Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie ws. interpelacji dot. dostępności budynków administracji oraz innych obszarów dla osób z niepełnosprawnościami

Numer: 138, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Miasta Pan Marian Kurzydło

Wydział merytoryczny: OR, data odpowiedzi: 2021-03-08