Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pytanie dot. wniosku o wymianę bariery energochłonnej przy ul. Przyzamcze

Numer: 105, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-11-25