Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja ws. przeglądu ławek w mieście

Numer: 142, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pani Tersa Ossowska- Szara Z-ca Burmistrza Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-03-17