Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie estetyki parku nasadzenia krzewów wysokopiennych zasłaniających mało estetycznie wyglądające komórki.

Numer: 130, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrza Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-01-29, data przekazania: 2021-02-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Libich radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Realizacji Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-02-16