Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie wyjaśnienienia rozbieżności liczbowych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2020-2024.

Numer: 111, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-11-22, data przekazania: 2020-11-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Pani Teresa Ossowska - Szara

Wydział merytoryczny: Ref. GZM, data odpowiedzi: 2020-12-16