania odp. dot. nagród oraz dodatków specjalnych przyznawanych pracownikom UM w Lęborku zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-02-27 2023-03-03
727 - rozwiń Interpelacja ws. uchwytów na flagi na lampach przy ul.Staromiejskiej. (ponowienie interpelacji) interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-02-27 2023-03-03
726 - rozwiń Zapytanie ws. czterech uszkodzonych studzienek w ul. Stryjewskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-27 2023-03-23
725 - rozwiń Interpelacja ws. modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Lęborku oraz zwiększenia środków finansowych dla jednostki na rok 2023 r. interpelacja Łukasz Kuriata 2023-02-27 2023-03-13
724 - rozwiń Interpelacja ws. wyłożenia przejść między domkami jednorodzinnymi położonymi przy ul. Targowej tzw. interpelacja Katarzyna Lipkowska 2023-02-27 2023-03-10
723 - rozwiń Zapytanie ws. szczegółowych danych o wykonanych zabiegach utrzymania zimowego ulic zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-23 2023-03-06
722 - rozwiń Interpelacja ws. niebezpiecznego osuwania się skarpy ul. Harcerzy. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-02-21 2023-04-03
721 - rozwiń Zapytanie ws. połamanej studzienki zagrażającej pieszym - róg ul. Pułaskiego i Gierymskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-21 2023-02-27
720 - rozwiń Zapytanie ws. problemów z oznakowaniem drogowym Al. Wolności, ul. A. Krajowej, Bieszki. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-21 2023-03-20
719 - rozwiń Zapytanie ws. premii i nagród przyznawanych pracownikom UM w Lęborku w latach 2020-2022. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-02-20 2023-02-22
718 - rozwiń Zapytanie dot. rewitalizacji podwórka pomiędzy posesją nr 1 i 3 przy ul. Sienkiewicza w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-02-20
717 - rozwiń Zapytanie dot. remontu chodnika na wysokości budynków nr 7 i 8 przy ul. Kasztanowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-02-15 2023-03-24
716 - rozwiń Zapytanie ws. Rewitalizacji Otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-02-14 2023-02-28
715 - rozwiń Zapytanie ws. niebezpiecznych przeszkód na styku ciągów pieszych ul. Pułaskiego i Morskiego Oka. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-14 2023-03-08
714 - rozwiń Zapytanie ws. zdewastowanego samochodu zalegającego od miesięcy na trawniku przy Al. Niepodległości. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-14 2023-02-27
713 - rozwiń Zapytanie ws. oceny skuteczności funkcjonowania procedury niebieska karta w gminie miasto Lębork w ciągu ostatnich 10 lat. zapytanie Łukasz Kuriata 2023-02-13 2023-03-07
712 - rozwiń Zapytanie ws. renowacji tablicy pamiątkowej poświęconej Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-13 2023-03-16
711 - rozwiń Interpelacja ws. opóźnień w ustanowieniu użytku ekologicznego Doliny Świniuchy. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-02-13 2023-02-20
710 - rozwiń Zapytanie dot. nowych inwestycji drogowych m.in. ulica Kossaka Bis wraz z przebudową Al. Wolności, rozbudowa ul. 3 Maja wraz z budową mostu na Strudze Rybnickiej, budowa ul. Polnej i Pułaskiego. zapytanie Małgorzata Biela 2023-02-09 2023-03-14
709 - rozwiń Zapytanie dot. delimitacji nowego obszaru, który będzie poddany rewitalizacji. zapytanie Małgorzata Biela 2023-02-09 2023-02-28
708 - rozwiń Zapytania dotyczące: sprawy zastoiska wody deszczowej przy ul. Krzywoustego, zniszczonej ławki w Parku im. Michalskiego, zakresu inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów przy ul. Majkowskiego, zakresu działalności punktu złomu (Piecewo), etapu sprawy stacji demontażu demontażu pojazdów przy ul. Toruńskiej. zapytanie Małgorzata Biela 2023-02-09 2023-02-17
707 - rozwiń Zapytanie dot. zmiany nazwy węzła Lębork-Południe na Lębork-Zachód przez GDDKIA na budowanej drodze S-6. zapytanie Jarosław Litwin 2023-02-08 2023-03-10
706 - rozwiń Zapytanie dotyczące wyprofilowania przejść dla pieszych znajdujących się na jezdni przy ul. Wyszyńskiego i ul. Al. Wolności w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-02-06 2023-02-10
705 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawy chodnika przy wjeździe do warsztatu samochodowego znajdującego się naprzeciwko posesji nr 2 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-02-06 2023-02-10
704 - rozwiń Zapytanie ws. sprzątania ulicy Styki na bieżąco, a nie wyłącznie na zgłoszenie radnego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-03 2023-02-17
703 - rozwiń Zapytanie ws. uciążliwego zalewania chodników i przejść dla pieszych Al. Wolności, Wyszyńskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-03 2023-02-10
702 - rozwiń Zapytanie ws. uciążliwego zalewania skrzyżowania ul. Z. Czarnego i E. Plater zapytanie Włodzimierz Klata 2023-02-02 2023-02-10
701 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy zapadnietej pokrywy studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na wjeździe do posesji przy ul. Stryjewskiego . zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-31 2023-03-03
700 - rozwiń Wniosek o montaż koszy na śmieci na ul. rtm. W.Pileckiego oraz ul. W. Łokietka w Lęborku. wniosek Łukasz Kuriata 2023-01-31 2023-02-23
699 - rozwiń Zapytanie ws. zalewania jezdni i chodników ul. Pileckiego oraz Wojska Polskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-30 2023-03-10
698 - rozwiń Zapytanie ws. przejęcia od Skarbu Państwa drogi-skrótu Abrahama zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-30 2023-02-10
697 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy kamiennej płyty na ul.Staromiejskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-30 2023-02-08
696 - rozwiń Interpelacja ws. uszkodzonej lampy przy ul.Staromiejskiej. interpelacja Bogdan Libich 2023-01-27 2023-02-15
695 - rozwiń Interpelacja ws. tablicy zabytków przy ul.M.Curie -Skłodowskiej. interpelacja Bogdan Libich 2023-01-27 2023-02-24
694 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia Gminy Miasto Lębork do rządowego programu budowy złobków Maluch+ interpelacja Leszek Leciejewski 2023-01-27 2023-02-20
693 - rozwiń Interpelacja ws. przystąpienia Gminy Miasto Lębork do rządowego programu Ciepłe mieszkanie. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-01-27 2023-02-17
692 - rozwiń Zapytanie ws. zdegradowanej studzienki teletechnicznej na ul. Krzywoustego. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-30 2023-02-02
691 - rozwiń Zapytanie ws. remontu jezdni na wysokości budynku nr 4 przy ul. Plac Kopernika w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-27 2023-02-10
690 - rozwiń Zapytanie ws. wyrwanych z jezdni kul betonowych przy Pl. Kopernika w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-26 2023-02-08
689 - rozwiń Wniosek o ochronę zwierząt i redukcję kosztów dzięki zakazowi używania środków pirotechnicznych i wprowadzeniu rozwiązań alternatywnych jak pokazy laserowe wniosek Łukasz Kuriata 2023-01-30 2023-03-07
688 - rozwiń Wniosek ws. wyznaczenia miejsc parkingowych dla osó z niepełnosprawnością. wniosek Łukasz Kuriata 2023-01-30 2023-02-20
687 - rozwiń Wniosek ws. poprawy ładu i porządku na ul.Sienkiewicza. wniosek Łukasz Kuriata 2023-01-26 2023-02-01
686 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy betonowej pokrywy od studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na chodniku przy sklepie Żabka na ul. Stryjewskiego w Lęborku . zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-25 2023-02-27
685 - rozwiń Wniosek ws. antypoślizgowych pasów dla pieszych ul. Okrzei-Legionów-Mireckiego-1-go Maja. wniosek Włodzimierz Klata 2023-01-25 2023-02-06
684 - rozwiń Zapytanie ws. lustra drogowego ul. Prusa- ul. Kellera zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-25 2023-03-03
683 - rozwiń Interpelacja ws. usterek przy ulicach Stryjewskiego, Łokietka, Kellera, Wolności, Sienkiewicza. interpelacja Włodzimierz Klata 2023-01-25 2023-02-22
682 - rozwiń Wniosek ws. przeprowadzenia rozmów, pogadanek na temat szkodliwości używania e-papierosów przez młodocianych na terenie szkół podstawowych w Lęborku. wniosek Łukasz Kuriata 2023-01-24 2023-02-07
681 - rozwiń Interpelacja ws. uchwytów na flagi na lampach przy ul.Staromiejskiej. interpelacja Zbigniew Rudyk 2023-01-24 2023-03-03
680 - rozwiń Zapytanie dot. remontu drogi gruntowej usytuowanej pomiędzy posesjami 27,28,27b,28b przy ul.Targowej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-23 2023-02-06
679 - rozwiń Interpelacja ws. budowy chodnika w Mini Parku przy Al. Wolności. interpelacja Leszek Leciejewski 2023-01-23 2023-02-01
678 - rozwiń Zapytanie ws. dojazdu do ul.Sienkiewicza 15. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-20 2023-01-31
677 - rozwiń Zapytanie ws. kosztów organizacji poczęstunków oraz delegacji pracowników Urzędu Miejskiego w 2022r. zapytanie Zbigniew Rudyk 2023-01-19 2023-01-31
676 - rozwiń Zapytanie ws. utwardzenia drogi dojazdowej "Targowa zaplecze". zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-18 2023-02-06
675 - rozwiń Zapytanie dot. remontu chodnika przy posesji nr 38-39 na ul. Wojska Polskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-16 2023-01-26
674 - rozwiń Zapytanie dot. remontu odcinka drogi od ul. K.Wielkiego do końca ul. Skarżyńskiego w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2023-01-13 2023-01-23
673 - rozwiń Wniosek o sprostowanie kłamliwego artykułu oraz przeprosiny dla pomówionych radnych. wniosek interpelacja zbiorowa 2023-01-13 2023-01-31
672 - rozwiń Wniosek dotyczący naprawy chodnika usytuowanego przy ul.Targowej 59 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-01-12 2023-01-23
671 - rozwiń Wniosek o przestawienie znaku informującego o wjeździe na parking. wniosek Jarosław Litwin 2023-01-12 2023-01-23
670 - rozwiń Wniosek o poszerzenie chodnika i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego. wniosek Jarosław Litwin 2023-01-11 2023-01-26
669 - rozwiń Zapytanie dot. naprawy chodnika przy ul. Mireckiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-10 2023-01-26
668 - rozwiń Zapytanie ws. usterek drogowych na ul. Korczaka, A. Krajowej i Targowej. zapytanie Włodzimierz Klata 2023-01-09 2023-02-06
667 - rozwiń Wniosek dotyczący naprawy chodnika usytuowanego w Lęborku przy ul. Stryjewskiego 18 w Lęborku. wniosek Krzysztof Świątczak 2023-01-02 2023-01-19
666 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Myśliwskiej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2023-01-02 2023-01-19
665 - rozwiń Zapytanie ws. projektowanego ronda Al. Wolności-AK i wyjazdu z ul. Bat. Chłopskich zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-23 2023-01-18
664 - rozwiń Zapytanie ws. budowy mostu przez rzekę Łebę na zachodnich obrzeżach Lęborka zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-23 2023-01-02
663 - rozwiń Interpelacja ws. zakresu czynności wiceburmistrzów. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-12-22 2022-12-28
662 - rozwiń Zapytanie ws. wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionych w zakresie artystycznym, naukowym i sportowym. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-20 2023-01-02
661 - rozwiń Zapytanie ws. uzupełnienia ubytku w chodniku po likwidacji starej lampy przy Pl. Piastowskim. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-16 2022-12-30
660 - rozwiń Zapytanie ws. terminu modernizacji przejazdu kolejowego u. Mireckiego-Topolowa. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-16 2023-01-12
659 - rozwiń Zapytanie ws.wykonania antypoślizgowych przejść da pieszych przy rondzie Solidarności. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-16 2023-02-02
658 - rozwiń Zapytanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku . zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-12-12 2023-02-27
657 - rozwiń Zapytanie ws. stanu realizacji inwestycji planowanych na 2022 rok. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-12 2022-12-21
656 - rozwiń Zapytanie ws. połączenia ul. Krzywoustego z drogą krajową nr 6 z pominięciem ronda JP II poprzez skrót Abrahama bis. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-12 2022-12-28
655 - rozwiń Interpelacja ws. braku toalet przy placach zabaw w Parku Chrobrego i Parku Michalskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-12-08 2023-01-11
654 - rozwiń Zapytanie ws. butelek i śmieci zalegających wzdłuż ul. Styki zwłaszcza w okolicy schodów. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-08 2022-12-20
653 - rozwiń Zapytanie ws. wyników inspekcji kamerą kanałów wokół zapadliska ul. Jagiellońska 6. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-08 2023-02-27
652 - rozwiń Interpelacja ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ul. Targowej ( na całej jej długości). interpelacja Katarzyna Lipkowska 2022-12-07 2022-12-15
651 - rozwiń Zapytanie ws. likwidowania śliskości na drogach miejskich. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-07 2022-12-27
650 - rozwiń Interpelacja ws. nadal niesprawnej windy przy tunelu PKP od ul. Żeromskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-12-07 2022-12-19
649 - rozwiń Zapytanie ws. wielotygodniowej awarii wyświetlaczy na dworcu PKP. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-07 2023-02-27
648 - rozwiń Interpelacja ws. niebezpieczeństwa na ul. Targowej. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-12-07 2022-12-15
647 - rozwiń Wniosek ws. zanieczyszczania choodników i placów przez psy. wniosek Łukasz Kuriata 2022-12-05 2022-12-21
646 - rozwiń Wniosek ws. ul.Sienkiewicza 12 ( przecieki,naderwany sufit, wyrwane zamki) wniosek Łukasz Kuriata 2022-12-05 2022-12-29
645 - rozwiń Zapytanie ws. nowych lamp wewnątrz koron drzew przy Placu Piastowskim. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-02 2022-12-15
644 - rozwiń Zapytanie ws. usterek na ul. Lotników, Głowackiego, Komuny Paryskiej, Marcinkowskiego, Przyzamcze. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-12-02 2023-02-22
643 - rozwiń Zapytanie ws. naprawy wyrwanej z ziemi barierki oraz słupka pomiędzy posesją nr 63 i 61 przy ul.Stryjewskiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-12-01 2022-12-13
642 - rozwiń Zapytanie ws. zdemontowania kamery monitoringu wizyjnego przy ul. Łokietka w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-29 2022-12-12
641 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań w celu pozyskania na własność działki leśnej 14/11 - L. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-11-29 2022-12-21
640 - rozwiń Wniosek ws. zabezpieczenia nabrzeża rzeki Łeby przy ul. Plac Spółdzielczy. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-11-28 2022-12-15
639 - rozwiń Wniosek ws. wymiany istniejącego znaku drogowego znajdującego się przy przedszkolu na Placu Spółdzielczym oraz przy placu zabaw przy ul. Przymurnej na znak A-17. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-11-28 2023-01-02
638 - rozwiń Interpelacja ws. rozważenia przejęcia obsługi lodowiska przez CSiR w Lęborku. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-11-25 2022-12-01
637 - rozwiń Zapytanie ws. nowej lampy wewnątrz korony drzewa Al. Wolności (parking) zapytanie Włodzimierz Klata 2022-11-24 2022-12-15
636 - rozwiń Zapytanie dot. wymiany uszkodzonej pokrywy betonowej zabezpieczającej studzienkę telekomunikacyjną przy posesji nr 3 na ul. Staromiejskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-24 2022-11-28
635 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzonej pokrywy studzienki w ul.Staromiejskiej i Reja ( Vison Express) zapytanie Włodzimierz Klata 2022-11-23 2022-11-28
634 - rozwiń Zapytanie dot. przestawienia lampy oświetleniowej ustytuowanej na środku wjazdu na posesję nr 36 ABC ul.Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-15 2022-12-12
633 - rozwiń Wniosek o dokonanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta. wniosek Zbigniew Rudyk 2022-11-21 2022-12-29
632 - rozwiń Interpelacja ws. przygotowania do właściwego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym w gminie Lębork interpelacja Łukasz Kuriata 2022-11-21 2022-12-09
631 - rozwiń Zapytania dotyczące umiejscowienia znaku zakazu wjazdu B-2 na skrzyżowaniu ul. Malczewskiego z ul. Nadmorską zapytanie Leszek Leciejewski 2022-11-21 2022-12-06
630 - rozwiń Interpelacja ws. zakończenia obserwacji i wykonania remotu zapadliska ul.Czołgistów. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-11-16 2022-11-28
629 - rozwiń Zapytanie ws. lodowiska oraz oszczędności energii. zapytanie Radosław Zimnowoda 2022-11-15 2022-12-06
628 - rozwiń Zapytanie ws. dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. zapytanie Radosław Zimnowoda 2022-11-10 2023-01-02
627 - rozwiń Zapytanie ws. dostępności Parku Żeroma dla mieszkańców miasta Lęborka. zapytanie interpelacja zbiorowa 2022-11-10 2022-11-25
626 - rozwiń Interpelacja ws. lęborskiego lodowiska. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-11-14 2022-11-23
625 - rozwiń Interpelacja ws. remontu klatek schodowych na ul. Sienkiewicza 10,11,12,13,14 (budynki). interpelacja Łukasz Kuriata 2022-11-14 2022-12-09
624 - rozwiń Interpelacja ws. nieudostępniania mieszkańcom na stronie BIP projektu uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2023r. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-11-09 2022-11-18
623 - rozwiń Zapytanie dotyczące zanieczyszczenia powietrza przez zakład o nazwie SPOMEL mieszczący się w Lęborku przy ul. Abrahama 15. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-07 2022-11-15
622 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawy chodnika przy ul. Mireckiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-07 2022-11-28
621 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu podwórka posesji nr 63 przy ul. Kossaka w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-11-07 2022-11-14
620 - rozwiń Interpelacja ws. podwórka przy ul.Kossaka 63 interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-11-04 2022-11-14
619 - rozwiń Interpelacja - ambaras architektoniczny wokoło Placu Pokoju, interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-10-31 2022-11-17
618 - rozwiń Interpelacja ws. błotnistego parkingu w centrum miasta. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-10-31 2022-11-17
617 - rozwiń Zapytanie ws. kosztów w budynku na ul.Sienkiewicza. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-10-26 2022-11-04
616 - rozwiń Zapytanie ws. usterek na ul.Gdańskiej, ul.Chłopskiej oraz na Al.Wolności. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-10-26 2023-01-31
615 - rozwiń Zapytanie ws. utworzenia punktu dystrybucji węgla dla mieszkańców miasta Lęborka oraz ws. wniosków o dodatek węglowy. zapytanie Jarosław Walaszkowski 2022-10-26 2022-11-03
614 - rozwiń Zapytanie dot. udzielenia odpowiedzi uzupełniającej ws. utworzenia prywatnego parkingu samochodowego przy ul.Legionów Polskich w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-24 2022-11-30
613 - rozwiń Interpelacja ws. doświetlenia miejsca placu na tyłach ul. Sienkiewicza. Na terenie gminy miasta Lęborka. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-10-21 2022-10-31
612 - rozwiń Zapytanie dotyczące projektowanego odcinka drogi wzdłuż garaży przy ul. Czołgistów w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-20 2022-10-27
611 - rozwiń Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego na odcinku ul. Grunwaldzkiej. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-10-17 2022-10-31
610 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu ulicy Portowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-07 2022-11-17
609 - rozwiń Zapytanie ws. planowanej modernizacji podwórka przy ul.Nadmorskiej 5 i 6 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-07 2022-10-19
608 - rozwiń Zapytanie ws. usunięcia z drogi gminnej donicy ustawionej na ul.Stefana Wyszyńskiegow Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-10-04 2022-11-17
607 - rozwiń Zapytanie ws.chodnika ul. Krzywoustego, podestów ul. Przymurna, studzienki ul. Stryjewskiego oraz odpadów ul.Gdańska. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-10-10 2023-01-31
606 - rozwiń Interpelacja ws. nieprzejezdnej ul. Portowej. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-10-10 2022-11-03
605 - rozwiń Zapytanie ws. prowadzonego remontu ul.Nadmorskiej w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-29 2022-10-07
604 - rozwiń Zapytanie o problemy techniczne w lokalu miejskim przy ul. Sienkiewicza. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-28 2022-10-21
603 - rozwiń Zapytanie ws. progu spowalniającego ul. Artylerzystów, studzienki ul. Leg. Polskich, dziury ul. Gierymskiego/Pułaskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-28 2022-11-03
602 - rozwiń Zapytanie ws. niedrożnych wpustów, zapadniętych chodników, brudnych znaków, wystających przyłączy. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-27 2023-02-22
601 - rozwiń Interpelacja ws. interpelacja Bożena Pobłocka 2022-09-27 2022-11-03
600 - rozwiń Zapytanie ws. rozlewiska na skrzyżowaniu ul. Kellera/Plac Kopernika. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-26 2022-10-18
599 - rozwiń Zapytanie dotyczące naprawienia drogi przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-26 2022-11-03
598 - rozwiń Interpelacja ws. telefonu w Urzędzie Miejskim dla mieszkańców. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-09-22 2022-09-26
597 - rozwiń Zapytanie dot. budowy odcinka drogi od skrzyżowania ul.Kossaka do ronda z ul. Nadmorską. zapytanie Leszek Leciejewski 2022-09-21 2022-09-26
596 - rozwiń Zapytanie ws. dziur, kałuż i wystających studzienek w ul. Wyszyńskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2022-09-21 2022-11-30
595 - rozwiń Wniosek o interwencję ws. połamanego drzewa w Parku Michalskiego. wniosek Radosław Zimnowoda 2022-09-16 2022-09-22
594 - rozwiń Zapytanie dotyczące prowadzonego remontu ul. Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-16 2022-09-23
593 - rozwiń Zapytanie dotyczące przeprowadzenia remontu parkingu samochodowego przy posesji nr 52 na ul. A. Krajowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-16 2022-09-26
592 - rozwiń Interpelacja ws. braku chodników na tzw. osiedlu drzewiastym. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-09-13 2022-09-27
591 - rozwiń Zapytanie dotyczące zmiany formy wywożenia odpadów komunalnych w mieście Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2022-09-19
590 - rozwiń Zapytanie dotyczące remontu chodnika usytuowanego przy ul. Rodła w Lęborku. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2022-09-26
589 - rozwiń Zapytanie dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów w pobliżu posesji nr 49 przy ul. A. Krajowej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2022-10-06
588 - rozwiń Zapytanie dotyczące utrzymania porządku w przejściu podziemnym przy ul. Żeromskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-09 2023-02-17
587 - rozwiń Interpelacja dot. ciągłych zaniedbań w utrzymaniu porządku w Parku im. L.M. Kaczyńskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-09-08 2022-10-05
586 - rozwiń Interpelacja ws. lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Inżynierów. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-09-06 2023-02-15
585 - rozwiń Interpelacja ws. znaku B-36 po pn-zach stronie ul. Chłopskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-09-06 2022-10-18
584 - rozwiń Interpelacja ws. utworzenia miejsc parkingowych po pd-wsch stronie ul.Chłopskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2022-09-06 2022-09-09
583 - rozwiń Zapytanie ws. planów dotyczących fotowoltaiki na budynkach podległych Urzędowi Miejskiemu. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-09-05 2022-09-14
582 - rozwiń Zapytanie dot. uzyskania informacji uzupełniających ws. remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Wrocławskiej. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-09-05 2022-09-14
581 - rozwiń Zapytanie dot. uzyskania informacji uzupełniających ws. remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy. ul. Opolskiej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-05 2022-09-14
580 - rozwiń Zapytanie dot. zakończenia prac remontowych w ramach reiwtalizacji ścieżki rowerowej prowadzącej od ul. Al. Wolności do ul. Nadmorskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-09-05 2022-09-14
579 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości zainstalowania kamery monitoringu miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez Straż Miejską i Policję. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-30 2022-09-14
578 - rozwiń Zapytanie dot. usunięcia składowanych odpadów komunalnych przy wiacie śmietnikowej na ul.Malczewskiego 30 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-29
577 - rozwiń Zapytanie dot. nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych przy wiatach śmietnikowych przy ul.Stryjewskiego 55. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-22
576 - rozwiń Zapytanie dot. nieudzielenia odpowiedzi ws. postawienia znaku B-36 przy parkingu samochodowym usytuowanym po drugiej stronie jezdni na wysokości Centrum Medycznego nr 18 przy ul. Legionów Polskich. interpelacja Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-14
575 - rozwiń Zapytanie dot. rozbiórki komórki przy ul. Orlińskiego w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-09-02
574 - rozwiń Zapytanie ws. umieszczenia lustra drogowgo przy skrzyżowaniu ul.Mostnika z ul.Rodła. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-29 2022-10-05
573 - rozwiń Interpelacja ws. korekty projektu budowy ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Nadmorska-Poznańska. interpelacja Leszek Leciejewski 2022-08-29 2022-09-06
572 - rozwiń Interpelacja ws. zakorkowanej ul. Chłopskiej. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-29 2022-10-14
571 - rozwiń Interpelacja ws. dostępności psychologa w szkołach znajdujących się na terenie gminy miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-24 2022-08-25
570 - rozwiń Interpelacja ws. rosnących kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2022-08-23 2022-09-16
569 - rozwiń Interpelacja ws. ślepych scieżek rowerowych w Lęborku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-22 2022-08-31
568 - rozwiń Interpelacja ws. niesprawnej windy na peronie PKP od ul. Żeromskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-22 2022-08-30
567 - rozwiń Interpelacja ws. braku chodnika od nr 36 ul. Komuny Paryskiej interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-22 2022-10-14
566 - rozwiń Zapytanie dotyczace uprzątnięcia oraz skoszenia trawy na placu zabaw przy ul. Stryjewskiego 58 w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-19 2022-09-16
565 - rozwiń Zapytanie dotyczące wymiany oraz opróżniania koszy na odpady komunalne. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-19 2022-09-16
564 - rozwiń Zapytanie dotyczące zniszczenia ławki na bulwarze przy rzece Łebie w pobliżu ul. A. Krajowej oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. zapytanie Krzysztof Świątczak 2022-08-19 2022-08-31
563 - rozwiń Interpelacja ws. wadliwych napraw dróg ul.Czołgistów i Jagiellońska interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-18 2022-10-05
562 - rozwiń Zapytanie ws. niedrożnych studzienek na ul.Konopnickiej i Słupskiej. interpelacja Włodzimierz Klata 2022-08-18 2022-09-26
561 - rozwiń Interpelacja ws. lęborskich zabytków tj. młyna wodnego i spichlerza solnego. interpelacja Zbigniew Rudyk 2022-08-17 2022-08-25
560 - rozwiń Interpelacja ws. problemów społecznych i innych występujących w Gminie miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2022-08-16 2022-08-30