Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa placów zabaw.

Numer: 174, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-05-10, data przekazania: 2021-05-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Radosław Zimnowoda radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: UTK, data odpowiedzi: 2021-05-21