Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja ws. utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym

Numer: 136, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pani Teresa Ossowska- Szara Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-03-17