Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Na jakim etapie jest budowa windy w budynku Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Numer: 16, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Leciejewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Lęborka

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-02-18