Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. wyjaśnienia zasad uczestniczenia małych dzieci w konsultacjach budżetu obywatelskiego.

Numer: 154, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-03-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: WR, data odpowiedzi: 2021-03-26