Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
354 - rozwiń Interpelacja ws. utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym. interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-12-30
353 - rozwiń Interpelacja ws. mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-12-14 2021-12-29
352 - rozwiń wniosek ws. siłowni zewnętrznej wniosek Radosław Zimnowoda 2021-12-09 2021-12-23
351 - rozwiń uzupełnienie wniosku ws. koszy na śmieci dot. ul. Zwycięstwa ( wiadukty) wniosek Radosław Zimnowoda 2021-12-09 2021-12-22
350 - rozwiń wniosek ws. drzwi zewn. od strony podwórza oraz ulicy w budynku przy ul. Sienkiewicza 12 oraz stanu klatek schodowych kamienic z lokalami socjalnymi przy ul.Sienkiewicza. wniosek Radosław Zimnowoda 2021-12-09 2021-12-21
349 - rozwiń powtórzenie interpelacji ws. akcji Szlachetna Paczka interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-12-08 2021-12-09
348 - rozwiń ponowienie zapytania ws. wysokości budżetów miasta Lęborka w latach 2010-2020 zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-12-08 2021-12-14
347 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzeń w pasach drogowych ul. Czołgistów i Reja. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-03 2021-12-22
346 - rozwiń Zapytanie ws. późniejszego wyłączania oświetlenia miejskiego na terenie miasta Lęborka. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-12-03 2021-12-22
345 - rozwiń zapytanie ws. wsparcia finansowego na rzecz powstania Banku Kultury w Lęborku zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-12-02 2021-12-14
344 - rozwiń interpelacja ws. projektowanego ronda Al.Wolności/ AK i wyjazdu z ul. Bat.Chłopskich interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-01 2021-12-14
343 - rozwiń zapytanie ws.projektowanego odcinka drogi wzdłuż garaży przy ul.Czołgistów zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-12-01 2021-12-10
342 - rozwiń Interpelacja ws. dowiązania drogowego ul. Mostnika z mostem przy ul. K. Wielkiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-01 2021-12-09
341 - rozwiń Interpelacja radnego ws. niewydajnej wentylacji i zagrzybienia pomieszczeń szaletu miejskiego interpelacja Włodzimierz Klata 2021-12-01 2021-12-07
340 - rozwiń zapytanie ws. imiennego poinformowania autorów niezrealizowanych wniosków na wymianę źródeł ciepła o ważności ich wniosków zapytanie Włodzimierz Klata 2021-11-30
339 - rozwiń zapytanie ws. uporządkowania i oznakowania terenu przy rzece Świniucha przy cmentarzu zapytanie Włodzimierz Klata 2021-11-30 2021-12-10
338 - rozwiń Zapytanie ustanowienia odcinka ul. Mściwoja i Dąbrowskiego jako dróg jednokierunkowych zapytanie Jarosław Litwin 2021-11-29 2021-12-17
337 - rozwiń wniosek o wprowadzenie elementu drogowego, który uspokoi ruch na Placu Spółdzielczym w obrębie przedszkola wniosek Jarosław Litwin 2021-11-29 2021-12-17
336 - rozwiń Zapytanie ws kolektora na wody opadowe przy ul.Armii Krajowej i Al.Wolnosci oraz ws. zabezpieczenia miejsca parkingowego w ok.ul. Orlińskiego zapytanie Leszek Leciejewski 2021-11-26 2021-12-08
335 - rozwiń Wnioski ws. wyminy piasku w piaskownicy przy ul.Przymurnej, uzupełnienia koszy ulicznych zgodnie z regulaminem czystości oraz toalet samoczyszczących w parkach i na placach zabaw. wniosek Radosław Zimnowoda 2021-11-26 2021-12-17
334 - rozwiń Interpelacja ws. uszczelnienia sysemu gospodarowania odpadami interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-11-26 2021-12-10
333 - rozwiń Interpelacja ws. dewastacji budynku dawnego PKO interpelacja Bogdan Libich 2021-11-26 2021-12-07
332 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców ul. Malczewskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-11-26 2021-12-21
331 - rozwiń zapytanie ws. instalacji utrudniajacej przepłynięcie kajakiem pod mostem na rzece Łeba do przystani zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-11-29 2021-12-08
330 - rozwiń wniosek ws. wykonania przejścia dla pieszych na ul. Targowej wniosek Radosław Zimnowoda 2021-11-29 2021-12-17
329 - rozwiń wniosek ws. wsparcia finansowego na rzecz budowy Hospicjum wniosek Zbigniew Rudyk 2021-11-29 2021-12-07
328 - rozwiń zapytanie ws. wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lęborka oraz pracowników Urzędu Miejskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-11-22 2021-12-07
327 - rozwiń wniosek radnego Z.Rudyka o włączenie się Burmistrza, radnych i urzędników do akcji Szlachetna Paczka+ wniosek Zbigniew Rudyk 2021-11-19 2021-12-09
326 - rozwiń interpelacja ws. dokumentacji projektu przebudowy ul. 8 Maja interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-11-19 2021-11-24
325 - rozwiń Wniosek ws. podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego wniosek Zbigniew Rudyk 2021-11-15 2021-11-25
324 - rozwiń Interpelacja ws. umowy dot. przebudowy ul. 8-go Maja interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-30 2021-11-18
323 - rozwiń interpelacja ws. oświetlenia ulicznego ul. Strzelców Podhalańskich interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-27 2021-11-08
322 - rozwiń Interpelacja ws. antypoślizgowego malowania pasów na przejściach dla pieszych. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-22 2021-12-17
321 - rozwiń Interpelacja ws. utwardzenia pobocza drogi 1330G cmentarz-Dziechno. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-22 2021-12-17
320 - rozwiń Interpelacja ws. budowy chodnika przy ul. Komuny Paryskiej. interpelacja Halina Łukian 2021-10-22 2021-11-03
319 - rozwiń Interpelacja ws. zmiany stanowiska dla odjazdów autobusów ZKM z numerem 2 na numer 1. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-22 2021-11-04
318 - rozwiń Interpelacja ws. wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Topolowa. interpelacja Artur Obolewski 2021-10-22 2021-11-24
317 - rozwiń Zapytanie odnośnie braku odpowiedzi na interpelacje z XXIX sesji RM. zapytanie Bożena Pobłocka 2021-10-22 2021-11-02
316 - rozwiń Zapytanie ws. terminu wykonania tzw. "kocich oczek". zapytanie Bożena Pobłocka 2021-10-22 2021-11-03
315 - rozwiń Zapytanie ws. częstotliwości opróżniania pojemników na śmieci oraz sprzątania placów zabaw. zapytanie Bożena Pobłocka 2021-10-22 2021-12-17
314 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia pracy nad uchwałą dot. ustanowienia Stypendium Sportowego. interpelacja Marcin Grudziński 2021-10-22 2021-11-04
313 - rozwiń Interpelacja ws. remontu parkietu Miejskiej Hali Sportowej oraz adaptacji dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych. interpelacja Marcin Grudziński 2021-10-22 2021-11-04
312 - rozwiń Interpelacja ws. wprowadzenia do budżetu na 2022 r. projektu remontu budynku ZWAR. interpelacja Katarzyna Lipkowska 2021-10-22 2021-10-29
311 - rozwiń Interpelacja ws. podwyżek dla pracowników UM w Lęborku interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-25 2021-11-03
310 - rozwiń Interpelacja ws. robót drogowych wykonywanych na terenie miasta Lęborka. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-22 2021-11-22
309 - rozwiń Zapytanie ws. listy osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego ( ponowienie) zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-21 2021-11-03
308 - rozwiń Zapytanie ws. przydziału mieszkań komunalnych. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-21 2021-10-21
307 - rozwiń Intereplacja ws. zamieszczenia rejestru umów zawartych przez Burmistrza na pierwszej stronie BIP Lębork interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-10-26
306 - rozwiń Intereplacja ws. umowy na realizację zadania pn. Roboty dodatkowe, zwiększona wymiana gruntu. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-11-03
305 - rozwiń Intereplacja ws. umowy na realizację zadania pn. Dokumentacja projektowa budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Al.Wolności i Armii Krajowej. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-10-29
304 - rozwiń Intereplacja ws. umowy na realizację zadania pn. Iluminacja dwóch fragmentów murów obronnych w Lęborku interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-10-19 2021-10-22
303 - rozwiń Interpelacja ws. programu PolskiŁad dla samorządów. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-12-23
302 - rozwiń Interpelacja ws. mediów prowadzonych przez jednostki lęborskiego samorządu terytorialnego interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-11-17
301 - rozwiń Interpelacja ws. komunikacji miejskiej. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-11-02
300 - rozwiń Interpelacja ws. pojazdów służbowych Burmistrza Lęborka. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-10-18 2021-11-10
299 - rozwiń Zapytanie ws. wzrostu liczby etatów w UM Lębork na przełomie 2018 i 2019r. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-18 2021-10-19
298 - rozwiń Zapytanie ws. wysokości budżetów Miasta Lęborka w latach 2010-2020 zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-18 2021-12-14
297 - rozwiń Interpelacja ws. ekspertyzy-projektu akustycznej adaptacji Miejskiej Hali Sportowej na potrzeby organizacji imprez kulturalno-muzycznych interpelacja Jarosław Litwin 2021-10-13 2021-10-28
296 - rozwiń Interpelacja ws. odśnieżania ul. Bieszki. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-12 2021-11-05
295 - rozwiń Interpelacja w sprawie słabej widoczności na skrzyżowaniu ul. Rodła z ul. Mostnika. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-12 2021-11-03
294 - rozwiń Interpelacja ws. odpadającej elewacji budynku dawnego PKO. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-10-08 2021-11-15
293 - rozwiń zapytanie w sprawie chodnika przy cmentarzu przy ul. Kaszubskiej zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-09 2021-10-19
292 - rozwiń zapytanie dotyczące przestawienia skrzynki energetycznej oraz remontu studzienki kanalizacyjnej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-09 2021-10-25
291 - rozwiń Zapytanie dotyczące dodatkowej informacji ws. remontu ścieżki gruntowej usytuowanej w Lęborku przy ul. Cisowej. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-08 2021-10-28
290 - rozwiń zapytanie w sprawie ilości etatów w Urzędzie Miejskim w latach 2010- 2021 zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-05 2021-10-13
289 - rozwiń zapytanie w sprawie nadania ulicy lub rondu imienia śp. Premiera Jana Olszewskiego zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-10-05 2021-10-26
288 - rozwiń zapytanie dot. postawienia słupków ograniczających przejazd przez ścieżkę rowerową przy ul.Czołgistów zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-04
287 - rozwiń zapytanie dot. ustawienia znaku B-2 na podwórzu posesji nr 64 przy ul. Stryjewskiego zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-04 2021-10-12
286 - rozwiń zapytanie dot. prawidłowości oznakowania dróg ul.M.Stryjewskiego, ul.B.Prusa, ul.F.Kellera. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-10-01 2021-11-03
285 - rozwiń Interpelacja ws. znaczącego wzrostu ceny ciepła z lęborskiego MPEC. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-11-10
284 - rozwiń Interpelacja ws. zalewania dojść do kompleksu garaży przy ul. 1-go Maja. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-12-08
283 - rozwiń Zapytanie ws. miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych na ul. Stryjewskiego. zapytanie Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-11-03
282 - rozwiń Interpelacja ws. braku odpowiedniego oświetlenia na schodach przy ul. Syrokomli. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-29 2021-11-03
281 - rozwiń interpelacja w sprawie przeglądu ławek interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-27 2021-11-03
280 - rozwiń interpelacja w sprawie zabezpieczenia dziur w asfalcie interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-27
279 - rozwiń interpelacja w sprawie chorych drzew interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-27 2021-10-01
278 - rozwiń interpelacja ws. zamontowania lustra drogowego ( skrzyżowanie ul. Kusocińskiego i ul. Teligi) interpelacja Bożena Pobłocka 2021-09-24 2021-11-02
277 - rozwiń interpelacja ws. wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Czecha i Marusarzówny interpelacja Bożena Pobłocka 2021-09-24 2021-11-02
276 - rozwiń interpelacja ws. uprzątnięcia przejścia pod tunelem ( ul.Olimpijczyków- os. Sportowa) interpelacja Bożena Pobłocka 2021-09-24 2021-11-02
275 - rozwiń interpelacja w sprawie budynku Kaszubskiego Pierścienia interpelacja Bogdan Libich 2021-09-24 2021-09-29
274 - rozwiń zapytanie ws. zatoki dla miejsc parkingowych przy ul. Al. Wolności ( sąsiedztwo szkoły nr 3) zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-09-24 2021-12-17
273 - rozwiń zapytanie ws. planów przebudowy skrzyżowania ul. Al.Wolności z ul.Kossaka zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-09-24 2021-10-08
272 - rozwiń zapytanie dot. usunięcia pojazdow parkujących na parkingu przy budynku byłego ZWARu. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-09-24 2021-10-08
271 - rozwiń zapytanie ws. monitoringu i autobusów nieliniowych na Lęborskim Węźle Przesiadkowym. zapytanie Włodzimierz Klata 2021-09-24 2021-10-15
270 - rozwiń Interpelacja ws. bezpieczeństwa ruchu na ul. Batalionów Chłopskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-23 2021-11-08
269 - rozwiń Interpelacja radnego ws. modernizacji ul. Wrocławskiej, Opolskiej, Mikołajczyka, Pułaskiego oraz parkingu przy ul. Konopnickiej/ Al. Wolności. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-09-23 2021-10-08
268 - rozwiń Zapytanie dot. remontu ścieżki gruntowej usytuowanej w Lęborku przy ul. Cisowej prowadzącej do kilkudziesięciu garaży. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-23 2021-10-06
267 - rozwiń Zapytanie dot. obniżenia wysokości siedzeń drewnianych oraz zaokrąglenia ostrych krawędzi zamontowanych w postumentach przy ul. K. Wielkiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-23
266 - rozwiń zapytanie w sprawie usunięcia znaku parking przy ul. Kazimierza Wielkiego zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-21 2021-11-02
265 - rozwiń zapytanie w sprawie wyniesienia przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-21
264 - rozwiń zapytanie dotyczące wymiany słupa oświetleniowego usytuowanego na podwórzu posesji nr 64 przy ul. Stryjewskiego w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-17
263 - rozwiń Zapytanie dot. naprawy ubytków w jezdni ul. Kościuszki i ul. Przyzamcze. zapytanie Jarosław Litwin 2021-09-13 2021-09-28
262 - rozwiń Interpelacja ws. szybkiej realizacji wniosków najemców w sprawie zakupu mieszkań. interpelacja Halina Łukian 2021-09-09
261 - rozwiń Interpelacja ws. konieczności ogłoszenia konkursu na kompleksowe zagospodarowanie parku Chrobrego. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-09-09 2021-09-23
260 - rozwiń Interpelacja ws. braku właściwego zagospodarowania cmentarza parafialnego przy ul. Kaszubskiej. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-09-09 2021-09-23
259 - rozwiń Interpelacja ws. remontu schodów w parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich. interpelacja Bogdan Libich 2021-09-09 2021-11-08
258 - rozwiń Interpelacja ws. popękanych płyt chodnikowych obok Galerii Lębork. interpelacja Bogdan Libich 2021-09-09 2021-11-08
257 - rozwiń Interpelacja ws. braku wykończenia podjazdu na teren poczty przy ul. Dworcowej. interpelacja Bogdan Libich 2021-09-09 2021-09-20
256 - rozwiń Interpelacja ws. zamontowania na ul. Kolejarzy szykan powodujących spowolnienie ruchu. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-09-09 2021-10-12
255 - rozwiń zapytanie dotyczące dokończenia remontu drogi oraz zejścia ze skarpy (ul. K. Wielkiego oraz ul. Mostnika) zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-13
254 - rozwiń zapytanie dotyczące zainstalowania kamery monitoringu miejskiego oraz podjęcia stosownych działań przez Straż Miejską oraz Policję zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-09-13 2021-09-24
253 - rozwiń interpelacja w sprawie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul.Sienkiewicza i Grunwaldzkiej oraz dostawienia pojemników na odpady przy ul. Grunwaldzkiej interpelacja Łukasz Kuriata 2021-09-08 2021-09-22
252 - rozwiń interpelacja ws. Parku Marii i Lecha Kaczyńskich interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-09-02 2021-09-08
251 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia z powodu degradacji na ciągach komunikacyjnych. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-23 2021-09-08
250 - rozwiń Interpelacja ws. zagrożenia na jezdniach i chodnikach z powodu przerośniętych gałęzi drzew i krzaków. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-23 2021-08-27
249 - rozwiń zapytanie dotyczące remontu parkingu samochodowego przy ul. Konopnickiej w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-08-12 2021-08-19
248 - rozwiń Interpelacja ws. przycięcia konarów drzew na ul. Kolejarzy. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-16 2021-08-24
247 - rozwiń Interpelacja ws. zamontowania dwóch progów zwalniających na ul. Kolejarzy. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-16 2021-09-08
246 - rozwiń Interpelacja ws. udrożnienia studzienek kanalizacji deszczowej oraz uprzątnięcia terenu przy garażach mieszczących się pomiędzy ul. Dworcową i Wojska Polskiego. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-12 2021-09-08
245 - rozwiń Interpelacja ws. ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulic Dąbka i Inżynierów oraz na skrzyżowaniu ulic Rzemieślnicza i Architektów. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-08-12 2021-09-08
244 - rozwiń Interpelacja ws. utworzenia ścieżki rowerowej w ciągu Al. Niepodległości. interpelacja Jarosław Litwin 2021-08-09 2021-12-03
243 - rozwiń Interpelacja ws. zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na ul. Bat. Chłopskich. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-09-08
242 - rozwiń Interpelacja ws. niebezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Chrobrego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-08-25
241 - rozwiń Interpelacja ws. połamanych ławek w Parku Michalskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-08-25
240 - rozwiń Zapytanie ws. zagrażającej lampy przy ul. Staromiejskiej. zapytanie Włodzimierz Klata 2021-08-06 2021-08-25
239 - rozwiń Zapytanie dotyczące żłobka w Lęborku zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-08-05 2021-08-17
238 - rozwiń Interpelacja ws. modernizacji ścieżki rowerowej na ul. Zwycięstwa. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-08-04 2021-08-11
237 - rozwiń Interpelacja ws. aplikowania o fundusze z Polskiego Ładu na budowę drogi łączącej most na rzece Łebie przy osiedlu Czołgistów z ul. Kossaka. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-08-04 2021-08-11
236 - rozwiń Interpelacja ws. przebudowy nowej zatoki autobusowej na ul. Kossaka. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-08-04 2021-08-11
235 - rozwiń zapytanie dotyczące niepłacenia za nieczystości przez mieszkanców zamieszkujących budynek Wspólnoty Mieszkaniowej zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-08-03 2021-08-06
234 - rozwiń Interpelacja w sprawie przeglądu ławek miejskich interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-07-29 2021-08-24
233 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lęborka. Informacja na temat koncesji sprzedaży alkoholu na terenie Gminy miasta Lęborka. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-07-29 2021-07-30
232 - rozwiń Zapytanie ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przy ul. Boh. Westerplatte. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
231 - rozwiń Zapytanie ws. węzła przesiadkowego. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
230 - rozwiń Zapytanie ws. przejścia dla pieszych na ul. Glinianej. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
229 - rozwiń Zapytanie ws. ograniczonej widoczności ul. 1 Maja. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
228 - rozwiń Zapytanie ws. ubytków w chodniku ul. Grunwaldzka. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
227 - rozwiń Zapytanie dot. niedziałających lamp na ul. Jagiellońskiej. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-28 2021-08-24
226 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie zamontowania tablic multimedialnych przy dworcu PKP i PKS w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-07-29
225 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie dokończenia remontu drogi przy ul. Malczewskiego w Lęborku zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
224 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Opolskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
223 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie remontu drogi usytuowanej w Lęborku przy ul. Wrocławskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
222 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie postawienia wiaty autobusowej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
221 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie remontu ulic na osiedlu zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
220 - rozwiń Zapytanie dotyczące uzyskania informacji uzupełniających w sprawie wykonania przejścia dla pieszych zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-26 2021-08-24
219 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości ustanowienia ul. Dąbrowskiego (w całości) jako drogi jednokierunkowej. interpelacja Jarosław Litwin 2021-07-23 2021-08-24
218 - rozwiń Zapytanie dotyczące ul. Mściwoja II. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-20 2021-08-24
217 - rozwiń Interpelacja w sprawie zdemontowanych ławeczek przy pomniku Jana Pawła II interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-07-18 2021-07-29
216 - rozwiń Interpelacja ws. podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Lęborka, w szczególności dot. ulic Grunwaldzkiej, Pileckiego, Sienkiewicza interpelacja Łukasz Kuriata 2021-07-15 2021-07-30
215 - rozwiń Interpelacja ws. aktualnego stanu prawnego w zakresie palenia papierosów w miejscach publicznych, przestrzegania przepisów porządkowych w Gminie Miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-07-09 2021-07-30
214 - rozwiń zapytanie dotyczące remontu ulicy usytuowanej w Lęborku przy ul.Wrocławskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-09 2021-07-16
213 - rozwiń zapytanie dotyczące remontu ulicy usytuowanej w Lęborku przy ul. Opolskiej zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-09 2021-07-16
212 - rozwiń zapytanie dot. nielegalnego wyrzucania odpadów komunalnych zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-07-09 2021-08-02
211 - rozwiń Zapytanie ws. utwardzenia dojazdów do kompleksów garaży przy ul. Teligi. zapytanie Jarosław Litwin 2021-07-07 2021-08-27
210 - rozwiń Interpelacja ws. poprawy widoczności na przejazdach kolejowych ul. Topolowa i E.Plater interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-06-30 2021-07-16
209 - rozwiń Zapytanie ws. składów osobowych rad nadzorczych zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-06-30 2021-07-12
208 - rozwiń Zapytanie ws. terminu usunięcia głębokiego zapadliska ul. Łokietka zapytanie Włodzimierz Klata 2021-07-05 2021-07-15
207 - rozwiń Interpelacja ws. remontu schodów , płyt chodnikowych, uporządkowania skarpy, koszy na śmieci w parku im. M. i L. Kaczyńskich interpelacja Bogdan Libich 2021-06-29 2021-09-08
206 - rozwiń Interpelacja ws. remontu infrastruktury drogowej ul. Stamma, Wielkopolska i Artylerzystów. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-06-29 2021-08-24
205 - rozwiń Interpelacja ws. wykonania połączenia ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Zwycięstwa od ul. Sieroszewskiego do ul. P. Skargi. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-06-29 2021-08-24
204 - rozwiń Interpelacja ws. ustawienia koszy na śmieci przy ul. Kaszubskiej. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-06-29 2021-08-24
203 - rozwiń Interpelacja ws. wymalowania pasów na przejściach dla pieszych na ul. A. Krajowej interpelacja Leszek Leciejewski 2021-06-29 2021-08-24
202 - rozwiń Interpelacja ws. obniżenia krawężnika na ul. Olimpijczyków obok byłej apteki interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29
201 - rozwiń Interpelacja ws.ławek i koszy na placu zabaw przy ul. Marusarzówny 5 a Teligi 14 interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29 2021-08-25
200 - rozwiń Interpelacja ws. utwardzenia miejsca postojowego przy bloku Teligi 20 interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29 2021-08-25
199 - rozwiń Interpelacja ws. objęcia monitoringiem miejskim os. sportowa interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-29 2021-07-30
198 - rozwiń Interpelacja w sprawie ustawienia na ul. Słupskiej przed wiaduktem znaku zakazu wjazdu dla rowerzystów tzn. znak informujący,że pod wiaduktem, po chodniku rower należy prowadzić. interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-24 2021-08-24
197 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni pod wiaduktem na ul. Olimpijczyków w kierunku ul. Sportowa oraz naprawę sufitu pod wiaduktem. interpelacja Bożena Pobłocka 2021-06-24 2021-08-24
196 - rozwiń Interpelacja w sprawie odnowienia oznakowań poziomych przejść dla pieszych ul.A.Krajowej i Czołgistów. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-21 2021-06-30
195 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego ul. Chłopska interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-21 2021-06-30
194 - rozwiń Zapytanie ws. terminu wykonania i postawienia wiaty autobusowej przy ul. Kossaka 63. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-06-18 2021-06-30
193 - rozwiń Interpelacja ws.: zapiaszczenie ul. Gdańska, dziury ul. Grottgera, dojazd Sienkiewicza 15 interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-17 2021-07-16
192 - rozwiń Interpelacja ws. wybudowania chodnika w ul. Kanałowej, Pomorskiej, Lubelskiej. interpelacja Halina Łukian 2021-05-28 2021-08-24
191 - rozwiń Interpelacja: schody ul. Stwosza, studzienki ul. A. Krajowej, Leg. Polskich, gen. Maczka interpelacja Włodzimierz Klata 2021-06-14 2021-06-29
190 - rozwiń Zapytanie dotyczące działań ws. osób z problemem alkoholowym i bezdomnością przebywających notorycznie w przestrzeni publicznej. zapytanie Jarosław Litwin 2021-06-10 2021-07-06
189 - rozwiń Zapytanie ws. wykonania uchwały dotyczącej upamiętnienia tablicą wielkiego lęborskiego sportowca-boksera i trenera. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-05-31 2021-06-08
188 - rozwiń Zapytanie w sprawie nadania nowych nazw dla terenu począwszy od linii torów kolejowych na Łebę , do granicy z Nową Wsią Lęborską, aż po ulicę Kossaka. zapytanie Leszek Leciejewski 2021-05-28 2021-06-07
187 - rozwiń Zapytanie w sprawie odtworzenia placu zabaw w Mini Parku przy Al.Wolności. zapytanie Leszek Leciejewski 2021-05-28 2021-06-24
186 - rozwiń Interpelacja w sprawie usunięcia na koszt właścicieli samochodów ,które od miesięcy, a może od lat stoją tylko na parkingach. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-05-28 2021-06-11
185 - rozwiń Interpelacja w sprawie planowanego ostatecznego zakończenia prac na budowie Węzła Przesiadkowego w Lęborku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-05-28 2021-06-09
184 - rozwiń Interpelacja ws. wykarczowania starych krzewów i nasadzenia nowych przy ul. Architektów interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-23
183 - rozwiń Interpelacja ws. dzikiego wysypiska śmieci pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Słupską. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-09
182 - rozwiń Interpelacja ws. remontu nawierzchni ul. Wróblewskiego. interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-24
181 - rozwiń Interpelacja ws. infrastruktury sportowej na os. Roszarniczym interpelacja Krzysztof Siwka 2021-05-28 2021-06-15
180 - rozwiń Interpelacja w sprawie reaktywacji bocznic kolejowych w Polsce. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-05-28 2021-06-08
179 - rozwiń Interpelacja w sprawie ponownego rozpatrzenia przyznania lokalu socjalnego w Gminie Miasto Lębork. interpelacja Łukasz Kuriata 2021-05-28 2021-06-08
178 - rozwiń Interpelacja ws. usterek w ul. Chłopskiej, Targowej, Bat. Chłopskich, Pionierów, rondzie Solidarności. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-05-25 2021-06-18
177 - rozwiń Zapytanie w sprawie nowego asfaltu na ul.E.Plater zapytanie Jarosław Litwin 2021-05-18
176 - rozwiń Interpelacja dot. korzystania z bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców miasta przez okres 1 roku. interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-05-17 2021-06-08
175 - rozwiń Interpelacja: usterki ul.Targowa, Wojska Polskiego,Gdańska, Plac Pokoju, plac zabaw Park Michalskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-05-10 2021-06-18
174 - rozwiń Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa placów zabaw. interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-05-10 2021-05-21
173 - rozwiń Interpelacja w sprawie ptasiej grypy H5N8 interpelacja Leszek Leciejewski 2021-04-29 2021-05-25
172 - rozwiń Interpelacja w sprawie zniszczonego terenu zielonego przy ul. Boh. Monte Cassino i ul. Warszawskiej. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2021-04-30 2021-05-21
171 - rozwiń Interpelacja w sprawie brakujących miejsc parkingowych na osiedlu Słowackiego. interpelacja Jarosław Walaszkowski 2021-04-30 2021-05-14
170 - rozwiń Zapytanie dotyczące budowy ul. Wrocławskiej zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-07
169 - rozwiń Zapytanie dotyczące budynku tzw. Belwederu zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-14
168 - rozwiń Zapytanie dotyczące przejazdu kolejowego w ul. Mireckiego zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-14
167 - rozwiń Zapytanie dotyczące chodnika przy ul. Kaszubskiej. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-07
166 - rozwiń Zapytanie dotyczące Skweru Orła Białego zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-04-29 2021-05-14
165 - rozwiń Interpelacja dot. braku miejsc dla niepełnosprawnych na parkingu Staromiejska/Niepodległości. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-04-29 2021-05-14
164 - rozwiń Interpelacja ws. przydziału mieszkania socjalnego interpelacja Jarosław Walaszkowski 2021-04-27
163 - rozwiń Interpelacja dot. usterek w ul.Armii Krajowej i placu zabaw w Parku Chrobrego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-04-26 2021-05-06
162 - rozwiń Interpelacja dot. usterek ul.Staromiejskiej,Przyzamcze,Wolności,Marusarzówny, Czołgistów. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-04-14 2021-04-29
161 - rozwiń Interpelacja ws. usterek: ul. Nadmorska, Styki, Park Chrobrego, Park L.M.Kaczyńskich interpelacja Włodzimierz Klata 2021-03-31 2021-04-08
160 - rozwiń Interpelacja dot.wykonania po okresie zimowym bieżącej kontroli stanu technicznego i konserwacji placów zabaw i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. interpelacja Leszek Leciejewski 2021-03-31 2021-04-13
159 - rozwiń Interpelacja dot.pełnej realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego tj.połączenia chodnika istniejącego z obecnie budowanym . interpelacja Halina Łukian 2021-03-26 2021-04-06
158 - rozwiń Zapytanie w sprawie spraw sądowych z osobami zamieszkującymi w zasobach koumnalnych i socjalnych. zapytanie Zbigniew Rudyk 2021-03-26 2021-04-14
157 - rozwiń Interpelacja dot. przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w mieście i koniecznością przyśpieszenia wymiany kotłów grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne źródła ogrzewania . interpelacja Artur Obolewski 2021-03-26 2021-04-14
156 - rozwiń Interpelacja dot. naprawy dróg ul.Wielkopolskiej i Stamma interpelacja Łukasz Kuriata 2021-03-26 2021-04-08
155 - rozwiń Interpelacja dotycząca zburzenia zabytkowej cegielni zaliczonej do dziedzictwa kulturowego Lęborka. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-03-26 2021-04-08
154 - rozwiń Interpelacja ws. wyjaśnienia zasad uczestniczenia małych dzieci w konsultacjach budżetu obywatelskiego. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-02-26 2021-03-26
153 - rozwiń Interpelacja dot. bobrów niszczących dorodny drzewostan w centrum. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-03-16 2021-04-09
152 - rozwiń Interpelacja zgłoszona na sesji w dniu 29.01.2021 r. ws. antypoślizgowego malowania pasów na przejściach dla pieszych interpelacja Włodzimierz Klata 2021-03-12 2021-04-02
151 - rozwiń Interpelacja ws. usterek w ul. Bieszki, Korczaka, Gdańskiej, Mostnika, Jagiellońskiej interpelacja Włodzimierz Klata 2021-03-11 2021-04-08
150 - rozwiń wniosek o systematyczne aktualizacje oraz uzupełnienie zapisów na stronie www.mlebork.e-mapa.net w systemie Informacji Przestrzennej treści uchwalonych mpzp. wniosek Małgorzata Biela 2021-02-26 2021-03-17
149 - rozwiń interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej w Lęborku dotycząca uaktualnienia zestawienia prac Klubów Radnych w Radzie Miejskiej w Lęborku (system e-Rada). interpelacja Łukasz Kuriata 2021-02-26 2021-03-10
148 - rozwiń zapytanie dotyczące realizacji zamiany boiska do koszykówki zapytanie Bożena Pobłocka 2021-02-26 2021-03-11
147 - rozwiń zapytanie dotyczące foteli dla matek karmiących zapytanie Bożena Pobłocka 2021-03-02 2021-03-16
146 - rozwiń wniosek ws. kontroli stopnia zanieczyszczenia powietrza w Lęborku wniosek Jarosław Litwin 2021-02-26 2021-03-15
145 - rozwiń interpelacja ws. niepłacenia przez mieszkańców za wywóz nieczystości interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-02-26 2021-03-17
144 - rozwiń interpelacja ws. komisji ds. przydziału mieszkań interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-02-26 2021-03-04
143 - rozwiń interpelacja ws. załatania dziur w jezdniach po okresie zimowym interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-02-26 2021-03-17
142 - rozwiń interpelacja ws. przeglądu ławek w mieście interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-02-26 2021-03-17
141 - rozwiń zapytanie dot. remontu nawierzchni na Placu Młodzieży zapytanie Halina Łukian 2021-02-26 2021-03-17
140 - rozwiń prośba o prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii reklamowej propagującej zdrowy Lębork, czyste powietrze wniosek Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-16
139 - rozwiń wniosek ws. rewizji ławek w Parku Chrobrego wniosek Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-17
138 - rozwiń zapytanie ws. interpelacji dot. dostępności budynków administracji oraz innych obszarów dla osób z niepełnosprawnościami zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-08
137 - rozwiń pytanie dot. nieprecyzyjnych zapisów uchwały nr XLIX -526/2001 zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-01
136 - rozwiń interpelacja ws. utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-17
135 - rozwiń pytanie dot. baneru na budynku przy ul. Staromiejskiej i Placu Pokoju. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-09
134 - rozwiń pytania dot. projektów Budżetu Obywatelskiego zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-02-26 2021-03-16
133 - rozwiń Interpelacja dot.położenia płyty na torach przy ul. Mireckiego interpelacja Zbigniew Rudyk 2021-02-22 2021-02-26
132 - rozwiń Interpelacja dot. pominięcia w odśnieżaniu ul.Bieszki interpelacja Włodzimierz Klata 2021-02-22 2021-03-22
131 - rozwiń Interpelacja dot.niebezpiecznego zaniechania likwidacji śliskości na drogach. interpelacja Włodzimierz Klata 2021-02-22 2021-03-22
130 - rozwiń Interpelacja w sprawie estetyki parku nasadzenia krzewów wysokopiennych zasłaniających mało estetycznie wyglądające komórki. interpelacja Bogdan Libich 2021-01-29 2021-02-16
129 - rozwiń Interpelacja w sprawie pilnej wymiany płyty chodnikowej na wysokości od połowy stawku do schodów przy Galerii. interpelacja Bogdan Libich 2021-01-29 2021-02-16
128 - rozwiń Interpelacja w sprawie zainstalowania barierek przy zejściu ze schodów od strony ul.Monte Cassino na wysokości Żabki. interpelacja Bogdan Libich 2021-01-29 2021-02-16
127 - rozwiń Interpelacja w sprawie schodów przy Galerii Lębork. interpelacja Bogdan Libich 2021-01-29 2021-02-16
126 - rozwiń Wniosek nr 2 w sprawie wymiany bariery energochłonnej na estetyczne bariery wygradzające stosowane w okolicy ul.Przyzamcze. wniosek Radosław Zimnowoda 2021-01-29 2021-02-17
125 - rozwiń Wniosek nr 1 w sprawie przygotowania projektu uchwały zawierającego prawidłowe dane i zainicjowanie procedury uchwalenia przez Radę uchwały w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2020-2024. wniosek Radosław Zimnowoda 2021-01-29 2021-02-09
124 - rozwiń Zapytanie dot. zał. nr 3 do uchwały XLIX-526/2001 RM w Lęborku z dn.28.09.2001 osoby ubiegające się o przydział lokalu muszą wypełnić tabelę, która dot. dochodu brutto z zasiłkami. Prośba o doprecyzowanie pojęcia -zasiłek rodzinny-zasiłek pielęgnacyjny. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-01-29 2021-03-03
123 - rozwiń Zapytanie w sprawie wykonania II inwestycji,która miała dotyczyć przejść, dla których konieczne było postawienie masztu wraz z oprawą.Wskazanie przybliżonej daty realizacji. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-01-29 2021-02-09
122 - rozwiń Zapytanie dot. nielegalnego wysypiska śmieci w okolicach złomowiska przy ul. Słupskiej oraz Pułaskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2021-01-29 2021-02-05
121 - rozwiń Zapytanie dotyczące remonty ul. Z.Witkowskiej w Lęborku. zapytanie Krzysztof Świątczak 2021-01-29 2021-02-17
120 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamiany boiska do koszykówki na boisko do siatkówki plażowej. interpelacja Bożena Pobłocka 2021-01-29 2021-02-11
119 - rozwiń Interpelacja w sprawie schodów w parku im.M iL Kaczyńskich. interpelacja Bogdan Libich 2021-01-29 2021-02-16
118 - rozwiń Interpelacja w sprawie dostępności budynków admionistracji oraz innych obszarów dla osób z niepełnosprawnościami. interpelacja Radosław Zimnowoda 2021-01-29 2021-03-08
117 - rozwiń Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego pomiędzy ulicami Mireckiego a Topolową. interpelacja Marcin Grudziński 2021-01-29 2021-02-10
116 - rozwiń Zapytanie dotyczące prywatnego przedszkola w Szkole Podstawowej nr 5. zapytanie Bożena Pobłocka 2020-12-22 2021-01-05
115 - rozwiń Zapytanie ws. budowy chodnika od ul. Teligi do ul. Władysława IV oraz budowy tzw. kocich oczek przy ul. Woj. Polskiego. zapytanie Bożena Pobłocka 2020-12-22 2021-01-05
114 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy chodnika przy ul. Krzywoustego interpelacja Leszek Leciejewski 2020-12-22 2021-01-04
113 - rozwiń interpelacja dotycząca mini parku przy ul.Konopnickiej. interpelacja Bogdan Libich 2020-12-03 2021-01-05
112 - rozwiń zapytanie w sprawie zapadliska na wjeździe - ul.Sportowa zapytanie Włodzimierz Klata 2020-11-27 2021-01-25
111 - rozwiń w sprawie wyjaśnienienia rozbieżności liczbowych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2020-2024. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-11-22 2020-12-16
110 - rozwiń Pytanie dotyczące przyjętego przez Radę Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-10-30 2020-11-19
109 - rozwiń Pytanie ws. komunikacji miejskiej w dniu Wszystkich Świętych zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-10-30 2020-11-18
108 - rozwiń Pytanie dotyczące doświetlenia przejść ulicznych. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-10-30 2020-11-10
107 - rozwiń Pytanie dotyczące rozpoczęcia robót związanych z budową Skweru z duszą. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-10-30 2020-11-10
106 - rozwiń Pytanie ws. renowacji schodów prowadzących do Wieży Ciśnień zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-10-30 2020-11-10
105 - rozwiń Pytanie dot. wniosku o wymianę bariery energochłonnej przy ul. Przyzamcze zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-10-30 2020-11-25
104 - rozwiń Interpelacja Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie nielegalnego marszu Strajku Kobiet w Lęborku - skierowanie do prokuratury interpelacja Łukasz Kuriata 2020-10-30 2020-11-06
103 - rozwiń Interpelacja ws. zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lęborka interpelacja Zbigniew Rudyk 2020-10-30 2020-11-06
102 - rozwiń Interpelacja ws. rozbudowy systemu monitoringu czystości powietrza na terenie miasta Lęborka interpelacja Leszek Leciejewski 2020-10-30 2020-11-13
101 - rozwiń Zapytanie: dlaczego nie został zrealizowany wniosek, który otrzmał wstępnie pozytywną opinie i aprobatę Z-cy Burmistrza Miasta Pana Jerzego Pernala dot. zagospodarowania terenu ( podwórka) przy ul. Przyzamcze. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-07
100 - rozwiń Zapytanie: jakie ilości odpadów przyjął od mieszkańców PSZOK w Leborku, proszę o wskazanie informacji za 2019 i 2020 rok. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-07
99 - rozwiń Zapytanie: czy jest mozliwe wykonanie korekty najazdu przy ul.B.Monte Cassino analogicznie do tego, które zostało wykoannae na wyniesionym przejściu dla pieszych przy moście na ul. Lotników. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-11-25
98 - rozwiń Zapytanie: Kto i na jakiej podstawie stwierdził, że 62 drzewa znajdujące sie na terenie Parku Chrobrego są uschnięte i konieczne jest ich usunięcie. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-07
97 - rozwiń Zapytanie: jaka była przyczyna usunięcia 58 drzew przy cieku świnucha ul. Majkowskiego. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-07
96 - rozwiń Zapytanie: czy ZKM przygotował plan rozkładu jazdy w okresie przedświątecznym i świątecznym oraz dlaczego autobusy w okresie od listopada do kwietnia nie kursują na II petlę zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-21
95 - rozwiń Zapytanie:Kiedy planowane jest uruchomienie środków finansowych na realizację wniosków BO w 2020 roku. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-09
94 - rozwiń Zapytanie: na jakim etapie jest realizacja budowy miejskich toalet na ul. M.C. Skłoodowskiej. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-09
93 - rozwiń Zapytanie: na jakim etapie jest realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego polegajaca na rewitalizacji skweru przy.PL.Pokoju. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-09
92 - rozwiń Zapytanie : na jakim etapie jest realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego polegająca na renowacji schodów prowadzących do wieży ciśnień. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-25 2020-10-09
91 - rozwiń Zapytanie: czy dla drogi dojazowej od ronda na ul. Nadmorskiej do ul. Kossaka 3% spadek w końcowym jej odcinku jest optymalnym w proponowanym projekcie drogowym oraz, czy 6 m szerokość drogi nie jest zamała, iż moze stanowić strategiczną rolę jako droga dojazdowa do dużego w przyszłości osiedla mieszkaniowego oraz trasy linii komunikacji miejskiej. zapytanie Leszek Leciejewski 2020-09-25 2020-10-09
90 - rozwiń Interpelacja w sprawie zamontowania barier ochronnych przy wyjściu z budynku ZSMI i LO przy ul. Marcinkowskiego w Lęborku. interpelacja Bogdan Libich 2020-09-25 2020-11-25
89 - rozwiń interpelacja dot. remontu drogi wewnętrznej przy ul. Boh. Monte Cassino 20 interpelacja Jarosław Walaszkowski 2020-09-15 2020-09-29
88 - rozwiń Prośba o informację na temat zezwoleń na usunięcie drzew, ilość, lokalizacja, lokalizacje nowych nasadzeń zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-15
87 - rozwiń Prośba o informację na temat zezwoleń na usunięcie drzew zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-15
86 - rozwiń Prośba o informację na temat nielegalnych wysypisk śmieci. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-15
85 - rozwiń Prośba o informację w sprawie kary WIOŚ zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-15
84 - rozwiń Prośba o informację dotyczącą nielegalnego, dzikiego składowiska odpadów przy ul. Słupskiej. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-15
83 - rozwiń interpelacja w sprawie mieszkaniowego zasobu Gminy. interpelacja Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-15
82 - rozwiń interpelacja w sprawie lokalizacji Zakładu Remondis Sp. z o.o. interpelacja Radosław Zimnowoda 2020-09-04 2020-09-17
81 - rozwiń ws. przywrócenia punktu obsługi ENERGA w Lęborku interpelacja Włodzimierz Klata 2020-09-01 2020-09-03
80 - rozwiń ws. bezpiecznego wybiegu dla psów. interpelacja Włodzimierz Klata 2020-07-03 2020-09-23
79 - rozwiń rewitalizacja bulwaru nad rzeką Łebą od sądu w stronę kortów. interpelacja Włodzimierz Klata 2020-07-03 2020-09-23
78 - rozwiń interpelacja ws. uciążliwie hałasującej studzienki ul. Armii Krajowej róg Al. Wolności interpelacja Włodzimierz Klata 2020-08-19 2020-09-16
77 - rozwiń Zapytanie w sprawie zapadliska ul. WP, Sienkiewicza, Sportowa. zapytanie Włodzimierz Klata 2020-07-22 2020-09-03
76 - rozwiń Interpelacja dot.zarośniętych roślinnością newralgicznych miejsc pasów drogowych. interpelacja Włodzimierz Klata 2020-07-13 2020-07-16
75 - rozwiń Interpelacja w sprawie położenia płyty betonowej w ciągu ulic Mireckiego i Topolowej na przejździe kolejowym. interpelacja Zbigniew Rudyk 2020-07-03 2020-07-27
74 - rozwiń Interpelacja w sprawie naprawy odwodnienia trzech miejsc skrzyżowania ul. A. Krajowej 24 z wjazdem na os.Czołgistów, a także miejsca przy progu zwalniającym na ul. E. Plater przy małej ósemce, naprawa studzienki przy aptece Gemini na ul. A. Krajowej. interpelacja Leszek Leciejewski 2020-07-03 2020-07-27
73 - rozwiń Inteprelacja w sprawie naprawy nierówności przy przejściu dla pieszych na ul. Czołgistów przy przedszkolu. interpelacja Leszek Leciejewski 2020-07-03 2020-07-27
72 - rozwiń Interpelacja o udrożnienie ciągu komunikacyjnego z barierek, krzewów, głazów z ul.Jagiellońska 2-10, Słowackiego 20-21, Grunwaldzka, L.Polskich 28-30, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego 1-5, Osiedle Wojskowe. interpelacja Bożena Pobłocka 2020-07-02 2020-07-27
71 - rozwiń śmieci, chwasty, uszkodzenia infrastruktury komunalnej Morskie Oko, Staromiejska, Przyzamcze, Sportowa, bulwar nad rzeką Łebą interpelacja Włodzimierz Klata 2020-07-01 2020-07-27
70 - rozwiń Zapytanie: w sprawie usterek i problemów na terenach publicznych zapytanie Włodzimierz Klata 2020-06-26 2020-07-27
69 - rozwiń Interpelacja ws. przerośnięta trawa, chwasty i śmieci w ważnych miejscach Lęborka interpelacja Włodzimierz Klata 2020-06-17 2020-06-24
68 - rozwiń Zapytanie: w sprawie usterek w oznakowaniu ulic Okrzei,Krzywoustego, Mireckiego,Pionierów zapytanie Włodzimierz Klata 2020-06-15 2020-07-27
67 - rozwiń Zaytanie: w sprawie uszkodzeń ciągów komunikacyjnych ulic: Styki,Krzywoustego,Kaszubska,Słowackiego zapytanie Włodzimierz Klata 2020-06-10 2020-08-04
66 - rozwiń zapytania: dot.wycinki wierzby vis a visa Lidla i stanu technicznego chodnika przy ul.Bohaterów Westerplatte zapytanie Małgorzata Biela 2020-06-09 2020-09-03
65 - rozwiń Zapytanie ws. uszkodzeń chodników i ulic: Żeromskiego, Wojska Polskiego, Bieszki, Przyzamcze zapytanie Włodzimierz Klata 2020-06-08 2020-09-03
64 - rozwiń Zapytanie: dot.ubytków ul. Młynarska zapytanie Włodzimierz Klata 2020-05-28 2020-08-04
63 - rozwiń Zapytanie : dot. zapadliska na ul.Kościuszki pomiedzy budynkiem 7 i 8 zapytanie Włodzimierz Klata 2020-05-28 2020-08-04
62 - rozwiń Zapytanie dot: uszkodzenia ulic: Czołgistów, Młynarska ,Kościuszki. zapytanie Włodzimierz Klata 2020-05-28 2020-08-04
61 - rozwiń zapytanie ws. odpadających kawałków betonu z lamp przy ul. Żeromskiego zapytanie Jarosław Litwin 2020-05-20 2020-06-09
60 - rozwiń zapytanie ws. progu zwalniającego na ul. Weterynaryjnej zapytanie Jarosław Litwin 2020-05-20 2020-06-09
59 - rozwiń zapytanie ws. utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Czołgistów zapytanie Jarosław Litwin 2020-05-20 2020-06-09
58 - rozwiń zapytanie Kto odpowiada za umieszczenie na stronie BIP na stronie RM informacji o złożoncyh interpelacjach zapytanie Małgorzata Biela 2020-05-20 2020-06-04
57 - rozwiń zapytanie dotyczące realizacji wniosku wskazującego problemy komunikacji zbiorowej w mieście zapytanie Małgorzata Biela 2020-05-20 2020-06-04
56 - rozwiń zapytanie dot. utrzymania terenów urządzonych w ramach projektu Zielony Lębork zapytanie Małgorzata Biela 2020-05-20 2020-06-05
55 - rozwiń Zapytanie dot. uporządkowania istniejących na Placu Pokoju ruchomych elementów małej architektury zapytanie Małgorzata Biela 2020-05-20 2020-06-01
54 - rozwiń zapytanie o realizację wniosku KSiR dot. reklam i urządzeń reklamowych zapytanie Małgorzata Biela 2020-05-20 2020-06-02
53 - rozwiń ws. kontynuacji nauki w szkole podstawowej nr 5 (klasy VI) interpelacja Bożena Pobłocka 2020-05-20 2020-05-26
52 - rozwiń etap realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego interpelacja Bożena Pobłocka 2020-05-20 2020-05-29
51 - rozwiń Zapytanie: dot. bezradności ws. wielomiesięcznego niezabezpieczenia i braku naprawy studzienki telekomunikacyjnej. zapytanie Włodzimierz Klata 2020-04-28 2020-08-04
50 - rozwiń Zapytanie: w spr. zatajenia informacji o dochodach z tytułu opłat za odbiór odpadów zapytanie Włodzimierz Klata 2020-04-28 2020-06-03
49 - rozwiń Interpelacja : dot.projektowanego ronda Al.Wolności - A,Krajowej interpelacja Włodzimierz Klata 2020-04-28 2020-05-26
48 - rozwiń Interpelacja w spr. niedrożnej instalacji kanalizacyjnej w lokalu przy ul.K.Paryskiej interpelacja Halina Łukian 2020-04-28 2020-05-18
47 - rozwiń Zapytanie: dotyczące podmytego chodnika ul. Bieszki zapytanie Włodzimierz Klata 2020-05-07 2020-05-28
46 - rozwiń Interpelacje dot. nie schodzenia wody w budynku komunalnym przy ul.K.Paryskiej, zniszczona droga przy budynku komunalnym K.Paryskiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Myśliwskiej od skrzyżowania z ul.Pdhalańskiejdo skrzyżowania z ul.Łowicką . interpelacja Halina Łukian 2020-04-28 2020-05-19
45 - rozwiń Zapytanie , czy do Ratusza wpłynęło pismo lub email Poczty Polskiej, wzywające do udostępnienia danych osobowych mieszkańców Lęborka, powołując się na przygotowywanie wyborów korespondencyjnych na urząd Prezydenta RP zapytanie Tomasz Sopyłło 2020-04-28 2020-05-12
44 - rozwiń Wniosek o jak najszybsze uruchomienie PSZOK dla mieszkańców miasta. wniosek Radosław Zimnowoda 2020-04-28 2020-05-07
43 - rozwiń Zapytanie w sprawie pomocy osobom starszym, ciężko chorym, które obecnie nie powinni opuszczać miejsc zamieszkania. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-04-28 2020-05-12
42 - rozwiń w sprawie pomocy Gminy przedsiębiorcom z terenu leborskiego poszkodowanym przez epidemie koronawirusa. interpelacja Radosław Zimnowoda 2020-04-28 2020-05-08
41 - rozwiń Dot. ukonkretnienia terminów realizacji kilku inwestycji drogowych. interpelacja Włodzimierz Klata 2020-04-08 2020-04-16
40 - rozwiń Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości aut ciężarowych na ul. Teligi. interpelacja Łukasz Kuriata 2020-02-28 2020-03-17
39 - rozwiń Zapytanie ws. możliwości rozbudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i ul. Okrzei o 3 pas ruchu. zapytanie Leszek Leciejewski 2020-02-28 2020-03-17
38 - rozwiń Zapytanie ws. obniżenia progu zwalniającego znajdującego się na moście łączącym ulicę Weterynaryjną z ulicą Lotników. zapytanie Jarosław Litwin 2020-02-28 2020-04-28
37 - rozwiń Zapytanie ws. remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Targowa-Różyckiego-Węgrzynowicza zapytanie Jarosław Litwin 2020-02-28 2020-04-28
36 - rozwiń Zapytanie dot. zmiany organizacji ruchu na łącznikach ul. Batalionów Chłopskich z Al. Wolności. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-02-28 2020-04-28
35 - rozwiń Zapytanie ws. terminu przeprowadzenia remontu nabrzeża kanału Młynówka zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-02-28 2020-04-28
34 - rozwiń Zapytanie dot. etapu realizacji petycji ws. budowy miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku. zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-03-28 2020-04-28
33 - rozwiń Interpelacja ws. położenia płyt jumbo między domkami przy ul. Targowej. interpelacja Katarzyna Lipkowska 2020-02-28 2020-04-28
32 - rozwiń Interpelacja ws. terminu budowy, realizacji tzw. kocich oczek interpelacja Bożena Pobłocka 2020-02-28 2020-03-17
31 - rozwiń Interpelacja dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektu Opieka na dziećmi do lat 3 wyk. budowa, utworzenie żłobków lub klubów dziecięcych. interpelacja Bożena Pobłocka 2020-02-28 2020-03-11
30 - rozwiń Interpelacja dot. realnego terminu utworzenia na terenie miasta Lęborka systemu teleopieki. interpelacja Bożena Pobłocka 2020-02-28 2020-03-11
29 - rozwiń Interpelacja Klubu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Lęborku ws. opracowania projektu i wykonania drogi rowerowej w ciągu ulicy Wojska Polskiego interpelacja Krzysztof Siwka 2020-02-28 2020-03-17
28 - rozwiń Interpelacja dot. zainstalowania kamery monitoringu miejskiego na słupie lampy oświetleniowej obok Domu Młynarza interpelacja Krzysztof Siwka 2020-02-28 2020-03-06
27 - rozwiń Interpelacja dot. bałaganu wokół pojemników na śmieci prz blokach A. Krajowej 13A i 13B interpelacja Bogdan Libich 2020-02-28 2020-03-11
26 - rozwiń Interpelacja dot. postulatów kierowców ZKM w Lęborku interpelacja Włodzimierz Klata 2020-02-21 2020-03-11
25 - rozwiń Pilny remont skrzyżowania Pułaskiego-Lipowa. interpelacja Włodzimierz Klata 2020-02-10 2020-02-27
24 - rozwiń Rozpropagowanie bezdymnego palenia w piecach sposobem ,,od góry" interpelacja Włodzimierz Klata 2020-01-31 2020-02-19
23 - rozwiń Zapytanie dotyczące realnego terminu budowy parkingu przy ul. Konopnickiej zapytanie Włodzimierz Klata 2020-02-06 2020-02-24
22 - rozwiń Budowa podjazdu dla wózków w Parku im.M.L. Kaczyńskich zapytanie Jarosław Litwin 2020-01-31 2020-02-12
21 - rozwiń Odtworzenie przejścia dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego. zapytanie Jarosław Litwin 2020-01-31 2020-02-13
20 - rozwiń Dodanie na drogowskazach 'Węzeł Przesiadkowy zapytanie Jarosław Litwin 2020-01-31 2020-02-13
19 - rozwiń Wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego dla poszczególnych stanowisk. zapytanie Jarosław Litwin 2020-01-31 2020-02-21
18 - rozwiń Powód zmiany organizacji ruchu z tzw.plombach łączących Al.Wolności z Batalionów Chłopskich zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-01-31 2020-02-19
17 - rozwiń Określenia terminu realizacji inwestycji budowy ul.Sudeckiej zapytanie Radosław Zimnowoda 2020-01-31 2020-02-12
16 - rozwiń Na jakim etapie jest budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku. zapytanie Leszek Leciejewski 2020-01-31 2020-02-18
15 - rozwiń Odnośnie możliwości rozbudowy obecnego lodowiska miejskiego na Placu Piastowskim w Lęborku. zapytanie Leszek Leciejewski 2020-01-31 2020-02-13
14 - rozwiń Wykonania zabezpieczenia siatką lub innego zabepieczenia pomiędzy ul.Grudziądzką 3 a ul. Jana Pawła II interpelacja Bożena Pobłocka 2020-01-31 2020-02-19
13 - rozwiń Wymiana Ławek, kosza i konstrukcji, obudowy piaskownicy na placu zabaw pomiedzy ul.Marusarzówny 5, a Teligi 14i interpelacja Bożena Pobłocka 2020-01-31 2020-02-19
12 - rozwiń Wyrównania miejsc parkingowych przy ul.Olimpijczyków obok Pływalni interpelacja Bożena Pobłocka 2020-01-31 2020-02-19
11 - rozwiń Wybudowanie oświetlenia ulicy Myśliwskiej interpelacja Halina Łukian 2020-01-31 2020-02-12
10 - rozwiń Zwiększenia ilości patroli policji na boisku szkolnym. interpelacja Bogdan Libich 2020-01-31 2020-02-11
9 - rozwiń zainstalowanie spowalniacza na ul. Marcinkowkiego interpelacja Bogdan Libich 2020-01-31 2020-02-19
8 - rozwiń zamontowanie bariery ochronnej przy Zespole Szkół Mechanoczno-Informatycznych w Lęborku interpelacja Bogdan Libich 2020-01-31 2020-02-19
7 - rozwiń uzasadnienia zelecenia nagrania filmu promującego projekt interpelacja Zbigniew Rudyk 2020-01-31 2020-02-12
6 - rozwiń umieszczenia rejestru umów na stronie BiP Urzędu Miejskiego interpelacja Zbigniew Rudyk 2020-01-31 2020-02-12
5 - rozwiń Zalewany wjazd na ul. Targową BIS zapytanie Włodzimierz Klata 2020-02-03 2020-02-18
4 - rozwiń Usterki na drogach interpelacja Włodzimierz Klata 2020-01-31 2020-02-19
3 - rozwiń Jeden wspólny dyżurny telefon interwencyjny ds. komunalnych interpelacja Włodzimierz Klata 2019-12-20 2020-02-18
2 - rozwiń Brak oświetlenia w okolicach banku PEKAO S.A. interpelacja Włodzimierz Klata 2019-12-20 2020-02-06
1 - rozwiń W sprawie wycięcia drzewa przy ul.Armii Krajowej 22 zapytanie Włodzimierz Klata 2019-12-31 2020-01-08