Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek nr 1 w sprawie przygotowania projektu uchwały zawierającego prawidłowe dane i zainicjowanie procedury uchwalenia przez Radę uchwały w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lębork w latach 2020-2024.

Numer: 125, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrza Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-02-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: Referat GZM, data odpowiedzi: 2021-02-09