Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot.położenia płyty na torach przy ul. Mireckiego

Numer: 133, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-22, data przekazania: 2021-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Romuald Babul Naczelnik Wydz.RI

Wydział merytoryczny: Wydział Realizacji Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-02-26