Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrównania miejsc parkingowych przy ul.Olimpijczyków obok Pływalni

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2020-02-19