Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące przejazdu kolejowego w ul. Mireckiego

Numer: 168, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Pan Witold Namyślak
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-05-14