Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pytanie dotyczące rozpoczęcia robót związanych z budową Skweru z duszą.

Numer: 107, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Realizacji Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-11-10