Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie dostępności budynków admionistracji oraz innych obszarów dla osób z niepełnosprawnościami.

Numer: 118, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrza Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-02-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Miasta Pan Marian Kurzydło

Wydział merytoryczny: OR, data odpowiedzi: 2021-03-08