Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie planowanego ostatecznego zakończenia prac na budowie Węzła Przesiadkowego w Lęborku.

Numer: 185, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Witold Namyślak Burmistrz Miasta Lęborka
data wpływu: 2021-05-28, data przekazania: 2021-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Rudyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Witold Namyślak

Wydział merytoryczny: RI, data odpowiedzi: 2021-06-09