Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie dot. remontu nawierzchni na Placu Młodzieży

Numer: 141, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-03-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Halina Łukian radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pani Teresa Ossowska- Szara Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-03-17