Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zapytanie dotyczące realizacji zamiany boiska do koszykówki

Numer: 148, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-03-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bożena Pobłocka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: RI, data odpowiedzi: 2021-03-11