Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. bobrów niszczących dorodny drzewostan w centrum.

Numer: 153, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-03-16, data przekazania: 2021-03-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2021-04-09