Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie naprawy chodnika przy ul. Krzywoustego

Numer: 114, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-12-22, data przekazania: 2020-12-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Leciejewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: PAn Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-01-04