Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej w Lęborku dotycząca uaktualnienia zestawienia prac Klubów Radnych w Radzie Miejskiej w Lęborku (system e-Rada).

Numer: 149, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-03-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kuriata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jarosław Litwin Przewodniczący Rady Miejskiej w Lęborku

Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miejskiej, data odpowiedzi: 2021-03-10