Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 c. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka za 2023r. (PDF, 1.20Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 sprawozdanie
2 g.ws. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (PDF, 2.19Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
3 b. ws. zmiany Uchwały nr LXI-780 2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia (PDF, 3.32Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
4 a. ws. zmiany Uchwały Nr LXI-779 2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku (PDF, 1.10Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
5 d. ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork (PDF, 238.27Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
6 c. ws. emisji obligacji komunalnych (PDF, 231.20Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
7 b. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX 2192008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. ws. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości za okres 20.05.2024-14.06.2024r. (PDF, 33.61Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 sprawozdanie
8 a. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za miesiąc maj 2024r. (PDF, 68.89Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 sprawozdanie
9 j. ws.wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo–Gminnego (PDF, 170.84Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
10 i. ws. oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Lęborku do Komisji Przydziału Mieszkań na Wynajem (PDF, 172.48Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
11 h. ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( u zbiegu ulic Tatrzańskiej i Myśliwskiej) (PDF, 1.00Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
12 f. ws. przyjęcia dokumentu pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030 (PDF, 13.84Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
13 e. ws. uchylenia uchwały nr II-7 2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28.05.2024 r. ws. udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku (PDF, 215.80Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-18 projekt uchwały
14 projekt uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Lęborka wotum zaufania (PDF, 194.31Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-11 projekt uchwały
15 projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu miasta za 2023 rok. (PDF, 182.91Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-11 projekt uchwały
16 ws.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2023 rok (PDF, 251.20Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-11 projekt uchwały
17 Raport o stanie gminy Miasta Lębork za 2023 rok (PDF, 2.75Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-06-11 informacja
18 d. zmiany Uchwały Nr XLI-779 2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2024 roku ws. uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2024 rok. (PDF, 1.03Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
19 e. zmiany Uchwały nr LXI-780 2024 Rady Miejskiej w Lęborku ws. przyjęcia WPF na lata 2024- 2036 (PDF, 3.38Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
20 h. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (PDF, 802.83Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
21 c.udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku (PDF, 213.09Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
22 k. zmiany Uchwały Nr LVII-734 2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.10.2023r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych (PDF, 212.99Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
23 j. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork (PDF, 496.42Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
24 l. wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka (PDF, 252.13Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
25 m. w sprawie ustalenia rodzajów, składów ilościowych oraz osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Lęborku IX Kadencji w latach 2024 – 2029. (PDF, 175.91Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
26 n. powołania Kapituły Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” (PDF, 175.05Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
27 i. określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do przewozów osób i bagażu w komunikacji miejskiej oraz przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Miasta Lębork. (PDF, 597.12Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
28 g. uchylenia Uchwały Nr LXII-804 2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (PDF, 200.68Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
29 f. zmiany Uchwały nr XXXIII-512 2022 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków „o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku,” (PDF, 205.25Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
30 d. sprawozdanie z GSRPS 2023-1 (PDF, 440.72Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
31 c. sprawozdanie z GPPPwR 2023 (PDF, 457.40Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
32 f. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za m-c marzec 2024 (PDF, 68.95Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
33 g. Sprawozdanie z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2024 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za m-c kwiecień 2024 (PDF, 72.35Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
34 h. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219 2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości. (PDF, 78.09Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
35 e. ocena zasobów 2023 (PDF, 2.05Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
36 b. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 2023 (PDF, 293.10Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
37 a. sprawozdanie opisowe z działalności MiejskiegoOśrodka Pomocy Społęcznej w Lęborku 2023 (PDF, 582.23Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 sprawozdanie
38 b. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Lęborka (PDF, 187.89Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały
39 a. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Lęborka (PDF, 191.92Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Lęborku
2024-05-20 projekt uchwały