Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przejazdu kolejowego pomiędzy ulicami Mireckiego a Topolową.

Numer: 117, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Grudziński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-02-10