Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

pytanie dot. nieprecyzyjnych zapisów uchwały nr XLIX -526/2001

Numer: 137, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: GZM, data odpowiedzi: 2021-03-01