Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie ptasiej grypy H5N8

Numer: 173, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Pan Witold Namyślak
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-05-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Leciejewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Jerzy Pernal Z-ca Burmistrza Miasta

Wydział merytoryczny: Referat Utrzymania Terenów Komunalnych , data odpowiedzi: 2021-05-25