Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja ws. dzikiego wysypiska śmieci pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Słupską.

Numer: 183, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Siwka wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Miasta Jerzy Pernal

Wydział merytoryczny: OŚG, data odpowiedzi: 2021-06-09