Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. naprawy dróg ul.Wielkopolskiej i Stamma

Numer: 156, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-03-26, data przekazania: 2021-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kuriata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-04-08