Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące remonty ul. Z.Witkowskiej w Lęborku.

Numer: 121, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrza Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-02-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Świątczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-02-17