Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenia ilości patroli policji na boisku szkolnym.

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Libich radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Ref SPS, data odpowiedzi: 2020-02-11