Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie ponownego rozpatrzenia przyznania lokalu socjalnego w Gminie Miasto Lębork.

Numer: 179, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyslak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kuriata radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Teresa Ossowska-Szara

Wydział merytoryczny: Ref. GZM, data odpowiedzi: 2021-06-08