Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja zgłoszona na sesji w dniu 29.01.2021 r. ws. antypoślizgowego malowania pasów na przejściach dla pieszych

Numer: 152, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-03-12, data przekazania: 2021-03-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-04-02