Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wybudowanie oświetlenia ulicy Myśliwskiej

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Łukian radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Realizacji Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-02-12