Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wniosek ws. kontroli stopnia zanieczyszczenia powietrza w Lęborku

Numer: 146, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-03-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Litwin przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Miasta Marian Kurzydło

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2021-03-15