Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie dotyczące foteli dla matek karmiących

Numer: 147, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-03-02, data przekazania: 2021-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Miasta Marian Kurzydło

Wydział merytoryczny: Referat SPS, data odpowiedzi: 2021-03-16