Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. pominięcia w odśnieżaniu ul.Bieszki

Numer: 132, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-22, data przekazania: 2021-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-03-22