Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące prywatnego przedszkola w Szkole Podstawowej nr 5.

Numer: 116, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-12-22, data przekazania: 2020-12-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Marian Kurzydło Sekretarz Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, data odpowiedzi: 2021-01-05