Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. usterek w ul.Armii Krajowej i placu zabaw w Parku Chrobrego.

Numer: 163, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-04-26, data przekazania: 2021-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Włodzimierz Klata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Wydział Utrzymania Terenów Komunalnych, data odpowiedzi: 2021-05-06