Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. przydziału mieszkania socjalnego

Numer: 164, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak
data wpływu: 2021-04-27, data przekazania: 2021-04-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Walaszkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: